Szkolny zestaw podręcznikówdla I etapu edukacyjnegood roku szkolnego2020/2021 - 2022/2023Klasa III

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Szkolny zestaw podręczników dla I etapu edukacyjnego

od roku szkolnego 2020/2021 - 2022/2023

Klasa III

Lp. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Wydawnictwo

1. Edukacja

wczesnoszkolna Krystyna Bielenica, Maria Bura,

Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

„Elementarz odkrywców” – podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej

Nowa Era

2. Język angielski klasa III

Jennifer Heath Rebecca Adlard

“Hello Explorer” 3– podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

4. Religia kl. III Ks. dr K.Mielnicki

E. Kon drak „Poznaję Jezusa”

Podręcznik i zeszyt cwiczeń Jedność

Figure

Updating...

References

Related subjects :