Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Pełen tekst

(1)

Piotr Jedliński

Prezydent Miasta Koszalina

Koszalin jako miasto przyjazne Inwestorom

9 grudnia 2011r.

(2)

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE)

Ustanowiona 22.10.2003r.

w ramach Słupskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej

na terenie o powierzchni

22ha.

„Podstrefa Koszalin” SSSE

Strefa

Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

(3)

Podstrefa „Koszalin” SSSE - ATUTY

• Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna w sąsiedztwie dróg krajowych nr 6 (Szczecin - Gdańsk) i nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk)

przy planowanym węźle dróg ekspresowych S6 i S11.

• Pełna infrastruktura techniczna

woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna i gaz ziemny (duże rezerwy).

W trakcie realizacji projekt dofinansowany ze środków

RPO WZ 2007-2013o wartości: 79,8 mln zł (dofinansowanie: 39,9 mln zł)

• Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego: produkcja przemysłowa, magazyny, składy.

Brak barier inwestycyjnych. Dopuszczalna zabudowa działki: do 75%, maksymalna wysokość do 25 m.

(4)

Podstrefa „Koszalin” SSSE - ATUTY

• Działki wydzielane pod potrzeby konkretnego przedsiębiorcy co oznacza dużą oszczędność.

Minimalna powierzchnia terenu już od 0,2 ha.

• Stały kontakt z inwestorem do momentu uruchomienia zakładu.

•Preferencje i ulgi podatkowe

•Gwarancja wykwalifikowanej kadry zawodowej

•Przyjazny klimat i liczne kontakty międzynarodowe

(5)

Na terenie Podstrefy „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na pozostałych terenach w mieście

Cztery kategorie zwolnień z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

Preferencje podatkowe dla inwestorów

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT z tytułu poniesionych wydatków

inwestycyjnych lub utworzonych nowych miejsc pracy do maksymalnie 60% w zależności od wielkości firmy.

Zwolnienie z lokalnego podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli

według zasady de minimis (do 200 tys. Euro) dla Inwestorów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy.

Zwolnieniem nie objęto obiektów przeznaczonych na handel, usługi gastronomiczne i stacje paliw - bowiem są to sfery dobrze rozwijające się w Koszalinie,

nie wymagające wsparcia ze strony Miasta.

(6)

Efekty z funkcjonowania Podstrefy „Koszalin” SSSE

 powstały atrakcyjne i przygotowane pod względem technicznym tereny dla inwestorów

 pozyskanie inwestorów, którzy zakupili grunt o powierzchni 42,71ha;

 zmniejszenie bezrobocia w mieście - utworzenie przez inwestorów ponad 1000 miejsc pracy;

 wzrost zatrudnienia w firmach poza Strefą;

 wpływy do budżetu Miasta za sprzedaż gruntów w Podstrefie Koszalin ;

 wzrost przychodów z podatków PIT i CIT z działalności na terenie Podstrefy;

 poprawa wizerunku Koszalina jako miasta otwartego i przyjaznego dla

inwestorów.

(7)

Inwestorzy w Podstrefie „Koszalin” SSSE

prowadzący działalność

Nordglass Sp. z o.o.

(kapitał polski) produkcja szyb samochodowych, zatrudnienie 506 osób.

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

(kapitał portugalski)

Jedno z największych i nowoczesnych Centrum logistycznych dla sieci sklepów spożywczych ”Biedronka” w Polsce,

które obsługuje całe Pomorze Zachodnie. Zatrudnienie wynosi ok. 430 osób.

(8)

Inwestorzy w Podstrefie „Koszalin” SSSE

prowadzący działalność

Jakob Hatteland Assembly (kapitał norweski) Planowana była produkcja monitorów i komputerów dla żeglugi morskiej. Obecnie trwa zmiana profilu działalności firmy.

Fabryka Flag Linea

(kapitał polski) Produkcja flag i masztów,

zatrudnienie 96 osób.

(9)

Q4GLASS ABJ Investor (kapitał polski). Produkcja szkła zaawansowanych technologii dla budownictwa.

Trwa końcowa faza budowy.

Zatrudnienie: 24 osoby.

