Pełen tekst

(1)

ST-11201N Seagate 3,5" S C S I-2 Fast Wide

Pojemność Dysk niesformatowany Fonnat (512B na sektor)

całkowita [MB] 1144,44 1001,39

powierzchni [MB] 0,53

cylindra [MB] 66,76

ścieżki [B ]

Wymiary zewnętrzne i ciężar

wysokość [mm] 41,4

szerokość [mm] 101,6

głębokość [mm] 146,1

ciężar [kg] 0,84

Geometria napędu

dysków 8

cylindrów 1872

g ło w ic danych 15

g ło w ic serwo 1

suma sektorów 2059139

sekt'ścieżkę 73

Opóźnienia [m s]

Średnio

R W 10,5/12,0 TRTR 1,5.„2,0

Max 26,6

Latency 5,4

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

PC] 5 . „ 5 0 -40... 70

Dopuszczalne przeciąż gra w it[G ] Dysk zaparkowany

Praca bez błędów Błędy korygowałne

Pol. zapas.

ZBR

Prędkość transm isji MB/s]

Dysk <■> Bufor 2,88 ...5,13 Szyna S C S I:syn c/(async) 10/(4)

Niezawodność Błędy (xx ->1 na Exx)

MTBF flOOOh] MTTR [min] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

200 5 10 14 7

Bufor dysku [kB] 240

Prędkość obr. [1/m in] 5411 Syfem kodowania (1,7)RLL Gęstość zapisu [TPI] 2150

Pozycjoner Voice Coil S tart/S top [s]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy RW Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

po bó r m ocy [W] 11,000 9,000

linia +12V [A ] 0,500 2,000

linia +5V [A ] 0,400

(2)

Widok z boku Widok z przodu Widok z boku

na J2 na J6 na J5

i * A 2 ...; i i *■

A l ...

A O ... . REM. LED

res...

i - t

u. 2./J ./ / ./

8 1

o | o [ o I o I o | ■

przód

AA2 AA1 AAO SYNC

o

oo

o< o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o e o o e o

1

GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND R ES OPN RES GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND R E S TRM R E S GND ATN GND BSY ACK RST MSG S EL C/D REQ I/O

J6: LED/SYNC 1

2 t L E D - 3

- L E D - 4

+ SYN * 6

u

]12 • SYN - 5

+ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

D sJljJjM E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

Ds|—J mE ITtS. Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany DS ME przez inicjator.

D S ^ M E Start silnika z opóźnieniem równym 12*SCSI_ID [w sekundach).

WP Zapis na dysk

dopuszczalny. wp %

Dysk zabezpieczony przed zapisem.

PE $ Praca bez kontroli

parzystości. PE % Praca z kontrolą

parzystości.

T P 1f#T P 2 Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani lin» 26 (TERMPWR).

TP1 ^ T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

Tp iiP YTP2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

ićlNi

Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR (P ozycja X na rysu n ku ).

A2A1 AO

(AA2/AA1/AA0)

M 3 J§> M IR W> M M

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych AA0-AA2 (nigdy obydwu!).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :