• Nie Znaleziono Wyników

Patriotyczne - Rota tekst piosenki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Patriotyczne - Rota tekst piosenki"

Copied!
1
267
2
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Patriotyczne, Rota

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród!

Nie damy pogrześć mowy.

Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy.

Nie damy, by nas zgnębił wróg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył Bronić będziemy ducha,

Aż się rozpadnie w proch i w pył Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz Ni dzieci nam germanił,

Orężny stanie hufiec nasz, Duch będzie nam hetmanił.

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Nie damy miana Polski zgnieść Nie pójdziem żywo w trumnę Na Polski imię, na jej cześć Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemi dziadów wnuk!

Tak nam dopomóż Bóg!

Tak nam dopomóż Bóg!

Patriotyczne - Rota w Teksciory.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Więc pomyśl o tym, co Cię boli O wszystkich wojnach, które znasz To najtrudniejsze zawsze jest Powiedzieć "nie", gdy mówią "tak". Nie,

Chociaż na własnych nogach, to jednak kaleka Powiedział mi kolega: lepiej talentu nie zmarnuj Bo nie ma już żetonów do kolejnego startu Życie nie jest żartem. Zrozumiałem to

Czasu co raz mniej, muszę robić swoje W górę uniesiona pięść, uniesione dłonie Muszę zmienić coś, przejąc kontrolę Zanim świat zmusi mnie do tego Żeby stąd odejść.

Zamiast białych łabędzi Czarne skrzydła samolotów I huk bomb, wystrzały bomb My nie chcemy więcej wojny, Chcemy żyć życiem spokojnym Jaki długi i szeroki jest nasz świat

Jako nabywcę gruntów w pierwszej linii uwzględnić należy politycz- ne gminy” (Schliessung von jüdischen Friedhöfe [w:] Słowa niewinne, oprac. Nachman Blumen-

Przezwyciężenie lub osłabienie negatywnych następstw tego mo- nopolu (wadliwa struktura podaży i in.) Jest możliwe drogą stwo- rzenia - w racjonalnym zakresie -

Z punktu widzenia akcji osadniczej i zachęcenia cudzoziemców do osiedla­ nia się na terytorium Królestwa Polskiego niezwykle istotne znacznie miało Postanowienie o

Na uroczym wybrze- żu Morza Azowskiego wypasione apartamenty czekające na zamożnych turystów, w centrum Bierdiańska bloki z wielkiej płyty, cerkiewki – a nie- daleko nowo

Oddzielną grupę nieruchomości mieszkaniowych zarządzanych przez spół- dzielnie stanowią te, które zostały wybudowane w systemie deweloperskim lub nabyte od innych podmiotów

Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla Ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.. Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej

Słowa kluczowe Projekt Etnografia Lubelszczyzny, ziemia, wierzenia o ziemi, grzmot, złapać wilka, wierzenia o grzmotach, Hanna Dziadosz.. Jak nie ma grzmotów na wiosnę, to nie siadaj

Dawne już poczucie obcości wyrazu tok w znaczeniu ‘klepisko’ w ję- zyku polskim jasno tłumaczy się ograniczonym zasięgiem tego regio- nalizmu i powszechnym przekonaniem, że

[r]

spraw ludno?ci polskiej na terenie ,Wolnego Miasta. Sprawa wykorzystania portu

Bolą mnie już nogi, ramiona i kark chodzić już nie mogę i sił zupełnie brak już ręce opadają i czuje się jak wrak i dosyć mam tych gór i niech je trafi szlag Doszliśmy

In this paper we explore the relative importance of two hypothesized explanations for these controversies: (i) people’s general attitude toward science and technology and (ii)

Nad Nerem Park, located in the south-western part of the city, away from residential buildings, is characterized by the lowest pedestrian accessibility for Łódź inhabitants.. A

Kiedy wrócę znów do ciebie, Może w dzień, a może w noc, Dobrze będzie nam jak w niebie, Pocałunków dasz mi moc,.. Dobrze będzie nam jak w niebie, Pocałunków dasz

W czerwcu 2001 roku zwolenników zbliżenia było trzydzieści jeden procent, a w kwietniu 2005 już czter- dzieści pięć procent, którzy na dodatek wyrażali swą opinię

rzecz się rachubnych mędrków, zawodu)eh i obłudnych rozumowań, radź się serca swego, swem sercem się po­. woduj, a staniesz się śmiałą i nieustraszoną,

Z kolei sam Jaruzelski starał się na różne sposoby podważyć wiarygodność zeszytu, wskazując, że brak w nim zapisków z niektórych spotkań, które Kulikow odbywał

terenie. Podaj´ szkielet: a) Uchwycenie stanu swoich ludzi. b) Stworzenie komó- rek kontrpropagandy sowiecko-komunistycznej, które muszà objàç wi´ksze Êro- dowiska ludzi, jak

Należy podkreślić, że zazwyczaj koncerny takie nabywają produkty i usługi znacznych wartości, które można byłoby poddać omawianej procedurze, ze względu jednak na długi