• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw podręczników dla klas I-IV

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw podręczników dla klas I-IV"

Copied!
13
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Szkolny zestaw podręczników dla klas I-IV

Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

(2)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

E. Bonar, S. Czachorowiec "Biologia na czasie" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 1 TL biologia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest Chemia" Nowa Era kl. 1 TL chemia

R. Uliszak, K. Widermann „Oblicza geografii” - podręcznik Nowa Era kl. 1 TL geografia

S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 1 TL historia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 1 TL informatyka

D. Spencer "Gateway 2 Plus" Macmillan kl. 1 TL język angielski

S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska „Meine Welttour 1” Nowa Era kl. 1 TL język niemiecki

M. Chmiel, E. Kostrzewa - część I,

M. Chmiel, A. Równy - część II „Ponad słowami” Klasa 1. Część I i część II Nowa Era 978-83-267-0837-4 978-

83-267-0890-9 kl. 1 TL język polski

H. Dąbrowska i M. Zybert „Nowyje Wstrieczi cz.I” WSiP kl. 1 TL język rosyjski

W. Babiański, L. Chańko,

D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era kl. 1 TL matematyka

Z. Makieła, T. Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 1 TL podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Kościele" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 1 TL religia

A. Kisielewska, A. Kisielewski,

A. Prochyra "Ciekawi Świata - Wiedza o kulturze" OPERON kl. 1 TL wiedza o kulturze

A. Janicki "w centrum uwagi" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0840-4 kl. 1 TL wiedza o społeczeństwie

V. Evans Logistics Express Publishing 978-1-4715-2273-4 kl. 1 TL język obcy w logistyce

B. Śliwczyński, A. Koliński,

P. Andrzejczyk „Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych” Biblioteka Logistyka kl. 1 TL planowanie produkcji i

dystrybucji część I B. Śliwczyński, A. Koliński „Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji” Biblioteka Logistyka kl. 1 TL planowanie produkcji i

dystrybucji część I P. Andrzejczyk, K. Pawłowski "Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla

logistyków"

Biblioteka Logistyka, Poznań 2013

kl. 1 TL przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej S. Krzyżaniak, A. Niemczyk "Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych" Biblioteka Logistyka 978-83-63186-44-9 kl. 1 TL zapasy i magazynowanie

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

J. Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era kl. 2 TL edukacja dla

bezpieczeństwa

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 kl. 2 TL fizyka

A. Karaś, Ewa Grzeba "Oblicza geografii 1 - zakres rozszerzony" - karty pracy Nowa Era kl. 2 TL geografia

R. Molarz, M. Więckowski "Oblicza geografii 1 - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 2 TL geografia

D. Spencer "Gateway 2 Plus" MacMillan kl. 2 TL język angielski

S. Mróz - Dwornikowska "Meine Welttour 2" Nowa Era kl. 2 TL język niemiecki

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami" - klasa I cz. II i klasa II cz. I Nowa Era 978-83-267-0890-9

978-83-267-1357-6 kl. 2 TL język polski

H. Dąbrowska i M. Zybert „Nowyje Wstrieczi cz.I” WSiP kl. 2 TL język rosyjski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony 2 Nowa Era kl. 2 TL matematyka

Z. Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 2 TL podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 2 TL religia

V. Evans Logistics Express Publishing 978-1-4715-2273-4 kl. 2 TL język obcy w logistyce

S. Krzyżaniak "Zapasy i magazynowanie" tom 1 Biblioteka Logistyka kl. 2 TL laboratorium magazynowe

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TL laboratorium transportowo-

spedycyjne B. Śliwczyński, A. Koliński,

P. Andrzejczyk „Organizacja i monitorowanie procesów produkcyjnych” Biblioteka Logistyka kl. 2 TL planowanie produkcji i

dystrybucji część II B. Śliwczyński, A. Koliński „Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji” Biblioteka Logistyka kl. 2 TL planowanie produkcji i

dystrybucji część II M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A.

