• Nie Znaleziono Wyników

3. 2. 1. tWieRdzenie PitAgORASA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "3. 2. 1. tWieRdzenie PitAgORASA"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

1

Matematyka |

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

tWieRdzenie PitAgORASA

1.

1 p. Trójkąt ABC jest prostokątny.

Symboliczny zapis tezy twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta to A. m2 = +l2 k2 B. AB2= BC2+ AC2

C. l2=m2+k2 d. k2 =m2+l2

2.

4 p. Na rysunku trójkąt CDP jest równoramienny.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

Odległość punktu P od punktu A wynosi 61. P F

Długość odcinka PD jest większa od 4. P F

Przeciwprostokątna trójkąta BCP jest o 2 mniejsza od sumy jego przyprostokątnych. P F

Odległość punktu P od prostej l jest równa 4. P F

3.

3 p. Dopasuj do rysunku prostokąta jego pole.

A. I. 120 cm

B. II. 8 80cm2

C. III. 108 cm2

IV. 120 cm2 V. 108 cm Imię i nazwisko Data Klasa

(2)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

2

Matematyka |

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

4.

3 p. Na podstawie rysunku uzupełnij poniższe zdania.

i. ii.

a) Większy obwód ma czworokąt

………

.

b) Pole I czworokąta stanowi

………

pola II czworokąta.

c) Różnica obwodów tych czworokątów wynosi

………

.

5.

3 p. Kuba trzyma latawiec na lince o długości 25 m. Bartek stoi w odległości 24 m od Kuby i widzi latawiec dokład- nie nad swoją głową. Oblicz, jak wysoko zawisł latawiec nad ziemią, jeśli Kuba trzyma linkę na wysokości 170 cm.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uwaga! W środę 11 czerwca będzie do napisania test on line z Twierdzenia Pitagorasa. ).. Temat: Twierdzenie Pitagorasa -

Informuje, że 25 maja odbędzie się test z działu „Twierdzenie Pitagorasa”.. środa 13

 powtórz wiadomości dotyczące układu współrzędnych (str.218) i twierdzenie Pitagorasa (str.230);..  rozwiąż zadania utrwalające w

Na to aby forma kwadratowa F n-zmiennych by la dodatnio okre´ slona potrzeba i wystarcza, ˙zeby dla dowolnego wektora [x 1 ,.. Na to aby forma kwadratowa F n-zmiennych by la

(i) Poszczeg´ olne zadania nale˙zy oddawa´ c na osobnych kartkach podpisanych imieniem i nazwiskiem.. (ii) Ka˙zde zadanie warte jest 5 punkt´ ow, niezale˙znie od stopnia

Pole z uwzględnieniem poprawki danej wzorem (9) przybiera wtedy tylko nieznacznie mniejsze wartości względem przypadku, gdy ziemia jest potraktowana, jako

Wykonaj zadania .Obejrzyj filmiki https://youtu.be/bS_bLrwZrXk oraz https://youtu.be/WwDOrDinUXs zbiorek str.. Zadanie do odesłania w formie

Wykonaj zadania .Obejrzyj filmiki https://youtu.be/bS_bLrwZrXk oraz https://youtu.be/WwDOrDinUXs zbiorek str.. Zadanie do odesłania w formie