B-spline 4-go rzędu

Download (0)

Full text

(1)

Automatyka i Robotyka Politechnika Świętokrzyska Laboratorium 2 semestr II stopnia Centrum Laserowych Technologii Metali Technik Wizyjnych

Opracował: Krzysztof Borkowski str. 1

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu: Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów Ćwiczenie nr 3: Funkcje sklejane B-Spline.

Powiększanie obrazu polega na wyznaczeniu wartości pikseli pomiędzy znanymi wartościami, więc jest to rodzaj interpolacji. Do powiększania obrazu najczęściej stosuje się metody: najbliższego sąsiada, dwuliniową, dwusześcienną lub funkcję sklejąną cubic B-Spline. Ostatnia z wymienionych metod osiąga najlepsze rezultaty.

(2)

Automatyka i Robotyka Politechnika Świętokrzyska Laboratorium 2 semestr II stopnia Centrum Laserowych Technologii Metali Technik Wizyjnych

Opracował: Krzysztof Borkowski str. 2

(3)

Automatyka i Robotyka Politechnika Świętokrzyska Laboratorium 2 semestr II stopnia Centrum Laserowych Technologii Metali Technik Wizyjnych

Opracował: Krzysztof Borkowski str. 3

Zadania do samodzielnego opracowania:

1. Zastosuj funkcję sklejaną 1-go rzędu do obrazu lena_0.bmp. Jaką inną metodą można uzyskać podobny wynik?

2. Zastosuj funkcję sklejaną 2-go rzędu do obrazu lena_0.bmp. Jaki rodzaj interpolacji przypomina ta metoda?

3. Zastosuj funkcję sklejaną 4-go rzędu do obrazu Lena_0.bmp. Czy używając tej metody możemy powiększać obrazy wielokrotnie?

Figure

Updating...

References

Related subjects :