Krupa "Transport i Spedycja" Biblioteka Logistyka,

Poznań 2013 kl. 2 TL procesy transportowe w

logistyce

KLASA I TECHNIK LOGISTYK (I TL)

KLASA II TECHNIK LOGISTYK (II TL)

(3)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

T. Rachwał "Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 3 TL geografia

A. Karaś, M. Mikołajew - Banaszewska "Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony" - maturalne

karty pracy Nowa Era kl. 3 TL geografia

T. Maćkowski "Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory" Nowa Era 978-83-267-1492-4 kl. 3 TL historia i społeczeństwo

I. Janicka "Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni" Nowa Era 978-83-267-1798-7 kl. 3 TL historia i społeczeństwo

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TL język angielski

S. Mróz – Dwornikowska "Meine Welttour 3" Nowa Era kl. 3 TL język niemiecki

M. Chmiel, A. Równy - część I, M. Chmiel, E. Mirkowska - Treugutt, A.

Równy - część II

"Ponas Słowami" - klasa II cz. I i klasa II cz. II Nowa Era 978-83-267-1357-6

978-83-267-1767-3 kl. 3 TL język polski

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TL język rosyjski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony 2 Nowa Era kl. 3 TL matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 3 TL religia

M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A.

Krupa "Transport i Spedycja" Biblioteka Logistyka,

Poznań 2013 kl. 3 TL procesy transportowe w

logistyce P. Fajfer, A.Koliński, P. Andrzejczyk "Logistyka w jednostkach gospodarczych" Biblioteka Logistyka,

Poznań 2015 kl. 3 TL

logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Matulewski, Matulewska English for Logistics Oxford kl. 3 TL język angielski dla

logistyków

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TL język niemiecki dla

logistyków

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TL język rosyjski dla logistyków

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TL laboratorium transportowo-

spedycyjne W. Matysiak, E. Mizerska-Błasiak,

J. Sochaj, J. Śliżewska, P. Śliżewski

"Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i

informacji w jednostkach gospodarczych" WSIP, Warszawa 2015 kl. 3 TL obsługa jednostek

zewnętrznych M. Deja, A. Rożej, J. Sochaj,

J. Stolarski

"Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i

informacji w jednostkach administracyjnych" WSIP, Warszawa 2016 kl. 3 TL planowanie przepływów

zasobów i informacji

KLASA III TECHNIK LOGISTYK (III TL)

(4)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

T Rachwał "Oblicza geografii - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 4 TL geografia

A Karaś, M Mikołajew - Banaszewska "Oblicza geografii - zakres rozszerzony" - maturalne

karty pracy Nowa Era kl. 4 TL geografia

K. Podchul Historia regionu. „Warmia i Mazury - moja mała ojczyzna”.

(program autorski bez podręcznika) program autorski kl. 4 TL historia i społeczeństwo

K. Kłodziński, T. Krzemiński „Poznać przeszłość. Europa i świat” Nowa Era 978-83-267-2198-4 kl. 4 TL historia i społeczeństwo

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TL język angielski

S.Mróz - Dwornikowska "Welttour - podręcznik z repetytorium maturalnym" Nowa Era kl. 4 TL język niemiecki

M Chmiel, E Mirkowska - Treugutt, A Równy klasa II cz. II, cz 3 M. Chmiel, R.

Pruszczynski, A Równy

"Ponad Słowami" 2.2 i cz.3 Nowa Era kl. 4TH język polski

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TL język rosyjski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era kl. 4 TL matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 4 TL religia

M.Stajniak, M.Hajdul, M.Foltyński,

A.Krupa "Transport i Spedycja" Biblioteka Logistyka,

Poznań 2013 kl. 4 TL procesy transportowe w

logistyce P.Fajfer, A.Koliński, P.Andrzejczyk "Logistyka w jednostkach gospodarczych" Biblioteka Logistyka,

Poznań 2015 kl. 4 TL logistyka w jednostkach

gospodarczych i administracyjnych

Matulewski, Matulewska English for Logistics Oxford kl. 4 TL język angielski dla

logistyków

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TL język niemiecki dla

logistyków

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TL język rosyjski dla logistyków

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TL laboratorium transportowo-

spedycyjne W. Matysiak,E. Mizerska-Błasiak,

J. Sochaj, J. Śliżewska,P. Śliżewski

"Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych"

WSIP, Warszawa

2015 kl. 4 TL obsługa jednostek

zewnętrznych M. Deja, A. Rożej, J. Sochaj,

J. Stolarski

"Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych"

WSIP, Warszawa

2015 kl. 4 TL planowanie przepływów

zasobów i informacji

KLASA IV TECHNIK LOGISTYK (IV TL)

(5)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

E. Bonar, S. Czachorowiec "Biologia na czasie" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 1 TI biologia

J Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era kl. 1 TI edukacja dla

bezpieczeństwa

S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 1 TI historia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 1 TI informatyka