Inwestorzy w Podstrefie „Koszalin” SSSE

prowadzący działalność

Romex

(kapitał polski) Produkcja cystern do mleka i zbiorników ze stali, zatrudnienie 34 osób.

(10)

„Elfa Polska” Sp. z o. o. Produkcja systemów kreatywnego przechowywania, półek, drzwi przesuwnych.

„Ajcon” Sp. z o. o. – w planach inwestycyjnych budowa centrum logistycznego dla przemysłu spożywczego.

Inwestorzy w Podstrefie „Koszalin” SSSE,

którzy zakupili grunt

(11)

„ESPAN” Sp. z o. o. (kapitał duński) - w październiku 2011r. Inwestor zakupił grunt o powierzchni 15 004m2. W planach inwestycyjnych Inwestora jest budowa zakładu przetwórstwa rybnego i utworzeniem 40 miejsc pracy.

Uruchomienie zakładu planowane jest na przełomie III/IV kwartału 2012r.

Elfa Manufacturing Poland Sp. z o. o.

(kapitał szwedzki) - w październiku 2011r. Inwestor zakupił teren wraz z halą pod produkcję metalową - elementy Systemu przechowywania elfa, z drutu i blachy, a także wyroby plastikowe oraz elementy drewniane (półek, koszyków, wieszaków, podpór półek ect.).

W strefie zatrudnionych będzie co najmniej 140 pracowników.

Nowi Inwestorzy

w Podstrefie „Koszalin” SSSE

(12)

Inwestorzy w Koszalinie - przykłady

Firma Royal Greenland Seafood – światowy potentat, który wybudował w Koszalinie (otwarcie w czerwcu 2008 r.) najnowocześniejszą w Europie fabrykę przetwórstwa ryb i owoców morza .

Espersen Polska

zatrudnienie Firma produkuje wyroby z

(13)

Firma z kapitałem polskim. Jeden z największych w Europie

producentów podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania. Zatrudnia ponad 450 osób

Firma z kapitałem duńskim . Projektuje i wykonuje linie produkcyjne i transportujące, podnośniki, systemy ważenia itp. Ponadto produkują podajniki rolkowe, taśmowych i łańcuchowe, stołów nożycowych

Inwestorzy w Koszalinie - przykłady

(14)

Firma szwedzka, w Koszalinie od 1992 r. Zatrudnia ok. 270 osób Producent opakowań, kosmetyków, środków czystości .

Zakres oferowanych usług obejmuje:

- produkcję opakowań metodą rozdmuchu i wtrysku z rozdmuchem - zdobienie opakowań metodą sitodruku

- produkcję kosmetyków

- produkcję środków czystości (profesjonalnych i do zastosowania w gospodarstwach domowych)

- konfekcjonowanie kosmetyków i środków czystości

Inwestorzy w Koszalinie - przykłady

(15)

Działania Miasta na rzecz pozyskiwania inwestorów :

1.ścisła współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie i Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Szczecinie

2.opracowywanie bazy potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Koszalinie, prowadzenie portali dla Inwestorów ;

3.współpraca z organizacjami rządowymi, izbami handlowymi krajowymi i zagranicznymi, ambasadami, placówkami dyplomatycznymi;

4.propagowanie ofert inwestycyjnych wśród polskich i zagranicznych instytucji otoczenia biznesu;

5.cykliczne zamieszczanie reklam Miasta w publikacjach skierowanych do potencjalnych Inwestorów

6.udział Miasta w organizowanych targach, konferencjach, sympozjach skierowanych do inwestorów i przedsiębiorców.

7.przygotowywanie kolejnych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

(16)

Trwają prace na rzecz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic: Lechickiej, Szczecińskiej oraz Boh. Warszawy (powierzchnia opracowania - 175,40 ha) Obecnie plan jest w trakcie rozpatrywania wniesionych uwag.

Tereny inwestycyjne do zagospodarowania o pow. ok. 85 ha

Podstrefa

„Koszalin” SSSE

(17)

Urząd Miejski

75-007 Koszalin

Rynek Staromiejski 6-7 Tel.: (+48) 94 348 98 00 Fax.: (+48) 94 342 24 78 www.koszalin.pl

www.inwestycje.koszalin.pl

um.koszalin@um.man.koszalin.pl

Dziękuję za uwagę

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :