• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja Temat: Co wydarzyło się w Narnii?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja Temat: Co wydarzyło się w Narnii?"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja

Temat: Co wydarzyło się w Narnii?

Poniżej znajduje się karta pracy z rozsypanymi wydarzeniami. Chciałabym, żebyście spróbowali ułożyć te wydarzenia w odpowiedniej kolejności od 1 do 19. Spróbujcie zrobić to samodzielnie, później sprawdźcie z odpowiedziami, które znajdują się na końcu strony. Poprawcie błędy i przepiszcie do zeszytu.

Wiem, że sporo pisania, ale to tylko tyle na dzisiaj.  W czasie pisania róbcie sobie przerwy.

W zeszycie zapiszcie:

Plan wydarzeń: ( podpowiadam pierwszy i ostatni punkt).

1. Przyjazd dzieci do domu Profesora.

2.

...

19. Córki Ewy i synowie Adama na tronach.

(2)
(3)

Odpowiedź:

Kolejność wpisywania cyfr od góry do dołu:

3, 19, 17, 13, 12, 16, 11, 5, 15, 14, 7, 8, 1, 18, 4, 6, 9, 10, 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.. P273 Unikać uwolnienia

Czasownik to część mowy, która odpowiada na pytania co robi (czynność) i co się z nim dzieje (w jakim jest stanie)!. Czynność – pisze,

„Solidarności” nie bardzo już wie, o co toczą się strajki, przeciw czemu ma protestować; obligowani są jednak do tego „dyscypliną” związkową. A

[r]

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli". współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Żeby dowiedzieć się więcej na temat tego, co dzieje się w konkretnej grupie, możesz przeprowadzić ćwiczenie – poproś uczniów, żeby wyobrazili sobie hipotetyczną

Powtórzyła się bowiem nie tylko w bag- dadzkim muzeum, ale także z począt- kiem tego roku podczas zamieszek w Egipcie?. Podczas protestów w Egipcie prze- ciwko prezydentowi

Załącznik nr 2 – schemat dla nauczyciela – Czym bracia Lwie Serce zasłużyli sobie na miano człowieka. walczą o