D. Spencer "Gateway 2 Plus" Macmillan kl. 1 TI język angielski

S. Mróz-Dwornikowska,

K. Szachowska „Meine Welttour 1” Nowa Era kl. 1 TI język niemiecki

M. Chmiel, E. Kostrzewa - część I,

M. Chmiel, A. Równy - część II „Ponad słowami” Klasa 1. Część I i część II Nowa Era 978-83-267-0837-4 978-

83-267-0890-9 kl. 1 TI język polski

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era kl. 1 TI matematyka

Z. Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 1 TI podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Kościele" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 1 TI religia

A. Kisielewska, A. Kisielewski, A.

Prochyra "Ciekawi Świata - Wiedza o kulturze" OPERON kl. 1 TI wiedza o kulturze

A. Janicki "w centrum uwagi" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0840-4 kl. 1 TI wiedza o społeczeństwie

T. Kowalski "Kwalifikacja E12. Montaż i esploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Helion 978-83-246-5103-0 kl. 1 TI pracownia urządzeń techniki

komputerowej T. Kowalski "Kwalifikacja E12. Montaż i esploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Helion 978-83-246-5103-0 kl. 1 TI systemy operacyjne

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 1 TI programowanie strukturalne

i obiektowe T. Kowalski "Kwalifikacja E12. Montaż i esploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Helion 978-83-246-5103-0 kl. 1 TI urządzenia techniki

komputerowej

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 kl. 2 TI fizyka

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TI informatyka

D. Spencer "Gateway 2 Plus" MacMillan kl. 2 TI język angielski

S. Mróz-Dwornikowska „Meine Welttour 2” Nowa Era kl. 2 TI język niemiecki

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami" - klasa I cz. II i klasa II cz. I Nowa Era 978-83-267-0890-9 978-

83-267-1357-6 kl. 2 TI język polski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony 2 Nowa Era kl. 2 TI matematyka

Z. Makieła, T. Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 2 TI podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 2 TI religia

"Information Technology" Express Publishing kl. 2 TI język obcy zawodowy

angielski K. Pytel, S. Osetek, "Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci

komputerowej"

WSiP, Warszawa

2013 978-83-02-13411-1 kl. 2 TI pracownia lokalnych sieci

komputerowych T. Kowalski "Kwalifikacja E12. Montaż i esploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Helion 978-83-246-5103-0 kl. 2 TI pracownia urządzeń techniki

komputerowej

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TI sieci komputerowe

T. Kowalski "Kwalifikacja E12. Montaż i esploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Helion 978-83-246-5103-0 kl. 2 TI systemy operacyjne

T. Kowalski "Kwalifikacja E12. Montaż i esploatacja komputerów

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych" Helion 978-83-246-5103-0 kl. 2 TI urządzenia techniki

komputerowej

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TI witryny i aplikacje

internetowe

KLASA I TECHNIK INFORMATYK (I TI)

KLASA II TECHNIK INFORMATYK (II TI)

(6)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot T Maćkowski "Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory" Nowa Era 978-83-267-1492-4 kl. 3 TI historia i społeczeństwo

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TI informatyka

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TI język angielski

S. Mróz - Dwornikowska "Meine Welttour 2 i 3" Nowa Era kl. 3 TI język niemiecki

M Chmiel, A. Równy - część I, M Chmiel, E Mirkowska - Treugutt, A Równy - część II

"Ponas Słowami" - klasa II cz. I i klasa II cz. II Nowa Era 978-83-267-1357-6

978-83-267-1767-3 kl. 3 TI język polski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony 2 Nowa Era kl. 3 TI matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 3 TI religia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TI witryny i aplikacje

internetowe

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TI systemy baz danych

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TI działalność gospodarcza w

branży informatycznej

K. Pytel, S. Osetek Konfigurowanie urządzeń sieciowych WSiP, Warszawa

2013. 978-83-02-13418-0 kl. 3 TI pracownia lokalnych sieci

komputerowych

Przemysław Domka "Bazy danych i systemy baz danych" WSiP, Warszawa

2013. 978-83-02-13414-2 kl. 3 TI pracownia baz danych

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TI pracownia aplikacji

internetowych

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

K. Podchul Historia regionu. " Warmia i Mazury - moja mała

ojczyzna" (program autorski bez podręcznika) program autorski kl. 4 TI historia i społeczeństwo

I. Janicka "Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni" Nowa Era 978-83-267-1798-7 kl. 4 TI historia i społeczeństwo

K. Kołodziński, T. Krzemiński "Poznać przeszłość. Europa i świat" Nowa Era 978-83-267-2198-4 kl. 4 TI historia i społeczeństwo

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TI informatyka

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TI język angielski

S. Mróz - Dwornikowska "Meine Welttour 3" Nowa Era kl. 4 TI język niemiecki

M. Chmiel, E. Mirkowska - Treugutt, A.

Równy klasa II cz. II, cz 3 M. Chmiel, R. Pruszczynski, A. Równy

"Ponad Słowami" 2.2 i cz.3 Nowa Era kl. 4 TI język polski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony 2 Nowa Era kl. 4 TI matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 4 TI religia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TI witryny i aplikacje

internetowe J. Pokorska Kwalifikacja E14. Tworzenie baz danych i

administrowanie bazami. Helion 978-83-246-6510-5 kl. 4 TI pracownia baz danych

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TI pracownia aplikacji

internetowych

KLASA IV TECHNIK INFORMATYK (IV TI)

KLASA III TECHNIK INFORMATYK (III TI)

(7)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

E. Bonar, S. Czachorowiec "Biologia na czasie" - zakres podstawowy Nowa Era Kl. 1 TOR biologia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest Chemia" Nowa Era Kl. 1 TOR chemia

J Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era Kl. 1 TOR edukacja dla

bezpieczeństwa

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 Kl. 1 TOR fizyka

R. Uliszak, K. Widermann „Oblicza geografii” - podręcznik Nowa Era Kl. 1 TOR geografia

S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0856-5 Kl. 1 TOR historia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu Kl. 1 TOR informatyka

D. Spencer "Gateway 2 Plus" Macmillan Kl. 1 TOR język angielski

S. Mróz-Dwornikowska,

K. Szachowska „Meine Welttour 1” Nowa Era Kl. 1 TOR język niemiecki

M. Chmiel, E. Kostrzewa - część I,

M. Chmiel, A. Równy - część II „Ponad słowami” Klasa 1. Część I i część II Nowa Era 978-83-267-0837-4 978-

83-267-0890-9 Kl. 1 TOR język polski

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy Nowa Era Kl. 1 TOR matematyka

Z Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 Kl. 1 TOR podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Kościele" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań Kl. 1 TOR religia

A Kisielewska, A Kisielewski, A

Prochyra "Ciekawi Świata - Wiedza o kulturze" OPERON Kl. 1 TOR wiedza o kulturze

A Janicki "w centrum uwagi" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0840-4 Kl. 1 TOR wiedza o społeczeństwie

M. Pańczyk "Marketing w działalności agencji reklamowej" EMPi2 Kl. 1 TOR marketing w działalności

reklamowej

M. Pańczyk "Sprzedaż produktów reklamowych" EMPi2 Kl. 1 TOR organizacja sprzedaży

reklamy

M. Pańczyk "Sprzedaż produktów reklamowych" EMPi2 Kl. 1 TOR sprzedaż w reklamie

KLASA I TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (I TOR)

(8)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 kl. 2 TOR fizyka

A Karaś, Ewa Grzeba "Oblicza geografii 1 - zakres rozszerzony" - karty pracy Nowa Era kl. 2 TOR geografia

R Molarz, M Więckowski "Oblicza geografii 1 - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 2 TOR geografia

D. Spencer "Gateway 2 Plus" MacMillan kl. 2 TOR język angielski

S. Mróz - Dwornikowska "Meine Welttour 2" Nowa Era kl. 2 TOR język niemiecki

M. Chmiel, A. Równy "Ponad słowami" - klasa I cz. II i klasa II cz. I Nowa Era 978-83-267-0890-9 978-

83-267-1357-6 kl. 2 TOR język polski

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 2 TOR matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 2 TOR religia

A Janicki, J Kięczkowska, M. Menz "W centrum uwagi - zakres roszerzony", część 1 Nowa Era 978-83-267-0888-6 kl. 2 TOR wiedza o społeczeństwie

B. Furman, J. Sarnowska „W centrum uwagi” - zakres rozszerzony. Maturalne

karty pracy 1 Nowa Era 978-83-267-1484-9 kl. 2 TOR wiedza o społeczeństwie

T. Maćkowski „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” Nowa Era 978-83-267-1492-4 kl. 2 TOR historia i społeczeństwo

