Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pełen tekst

(1)

Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Cel zamówienia.

2. Zakres zamówienia.

3. Wskazania dotyczące realizacji zamówienia.

4. Czas realizacji i warunki przyjęcia zamówienia.

5. Załącznik nr 1 Wykaz materiałów promocyjnych.

1. Cel zamówienia.

1.1 Zamówienie obejmuje materiały promocyjne do propagowania wiedzy o Konwencjach Ramsarskiej, Berneńskiej, Porozumieniu o ochronie wodniczki, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, na które składają się:

a) bloczek, b) teczka, c) długopis, d) ołówek.

1.2 Materiały są niezbędne do prawidłowej realizacji działań związanych z propagowaniem wiedzy o Konwencjach Berneńskiej, Ramsarskiej, Porozumieniu o ochronie wodniczki, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, jak i promowaniem działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

1.3 Materiały będą przekazywane podczas szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów, itp.

instytucjom jak i osobom zajmującym się merytorycznie problematyką danej konwencji, także zainteresowanym działalnością GDOŚ

2. Zakres zamówienia.

2.1 Zamówienie odnosi się do materiałów promocyjnych powyżej wyszczególnionych i obejmuje:

a) wykonanie ww. materiałów, zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego, b) dostarczenie do siedziby Zamawiającego.

2.2 Szczegółowy opis artykułów, liczba sztuk i rodzaj elementów nadruku została wskazana w Wykazie materiałów promocyjnych stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

2.3 Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność wyboru materiałów, z których zostaną wykonane artykuły. Jednakże Zamawiający zastrzega, że na każdym z artykułów biodegradowalnych oraz pochodzących z recyklingu Wykonawca zamieści informację, o jego pochodzeniu.

3. Wskazania dotyczące realizacji zamówienia.

3.1 Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt, oprogramowanie i wiedzę niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

3.2 Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów promocyjnych objętych zamówieniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji podstawiony do szablonu/matrycy graficznej poszczególnych materiałów, projekt Zamawiającego, dostarczonego po wyborze Wykonawcy. Przesłany szablon musi być zaakceptowany

(2)

Opis przedmiotu Zamówienia

w formie pisemnej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z przedstawionych Zamawiającemu szablonów graficznych, Wykonawca opracuje - uwzględniając uwagi i sugestie Zamawiającego - kolejną propozycję, aż do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Czas realizacji i warunki przyjęcia zamówienia oraz płatności:

4.1 Zamówienie materiałów promocyjnych należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

4.2 Materiały w ramach zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Transport materiałów do Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

4.3 Każdy z materiałów ma być dostarczony do Zamawiającego w opakowaniu zbiorczym, na którym będzie znajdować się informacja o nazwie artykułów i ilości sztuk znajdującej się w opakowaniu.

4.4 Zamówione materiały nie mogą mieć wad i uszkodzeń mechanicznych.

4.5 W razie stwierdzenia wad, uszkodzeń i braków, Wykonawca zobowiązuje się do jak najszybszej wymiany wadliwego towaru na towar pełnowartościowy bez zmiany cen i na swój koszt.

4.6 Termin udzielonej gwarancji na dostarczone materiały nie może być krótszy niż 1 rok.

4.7 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wadliwych egzemplarzy, Wykonawca musi wymienić je na inne, nieposiadające wad.

4.8 Podstawą do przyjęcia faktury VAT za wykonane materiały jest podpisanie przez każdą ze stron 5 protokołów odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

(3)

Opis przedmiotu Zamówienia

Lp.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Przedmiot

zamówienia

Szczegółowy opis artykułu Ilość

1

Konwencja Ramsarska

Bloczek -notes promocyjny

Format: A4 Specyfikacja:

objętość 25 kartek

papier offset 90g/m2, plus plecki z tektury, bez zadruku okładka z nadrukiem: papier błyszczący 200g/m2, full color projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

Długopis Specyfikacja:

plastikowo-metalowy; końcówka dolna metalowa przykręcana, uchwyt mocujący metalowy

wkład niebieski nadruk full color mechanizm przyciskany

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

Ołówek Specyfikacja:

drewniany,temperowany

okrągłyz gumką, lakierowany długość: ok. 190 mm –HB nadruk full color

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

250 sztuk

Teczka Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk full color, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

2

Konwencja Berneńska

Bloczek -notes promocyjny

Format: A4 Specyfikacja:

objętość 25 kartek

papier offset 90g/m2, plus plecki z tektury, bez zadruku

125 sztuk

(4)

Opis przedmiotu Zamówienia

okładka z nadrukiem: papier błyszczący 200g/m2, full color projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

Długopis Specyfikacja:

plastikowo-metalowy; końcówka dolna metalowa przykręcana, uchwyt mocujący metalowy

wkład niebieski nadruk full color mechanizm przyciskany

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

Ołówek Specyfikacja:

Drewniany,temperowany

,

okrągłyz gumką, lakierowany długość: ok. 190 mm –HB nadruk full color

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

250 sztuk

Teczka Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk full color, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

3 Porozumienie o ochronie wodniczki

Bloczek -notes promocyjny

Format: A4 Specyfikacja:

objętość 25 kartek

papier offset 90g/m2, plus plecki z tektury, bez zadruku okładka z nadrukiem: papier błyszczący 200g/m2, full color projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

Długopis Specyfikacja:

plastikowo-metalowy; końcówka dolna metalowa przykręcana, uchwyt mocujący metalowy

wkład niebieski nadruk do 2 kolorów

125 sztuk

(5)

Opis przedmiotu Zamówienia

mechanizm przyciskany

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca Ołówek Specyfikacja:

Drewniany,temperowany

,

okrągłyz gumką, lakierowany długość: ok. 190 mm –HB nadruk full color

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

250 sztuk

Teczka Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk full color, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

4

Europejska Konwencja Krajobrazowa

Bloczek -notes promocyjny

Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk full color, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

Długopis Specyfikacja:

plastikowo-metalowy; końcówka dolna metalowa przykręcana, uchwyt mocujący metalowy

wkład niebieski nadruk do 2 kolorów mechanizm przyciskany

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

Ołówek Specyfikacja:

Drewniany,temperowany

,

okrągłyz gumką, lakierowany długość: ok. 190 mm –HB nadruk full color

250 sztuk

(6)

Opis przedmiotu Zamówienia

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

Teczka Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk full color, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

125 sztuk

5 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bloczek -notes promocyjny

Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk do 2 kolorów, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

1000 sztuk

Długopis Specyfikacja:

plastikowo-metalowy; końcówka dolna metalowa przykręcana, uchwyt mocujący metalowy

wkład niebieski nadruk do 2 kolorów mechanizm przyciskany

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

1000 sztuk

Ołówek Specyfikacja:

Drewniany,temperowany

,

okrągłyz gumką, lakierowany długość: ok. 190 mm –HB nadruk do 2 kolorów

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

2000 sztuk

Teczka Format: A4 Specyfikacja:

grzbiet z pojedynczym biegowaniem nadruk do 2 kolorów, z obu stron teczki miejscowe lakierowanie

500 sztuk

(7)

Opis przedmiotu Zamówienia

projekt graficzny nadruku dostarcza zleceniodawca

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :