SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM, I ETAPIE EDUKACYJNYM KL I – III, W II ETAPIE EDUKACYJNYM KL. IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W ZWONOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM, I ETAPIE

EDUKACYJNYM KL I – III, W II ETAPIE EDUKACYJNYM KL. IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. KONSTANTEGO DAMROTA W ZWONOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Lp. Numer programu Tytuł programu Autor Przedmiot Klasa Nauczyciel

realizujący 1. 2/2017 PP Program edukacji

przedszkolnej

„Zbieram, poszukuję, badam

Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

Wychowanie przedszkolne

3-latki, 4-latki, 5-latki i 6 -latki

M. Koprek A. Buła, D. Menżyk, E. Mazur 2. 1/2017 Program nauczania –

uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnej

„Elementarz odkrywców”

Teresa Janicka - Panek

Edukacja wczesnoszkolna

I, II, III J. Lazar,

W. Durczok, H. Dudek

3. 2/20117 „Między nami”.

Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VII

J. Piasta- Siechowicz, A.

Łuczak, A.

Murdzek, E.

Prylińska

Język polski IV - VIII B. Adamczyk

4. 3/2017 Program nauczania

języka angielskiego kl. I -III

Dorota Sikora - Banasik

j. angielski I-III M. Tulec

5. 4/2017 Program nauczania

języka angielskiego K.

Niedźwiedź,

j. angielski VII-VIII M. Tulec

(2)

kl. IV -VIII Dorota Wosińska, J.

Sochaczewska

6. 5/2017 Program nauczania

języka angielskiego kl. IV -VIII

Melanie Ellis, Anna Rak

j. angielski IV-VI M. Tulec

7. 6/2017 Program nauczania

ogólnego muzyki w klasach IV-VII

M. Gromek, G. Kilbach

muzyka IV-VII J. Lazar

8. 7/2012 Program nauczania

plastyki w klasach IV- VII

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

plastyka IV-VII J. Lazar

9. 8/2017 Program nauczania

historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej

„Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

Historia IV-VIII W. Durczok

10. 10/2017 Program nauczania WOS „Wczoraj i dziś”

Barbara Furman

Wiedza o społeczeństwie

VIII S. Gryt

11. 11/2017 „Tajemnice

przyrody” Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej

Jolanta Golonko

przyroda IV L. Kolosko

12. 12/2017 Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej –

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

geografia V-VIII W. Durczok

(3)

Planeta Nowa 13. 13/2017 Program nauczania

biologii w klasach V- VIII szkoły

podstawowej „Puls życia”

Anna Zdziennicka

biologia V-VIII L. Kolosko

A. Kowalska

14. 14/2017 Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M.

Litwin,

chemia VII-VIII A. Kowalska

15. 15/2017 Program nauczania fizyki w szkole podstawowej

Barbara Sagnowska

fizyka VII-VIII J. Rębiś

16. 16/2017 Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

„Matematyka z plusem”

R. Sucewicz, M. Karpiński, J. Lech

matematyka IV-VIII J. Rębiś

17. 17/2017 Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”

Michał Kęska informatyka IV-VIII J. Rębiś

18. 18/2017 Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa!”

Lech Łabecki, Marta

Łabecka

technika IV-VI H. Dudek

19. 19/2017 Autorski program nauczania

wychowania

fizycznego „Wartości i aktualizacje” dla

Alicja

Romanowska

Wychowanie fizyczne

IV-VIII L. Kolosko

(4)

klas IV-VIII szkoły podstawowej 20. 20/2017 Program nauczania

edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Jarosław Słoma

Edukacja dla bezpieczeństwa

VIII A. Kowalska

21. 21/2017 Program nauczania religii „W drodze do wieczernika”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

religia I-III I. Szpyrka

22. 22/2017 Program nauczania religii „Poznaję Boga i w Niego wierzę”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

religia IV-VI I. Szpyrka

23. 23/2017 Program nauczania religii „Pójść za Jezusem Chrystusem”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

religia VII-VIII I. Szpyrka

24. 24/2017 „Wędrując ku

dorosłości” –

wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy IV szkoły Podstawowej, dla klasy V,

dla klasy VI

Teresa Król Wychowanie do życia w rodzinie

IV-VI W. Durczok

25. 25/2017 „Wędrując ku

dorosłości” –

wychowanie do życia

Teresa Król Wychowanie do życia w rodzinie

VII-VIII W. Durczok

(5)

w rodzinie dla uczniów klasy VII szkoły Podstawowej 26. 26/2017 „Unsere Sprache”