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TOR pracownia plastyczna

"Business English" Express Publishing kl. 2 TOR język obcy w działalności

reklamowej

M. Pańczyk "Marketing w działalności agencji reklamowej" EMPi2 kl. 2 TOR marketing w działalności

reklamowej

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TOR organizacja i techniki

reklamy

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 TOR projektowanie kampanii

reklamowej

M. Pańczyk "Sprzedaż produktów reklamowych" EMPi2 kl. 2 TOR sprzedaż w reklamie

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

I. Janicka "Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni" Nowa Era 978-83-267-1798-7 kl. 3 TOR historia i społeczeństwo

T Rachwał "Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 3 TOR geografia

A Karaś, M Mikołajew - Banaszewska "Oblicza geografii 2 - zakres rozszerzony" - maturalne

karty pracy Nowa Era kl. 3 TOR geografia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TOR język angielski

S. Mróz - Dwornikowska „Meine Welttour 3” Nowa Era kl. 3 TOR język niemiecki

M Chmiel, A. Równy - część I, M Chmiel, E Mirkowska - Treugutt, A Równy - część II

"Ponas Słowami" - klasa II cz. I i klasa II cz. II Nowa Era 978-83-267-1357-6

978-83-267-1767-3 kl. 3 TOR język polski

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 3 TOR matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 3 TOR religia

A Janicki, J Kięczkowska, M. Menz "W centrum uwagi - zakres roszerzony", część 1 Nowa Era 978-83-267-0888-6 kl. 3 TOR wiedza o społeczeństwie

B. Furman J. Sarnowska „W centrum uwagi” – zakres rozszerzony

Maturalne karty pracy 1 Nowa Era 978-83-267-1484-9 kl. 3 TOR wiedza o społeczeństwie

J. Musiałkiewicz „Podejmowanie prowadzenia działalności gospodarczej” Ekonomik kl. 3 TOR działalność gospodarcza w

reklamie

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TOR elementy prawa, etyki i

psychologii w reklamie

Brak podręcznika kl. 3 TOR organizacja i techniki

reklamy

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 TOR projektowanie kampanii

reklamowej

"Business English" Express Publishing kl. 3 TOR język angielski w

działalności reklamowej

KLASA III TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (III TOR)

KLASA II TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (II TOR)

(9)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

K. Podchul Historia regionu. „ Warmia i Mazury-moja mała

ojczyzna” (program autorski bez podręcznika) program autorski kl. 4 TOR historia i społeczeństwo

K. Kołodziński, T. Krzemiński "Poznać przeszłość. Europa i świat" Nowa Era 978-83-267-2198-4 kl. 4 TOR historia i społeczeństwo

T Rachwał "Oblicza geografii - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 4 TOR geografia

A Karaś, M Mikołajew - Banaszewska "Oblicza geografii - zakres rozszerzony" - maturalne

karty pracy Nowa Era kl. 4 TOR geografia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TOR język angielski

S. Mróz - Dwornikowska „Meine Welttour 3” Nowa Era kl. 4 TOR język niemiecki

M Chmiel, E Mirkowska - Treugutt, A Równy klasa II cz. II, cz 3 M. Chmiel, R. Pruszczynski, A Równy

"Ponad Słowami" 2.2 i cz.3 Nowa Era kl. 4TH język polski

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 4 TOR matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 4 TOR religia

L. Czechowska, A. Janicki,

K. Święcicki "W centrum uwagi”- zakres roszerzony, część 2 Nowa Era 978-83-267-1881-6 kl. 4 TOR wiedza o społeczeństwie

B. Furman „W centrum uwagi”- zakres roszerzony

Maturalne karty pracy 2 Nowa Era 978-83-267-1203-6 kl. 4 TOR wiedza o społeczeństwie

J. Musiałkiewicz „Podejmowanie prowadzenia działalności gospodarczej” Ekonomik kl. 4 TOR działalność gospodarcza w

reklamie

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TOR elementy prawa, etyki i

psychologii w reklamie

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TOR organizacja i techniki

reklamy

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 4 TOR projektowanie kampanii

reklamowej

"Business English" Express Publishing kl. 4 TOR język angielski w

działalności reklamowej

KLASA IV TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (IV TOR)

(10)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

E. Bonar, S. Czachorowiec "Biologia na czasie" - zakres podstawowy Nowa Era Kl. 1 TUF biologia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest Chemia" Nowa Era Kl. 1 TUF chemia

J. Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era Kl. 1 TUF edukacja dla

bezpieczeństwa

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 Kl. 1 TUF fizyka

R. Uliszak, K. Widermann „Oblicza geografii” - podręcznik Nowa Era Kl. 1 TUF geografia

S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0856-5 Kl. 1 TUF historia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu Kl. 1 TUF informatyka

D. Spencer "Gateway 2 Plus" Macmillan Kl. 1 TUF język angielski

S. Mróz-Dwornikowska,

K. Szachowska „Meine Welttour 1” Nowa Era Kl. 1 TUF język niemiecki

M. Chmiel, E. Kostrzewa - część I,

M. Chmiel, A. Równy - część II „Ponad słowami” Klasa 1. Część I i część II Nowa Era 978-83-267-0837-4 978-

83-267-0890-9 Kl. 1 TUF język polski

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy Nowa Era Kl. 1 TUF matematyka

Z Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 Kl. 1 TUF podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Kościele" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań Kl. 1 TUF religia

A Kisielewska, A Kisielewski, A

Prochyra "Ciekawi Świata - Wiedza o kulturze" OPERON Kl. 1 TUF wiedza o kulturze

A Janicki "w centrum uwagi" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0840-4 Kl. 1 TUF wiedza o społeczeństwie

Praca zbiorowa – red. Zuzanna

Sumirska "Nowoczesne fryzjerstwo” Suzi Kl. 1 TUF przedmioty zawodowe

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

J Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era kl. 2 TUF edukacja dla

bezpieczeństwa

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 kl. 2 TUF fizyka

A Karaś, Ewa Grzeba "Oblicza geografii 1 - zakres rozszerzony" - karty pracy Nowa Era kl. 2 TUF geografia

R Molarz, M Więckowski "Oblicza geografii 1 - zakres rozszerzony" - książka Nowa Era kl. 2 TUF geografia

S. Roszak, J Kłaczkow "Poznać przeszłość wiek XX - zakres podstawowy" Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 2 TUF historia

D. Spencer "Gateway 2 Plus" MacMillan kl. 2 TUF język angielski

S. Mróz - Dwornikowska "Meine Welttour 1 i 2" Nowa Era kl. 2 TUF język niemiecki

M Chmiel, A. Równy "Ponad słowami" - klasa I cz. II i klasa II cz. I Nowa Era 978-83-267-0890-9 978-

83-267-1357-6 kl. 2 TUF język polski

H. Dąbrowska i M. Zybert „Nowyje Wstrieczi cz.I” WSiP kl. 2 TUF język rosyjski

W. Babiański, L. Chańko "MaTeMAtyka" - zakres podstawowy i rozszerzony 2 Nowa Era kl. 2 TUF matematyka

Z Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 2 TUF podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 2 TUF religia

Opracowanie zbiorowe "Biologia na czasie 1". Podręcznik. Zakres rozszerzony.

Część 1. Szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era 97883-26718038 kl. 2 TUF biologia

J. Musiałkiewicz „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” Ekonomik kl. 2 TUF działalność gospodarcza w

branży fryzjerskiej Praca zbiorowa – red. Zuzanna

Sumirska "Nowoczesne fryzjerstwo” Suzi kl. 2 TUF przedmioty zawodowe

KLASA II TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (II TUF)

KLASA I TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (I TUF)

(11)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

E. Bonar, S. Czachorowiec "Biologia na czasie" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 1 ZSZ

sprzedawca biologia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest Chemia" Nowa Era kl. 1 ZSZ

sprzedawca chemia

J Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era kl. 1 ZSZ

sprzedawca

edukacja dla bezpieczeństwa

R. Uliszak, K. Widermann „Oblicza geografii” - podręcznik Nowa Era kl. 1 ZSZ

sprzedawca geografia S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 1 ZSZ

sprzedawca historia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 1 ZSZ

sprzedawca informatyka

S. Greenall „New Horizon 1" Oxford kl. 1 ZSZ

sprzedawca język angielski

J. Kusiak „Odkrywamy na nowo. Cz. 1” OPERON 978-83-7680-498-9 kl. 1 ZSZ

sprzedawca język polski

W. Babiański, K. Wej "Matematyka" - ZSZ Nowa Era kl. 1 ZSZ

sprzedawca matematyka

Z Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 1 ZSZ

sprzedawca podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Kościele" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań

kl. 1 ZSZ sprzedawca religia

A Janicki "w centrum uwagi" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0840-4 kl. 1 ZSZ

sprzedawca wiedza o społeczeństwie

I Wielgosik "Obsługa klienta" EMPi2 kl. 1 ZSZ

sprzedawca obsługa klienta

E Strzyżewska, I. Wielgosik "Organizacja sprzedaży" EMPi2 kl. 1 ZSZ

sprzedawca

organizacja i techniki sprzedaży

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 1 ZSZ

sprzedawca

Towar jako przedmiot handlu

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 kl. 2 ZSZ

sprzedawca fizyka S. Roszak, J. Kłaczkow "Poznać przeszłość wiek XX - zakres podstawowy" Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 2 ZSZ

sprzedawca historia

S. Greenall „New Horizon 1" Oxford kl. 2 ZSZ

sprzedawca język angielski J. Kusiak - część I

B. Chuderska - część II „Odkrywamy na nowo. Cz. 1” i Cz. 2 OPERON 978-83-7680-498-9 978-83-7680-760-7

kl. 2 ZSZ

sprzedawca język polski

W. Babiański, K. Wej "Matematyka" - ZSZ Nowa Era kl. 2 ZSZ

sprzedawca matematyka

Z. Makieła, T. Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 2 ZSZ

sprzedawca podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań

kl. 2 ZSZ sprzedawca religia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 ZSZ

sprzedawca

język angielski w działalności handlowej

I. Wielgosik "Obsługa klienta" EMPi2 kl. 2 ZSZ

sprzedawca obsługa klientów

E. Strzyżewska, I. Wielgosik "Organizacja sprzedaży" EMPi2 kl. 2 ZSZ

sprzedawca

organizacja i technika sprzedaży

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 ZSZ

sprzedawca przedsiębiorca w handlu

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 2 ZSZ

sprzedawca towar jako przedmiot handlu

KLASA II SPRZEDAWCA - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA I SPRZEDAWCA - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(12)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

S. Greenall „New Horizon 1" Oxford kl. 3 ZSZ

sprzedawca język angielski

B Chuderska - część II „Odkrywamy na nowo. Cz. 2" OPERON 978-83-7680-760-7 kl. 3 ZSZ

sprzedawca język polski

W. Babiański, K. Wej "Matematyka" - ZSZ Nowa Era kl. 3 ZSZ

sprzedawca matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Rodzinie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań

kl. 3 ZSZ sprzedawca religia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 ZSZ

sprzedawca

język angielski w działalności handlowej

I. Wielgosik "Obsługa klienta" EMPi2 kl. 3 ZSZ

sprzedawca obsługa klientów

E Strzyżewska, I. Wielgosik "Organizacja sprzedaży" EMPi2 kl. 3 ZSZ

sprzedawca

organizacja i technika sprzedaży

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 ZSZ

sprzedawca przedsiębiorca w handlu

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 ZSZ

sprzedawca towar jako przedmiot handlu

KLASA III SPRZEDAWCA - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

(13)

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

E. Bonar, S. Czachorowiec "Biologia na czasie" - zakres podstawowy Nowa Era kl. 1 ZSZ fryzjer biologia

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod "To jest Chemia" Nowa Era kl. 1 ZSZ fryzjer chemia

J Słoma "Żyje i działam bezpiecznie" Nowa Era kl. 1 ZSZ fryzjer edukacja dla

bezpieczeństwa

R. Uliszak, K. Widermann „Oblicza geografii” - podręcznik Nowa Era kl. 1 ZSZ fryzjer geografia

S. Roszak, J. Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 1 ZSZ fryzjer historia

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 1 ZSZ fryzjer informatyka

S. Greenall „New Horizon 1" Oxford kl. 1 ZSZ fryzjer język angielski

J. Kusiak „Odkrywamy na nowo. Cz. 1” OPERON 978-83-7680-498-9 kl. 1 ZSZ fryzjer język polski

W. Babiański, K. Wej "Matematyka" - ZSZ Nowa Era kl. 1 ZSZ fryzjer matematyka

Z Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 1 ZSZ fryzjer podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Kościele" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 1 ZSZ fryzjer religia

A. Janicki "w centrum uwagi" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0840-4 kl. 1 ZSZ fryzjer wiedza o społeczeństwie

Praca zbiorowa – red. Zuzanna

Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo” Suzi kl. 1 ZSZ fryzjer podstawy fryzjerstwa

Praca zbiorowa – red. Zuzanna

Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo” Suzi kl. 1 ZSZ fryzjer techniki fryzjerskie

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

M. Braun, W. Śliwa "Odkryj fizykę" - zakres podstawowy Nowa Era 978-83-267-0697-4 kl. 2 ZSZ fryzjer fizyka

S. Roszak, J Kłaczkow "Poznać przeszłość wiek XX - zakres podstawowy" Nowa Era 978-83-267-0856-5 kl. 2 ZSZ fryzjer historia

