Podatkowe wsparcie procesów sanacji prowadzonych w ramach postępowań upadłościowych i naprawczych

15  Download (0)

Full text

(1)

Andrzej Springer

dnia 15 maja 2015 r co do zasady -

po

(2)

Dotychczas w polskim systemie prawnym funkcjono optymalizacji, 256 257 okresie czasu.258 - 256

F. Zedler, Prawo u naprawcze w zarysie, Warszawa 2009, s 232

257

M. Stawicka, http://biznes.pl/firma/istota-cel-i-zasady-prowadzenia-postepowania-napra,5329170,news-detal.html. 258

(3)

sprawozdania MS- Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa .

sprawozdania MS- Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa .

(4)

sprawozdania MS- Departament Strategii i Deregulacji Ministerstwa .

, e z gospodarczego

owania w zakresie opodatkowania umorzonej

Prawo

(5)

24 lutego 1990 roku (Dz.U. Nr 14, poz. 87).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r -

zasadnicza reforma. 259 . fazie wprowadzona instytuc 260

W samym uzasadnieniu do ustawy

regulowanych przez te dwie ustawy.

1)

2)

259

Uzasadnienie do projektu ustawy 260

(6)

3)

4)

261 ).

erzycieli, m.in. poprzez

restrukt

mi prawnymi i

261

(7)

sytuacji takiej nie

rzez osoby trzecie

i naprawczego, utrzymanych w zmod 262 podatkowej.263

264 265

prowadzonego wobec osoby f

266 . Funkcja ta przypisana ust. 1 PU) - - wierzycieli 262 263

Prezes nie odpowie ,

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/632862,prezes_nie_odpowie_za_stary_dlug_podatkowy_spolki.html. 264

S. Frydrych, non profit na podstawie art. 116a Ordynacji podatkowej or Podatkowy 5/2010.

265

Z. Miczek, ,

http://www.oirp.krakow.pl/SzkolenieprzesankiEgzoneracyjneZ.html. 266

(8)

267

268

. W wyniku wprowadzony

umenckiej, wobec niewymienienia w ustawie o podatku

znajduje potwierdz

269

.

FSK568/

SA/Go 798/10) w sprawie interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w

Poznaniu (ILPB2 415-154/10- erpretacji, jak i

267

F. Zedler, op. cit., s. 170. 268 Ibidem, s. 169. 269 http://www.sgk.gofin.pl/10,164751,kwalifikacja-podatkowa-zobowiazan-umorzonych-podatnikowi-po.html; http://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/artykul/umorzone-zobowiazania-jako-przychod-upadlego-przedsiebiorcy; http://www.sgk.gofin.pl/10,178639,umorzenie-zobowiazania-w-postepowaniu-upadlosciowym.html.

(9)

w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 27 lutego 2011 roku (Sygn. akt. I SA/Go 1080/10)

FSK 1536/11)

Pierwszego Wielkopolskiego -264/04), z dnia 10 grudnia 2004 roku.

na etapie, gdy

a, w

270

. Na mocy art. 408, ust. 2 ustawy dotychczasowy art. 14 ust. 3 p

270

(10)

umorzenie

my

271

gospodarczej. Podkre

272

. Jego celem o charakterze

- h zgodnie z 273 zmianie.

dwa

ny w Prawie restrukturyzacyjnym

W p

do konkurowania na rynku poprzez m.in.

W ustawie z 2003 roku us

271 272

A. Nita, Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania 273

(11)

zdaniem autora

W l

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji IPPB3/423-641/09-4/AG z dnia 10

wynagrodze

roku.

interpretacjach indywidualnych ILPB3/423-281/08-2/DS z dnia 11 sierpnia 2008 roku orazILPB2/415-154/10-3/WS z dnia 23 kwietnia 2010 r. Odmienna opinia

(12)

nia 2004 roku (PD.423-publicznych.274 ejszego, sanacji. 274

(13)

fundamentalne.

jedynie w przypadku pos

(14)

korekty odliczonej kwoty podatku w przypadku

-

Podsumowanie

Przedstawione w artykule

nomicznych modyfikacji wprowadzonych przez

w

z punktu widzenia podatkowego

syjnie kwoty umorzonych w ramach

(15)

u.

Streszczenie

restrukturyzacyjnego.

Summary

The tax issues of remitting obligations that are presented in this article, have not yet been analyzed in great detail in field literature nor as far as real effects of differences are concerned. The influence of applying taxes, however, has been appreciated by the experts working on this bill and the legislator. The introduced improvements certainly place a bankrupt businessman, or the one who is undertaking a process of preventing bankruptcy, in a more favourable economic position. These changes express deliberate policy on the part of the state which tends to support these businessmen, aiming to limit the negative influence of their individual crisis spreading on their contractors, and further on the whole economy branch. The evaluation of real influence that the changes bring, will be possible as soon as the Restructuring Bill is introduced.

Figure

Updating...

References

Related subjects :