Program nauczania języka niemieckiego jako języka

mniejszości

narodowej dla klas I- III

Bernadeta Sonsała

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

I-III A. Adamczyk

27. 27/2017 „Deutsch ist trendy”.

Program nauczania języka niemieckiego jako języka

mniejszości

narodowej dla klas IV-VIII

Gabriela Burczek, Gabriela Pampuch

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

IV-VII A. Adamczyk

F. Marcol

28. 28/2017 Program nauczania języka niemieckiego w szkole

podstawowej jako drugiego języka obcego

nowożytnego

Anna Jaroszewska

Język niemiecki Kl. VII-VIII

F. Marcol

31. 29/2017 Program nauczania doradztwa

zawodowego

Franciszek Marcol

Doradztwo zawodowe

VII-VIII A. Kowalska

32. 30/2017 Własna historia i kultura mniejszości

A. Adamczyk Własna kultura i historia

V-VI A. Adamczyk

(6)

narodowej niemieckiej

mniejszości narodowej niemieckiej 33. 31/2017 Program grupowych

zajęć

logopedycznych kształtujących mowę

Sylwia Kluczek

Zajęcia logopedyczne

I, III, IV B. Adamczyk,

I. Szpyrka

34. 32/2017 Program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z wadą wzroku i słuchu

D. Menżyk Zajęcia rewalidacyjne

VI D. Menżyk

35. 33/2018 Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej

Beata Grzelak Doradztwo zawodowe

VII F. Marcol

36. 34/2018 Program zajęć zespołu wokalnego dla uczniów klas IV- VIII „Na szkolną nutę”

Jolanta Lazar Zespół wokalny VII J. Lazar

37. 36/2019 Program rewalidacji uczennicy z

niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim

Dorota Menżyk

Zajęcia rewalidacyjne

V D. Menżyk

38. 37/2019 Program rewalidacji uczennicy o

Dorota Menżyk

Zajęcia rewalidacyjne

IV-VIII D. Menżyk

(7)

potrzebie kształcenia specjalnego – dziecko słabosłyszące 39. 38/2019/PP English Play Box –

program

przygotowania dzieci w wieku

przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim

Dorota Sikora- Banasik, Ewelina Wilkos

Język angielski w przedszkolu

PP D. Menżyk

40. 39/2019 Program gimnastyki korekcyjnej „Trzymaj się prosto”

Lidia Kolosko Gimnastyka korekcyjna

I-II L. Kolosko

41. 40/2019 Program zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

„Aktywnością sportową kształtuję swoją postawę”

Lidia Kolosko SKS V-VI L. Kolosko

42. 41/2019 Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w klasie I

Jolanta Lazar Zajęcia

wyrównawczo- dydaktyczne

I L. Lazar

43. 42/2019 Zajęcia

wyrównawcze z chemii

Beata Kowalska

Zajęcia

wyrównawcze z chemii

VII B. Kowalska

44. 43/2019 Program zajęć Hanna Dudek Zajęcia III H. Dudek

(8)

wyrównawczych dla klasy III

wyrównawcze dla klasy III 45. 44/2019 Program zajęć

dydaktyczno-

wyrównawczych dla uczniów klasy II

Wiesława Durczok

Zajęcia

wyrównawcze dla klasy II

II W. Durczok

46. 45/2019 Program kółka matematycznego

„Matematyka nie musi być trudna”

Joanna Rębiś Kółko

matematyczne

VIII J. Rębiś

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2019/20 został zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 23 sierpnia 2019 r.

26.08.2019 r. Franciszek Marcol

data i podpis Dyrektora Szkoły

Figure

Updating...

References

Related subjects :