Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz uczniów z

Download (0)

Full text

(1)

Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz uczniów z klasy I Technikum po gimnazjum

Temat do zapisania do zeszytu: „MARTYR – ZNACZY ŚWIADEK”

 WPROWADZENIE:

Szczęść Boże. Witam! Jesteśmy już po Świętach Wielkanocy, ufam że przeżyliście je w duchowej łączności z całym Kościołem i odrobiliście zadanie domowe. Trwając w radości z faktu Zmartwychwstania Chrystusa zabieramy się do pracy katechetycznej. Zakończyliśmy już dział dotyczący sakramentów, przed nami kolejne tematy. Dzisiaj zapraszam was do katechezy dotyczącej świadków wiary czyli męczenników Kościoła, którzy składali życie w ofierze za Chrystusa.

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów!

Jako wprowadzenie do dzisiejszego tematu oraz zrozumienie skali prześladowań chrześcijan na całym świecie proszę o oglądnięcie filmiku na You Tube ukazującego skalę problemu. Poniżej podaję do niego link.

https://www.youtube.com/watch?v=vWIrE44EVMM

Ćwiczenie 1: W oparciu o materiał filmowy wypisz najczęstsze motywy i tytuły prześladowania chrześcijan. Innymi słowy za co, za jakie czyny są prześladowani chrześcijanie w tych krajach.

1………

2………

3………

4………

5………

6………

Odpowiedzi na pytania proszę zapisać w zeszycie ucznia, jako forma notatki!

Wielu chrześcijan jak mogliście zobaczyć na filmie jest prześladowanych tylko za to, że wierzą w Chrystusa. Jezus zapowiedział już swoim uczniom, że będą prześladowani z powodu Jego imienia, jak dzieje się to obecnie w wielu krajach. Aby zrozumieć dlaczego przez wszystkie

(2)

wieki Kościoła wielu ludzi było zdolnych oddać życie za wiarę przeczytajcie poniższe teksty i odpowiedzcie na pytania.

Ćwiczenie 2: W oparciu o teksty z Katechizmu Kościoła Katolickiego odpowiedz na pytania.

KKK 2471 Przed Płatem Jezus wyjaśnia, że "przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie" (J 18, 37). Chrześcijanin nie powinien "wstydzić się... świadectwa Pana" (2 Tm 1, 8). W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności, za przykładem św. Pawła, wobec swych sędziów. Powinien zachować "czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi" (Dz 24,16).

KKK 2473 Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. "Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga" (św. Ignacy Antiocheński) KKK 2474 Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by zaświadczyć o swojej wierze. Są to akta męczenników. Stanowią one świadectwo prawdy, zapisane krwawymi literami:

Nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć (by połączyć się) z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za nas umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie (św. Ignacy Antiocheński).

Błogosławię Cię, że uznałeś mnie godnym tego dnia i tej godziny, gdy zaliczony do Twoich męczenników, otrzymuję udział w kielichu Twego Chrystusa... Ty jesteś Bogiem prawdziwym i nie znającym kłamstwa. Dlatego wielbię Cię za wszystko, błogosławię Tobie i wysławiam Cię przez wiecznego i niebieskiego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, Twego umiłowanego Syna, przez którego Tobie, Jemu samemu oraz Świętemu Duchowi niech będzie chwała na wieki wieków. Amen (św. Polikarp)

Przeczytaj jeszcze raz poniższy tekst i odpowiedz na pytania:

1. Kto jest przykładem dla chrześcijan w odważnym świadczeniu o prawdzie Ewangelii (patrz KKK 2471)?

………

2. Kim jest męczennik? (patrz KKK 2473)

……….

3. Co o śmierci dla Chrystusa napisali św. Ignacy i św. Polikarp?

………..

Odpowiedzi na pytania proszę zamieścić w zeszycie!

(3)

Notatka do zapisania w zeszycie ucznia:

NOTATKĘ STANOWIĄ ODPOWIEDZI NA ĆWICZENIE 1 I 2.

Zadanie domowe.

W życiu Kościoła było wielu męczenników, teksty mówiące o kilku z nich poznaliście na dzisiejszej katechezie (św. Ignacego Antiocheńskiego, św. Polikarpa).

Waszym zadaniem jest znalezienie i opisanie życia i męczeństwa wybranego przez siebie męczennika Kościoła. Opis jego życia i męczeństwa należy zapisać do zeszytu odręcznie i przesłać mi zdjęcie tak jak zwykle. Proszę się postarać, gdyż to zadanie będzie przeze mnie ocenianie jako praca domowa!

Wykonane ćwiczenia z zadaniem domowym należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy: rolnikreligia2020@gmail.com

Czas wykonania zadania do 26.04.2020 r. (Niedziela)

Życzę powodzenia!

Figure

Updating...

References

Related subjects :