S. Greenall „New Horizon 1" Oxford kl. 2 ZSZ fryzjer język angielski

J. Kusiak - część I

B Chuderska - część II „Odkrywamy na nowo. Cz. 1” i Cz. 2 OPERON 978-83-7680-498-9

978-83-7680-760-7 kl. 2 ZSZ fryzjer język polski

W. Babiański, K. Wej "Matematyka" - ZSZ Nowa Era kl. 2 ZSZ fryzjer matematyka

Z Makieła, T Rachwał "Krok w przedsiębiorczość" Nowa Era 978-83-267-0758-2 kl. 2 ZSZ fryzjer podstawy przedsiębiorczości

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Świecie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 2 ZSZ fryzjer religia

"Beauty Salon" Express Publishing kl. 2 ZSZ fryzjer język obcy we fryzjerstwie

Praca zbiorowa – red. Zuzanna

Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo” Suzi kl. 2 ZSZ fryzjer podstawy fryzjerstwa

Praca zbiorowa – red. Zuzanna

Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo” Suzi kl. 2 ZSZ fryzjer techniki fryzjerskie

Autor Tytuł Wydawnictwo ISBN klasa Przedmiot

S. Greenall „New Horizon 1" Oxford kl. 3 ZSZ fryzjer język angielski

B Chuderska - część II „Odkrywamy na nowo. Cz. 2" OPERON 978-83-7680-760-7 kl. 3 ZSZ fryzjer język polski

W. Babiański, K. Wej "Matematyka" - ZSZ Nowa Era kl. 3 ZSZ fryzjer matematyka

J. Szpet, D. Jackowiak "Moje miejsce w Rodzinie" Księgarnia św.

Wojciecha Poznań kl. 3 ZSZ fryzjer religia

"Beauty Salon" Express Publishing kl. 3 ZSZ fryzjer język obcy we fryzjerstwie

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 ZSZ fryzjer techniki fryzjerskie

nauczyciel poda podręcznik we wrześniu kl. 3 ZSZ fryzjer działalność usługowa we

fryzjerstwie

KLASA II FRYZJER (WIELOZAWODOWA) - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA III FRYZJER (WIELOZAWODOWA) - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KLASA I FRYZJER (WIELOZAWODOWA) - ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Cytaty

Powiązane dokumenty

4 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej do nowej podstawy programowej + zeszyt ucznia.. Nowa Era Marlena Derlukiewicz

Swerlowa ,,Hallo Anna 1” Klett język niemiecki..

Szkolny Zestaw podręczników rok szkolny 2022/2023 klasa V.. Przedmiot Autorzy Podręczniki

Siwicka STENTOR Język angielski Matura Success

Nasza szkoła- zestaw podręczników MEN Nasze ćwiczenia 3, zestaw ćwiczeń Nowa Era.. język

wykazie, data dopuszczenia 1 Język polski „ Jutro pójdę w świat” podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i. językowego dla szkoły podstawowej Zeszyt ćwiczeń

„Evolution plus 1” Nick Beare Podręcznik + zeszyt

English Class poziom A1– podręcznik, Sandy Zervas, Catherine Bright,

Oxford Excellence for Matura Exam Extender 5.Matura poziom podstawowy-repetytorium z testami..

4” Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej!. Nowe Słowa

Kurs dla początkujących dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - zakres podstawowy ( klasa II ).. Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia

Historia Stanisław Roszak Śladami przeszłości podręcznik do historii dla klasy 2 gimnazjum.

Fizyka i astronomia dla każdego Zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych pod redakcją Barbary Sagnowskiej. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego-

Technik elektryk (przedmioty zawodo zajęcia edukacyjne Bezpieczeństwo i higiena pracy. Krzysztof Szczęch,

język angielski ENGLISH CLASS, Students Book A2+, podręcznik + ćwiczenia. Klasa 7, nowa

Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Nowa Era

Użytkowanie i obsługa środków transportu Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer Religia „Z Tobą idę

9 VIII Język polski Nowe Słowa na start 8- Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Maciej Szulc, Małgorzata

Wszystkie podręczniki i dwiczenia bezpłatne oprócz podręcznika do religii.. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo

Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III gimnazjum... KLASA

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.. Robert Szewczyk,

Klasa Przedmiot Tytuł Podręcznika Autor Wydaw.. zeszyt ćwiczeń