• Nie Znaleziono Wyników

SCENARIUSZ LEKCJI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SCENARIUSZ LEKCJI"

Copied!
6
2
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania wychowania przedszkolnego

ANNA GŁADYSIAK-KALINOWSKA BARBARA MARKIEWICZ

ELŻBIETA OSUCH

GDZIE MOŻEMY PODRÓŻOWAĆ

Z WIATREM, CZYLI POZNAJEMY

Z WIATREM NASZĄ OJCZYZNĘ

(2)

Agnieszka Ratajczak-Mucharska Urszula Borowska

Redakcja językowa i korekta - Editio Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna - Editio

Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Temat zajęć:

Gdzie możemy podróżować z wiatrem, czyli poznajemy z wiatrem naszą Ojczyznę.

Cele

Cel główny:

Wzbudzanie poczucia dumy z przynależności narodowej. Poznanie miast polskich:

Warszawa, Kraków, Toruń, Gdańsk, Zakopane. Kształcenie umiejętności czytania instrukcji i współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe Dziecko:

„

„ buduje dialog (p),

„

„ układa zdarzenia powiązane ze sobą przyczynowo-skutkowo, przewiduje następstwa (p),

„

„ wypowiada się na temat piosenki (p),

„

„ wie kim zajmują się: przewodnik turystyczny, cukiernik, polityk, marynarz (p),

„

„ wykonuje łódkę z materiałów naturalnych (p),

„

„ próbuje odpowiadać na pytania problemowe (p),

„

„ rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (p),

„

„ rozpoznaje i nazywa budowle, postacie legendarne związane z Warszawą, Krakowem, Toruniem, Gdańskiem, Zakopanem (p),

„

„ rozpoznaje i nazywa wartości związane z zachowaniami społecznymi – szacunek do ojczyzny (s),

„

„ rozróżnia emocje przyjemne i nieprzyjemne, uświadamia sobie, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie (s),

„

„ uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych (f),

„

„ nazywa emocje: radość, duma narodowa (e),

„

„ używa zwrotów grzecznościowych(s),

„

„ współdziała w grupie (s).

Metody/Techniki/Formy pracy:

Rozmowa, opowiadanie, zadaniowa, zajęcia praktyczne; praca zbiorowa, grupowa, w parach, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przedstawiające różne miejsca w Polsce, elementy kostiumu Wawelskiego Smoka, piosenka „Jestem Polakiem” – muz. M. Totoszko, sł. J. Tomańska, historyjka obrazkowa, produkty na pierniki, korona i berło królewskie, zdjęcie pary prezydenckiej, kora drzewna, patyki do szaszłyków, kawałki cienkiego materiału na żagle, korki, plastelina, gałązki świerkowe, biała i czarna włóczka.

(4)

Tablica interaktywna, komputer z dostępem do Internetu, telefony komórkowe.

Opis przebiegu zajęć:

1. Dzieci oglądają teledysk z piosenką „Jestem Polakiem”.

2. Krótka rozmowa: Kto jest Polakiem? Kto jest Polką? Po czym poznaje się Polaków?

Jakie mamy barwy narodowe? Jakie godło? Jaki hymn?

3. Dzieci wybierają się w podróż do kolejnych miejscowości w Polsce.

4. Dzieci wspólnie ustalają, co będzie tematem zajęć.

5. Podział na grupy: dzieci samodzielnie wybierają sobie bazę – Zakopane, Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk.

6. Zajęcia w sześciu bazach (instrukcje – PECS):

„

„ przewodników turystycznych (Kraków) – na stoliku znajdują się materiały do przebrania za Wawelskiego Smoka. Zadaniem dzieci jest zaproszenie turystów, żeby przyjechali odwiedzić byłą stolicę. Zaproszenie nagrywają dyktafonem lub filmują.

„

„ mistrzów kulinarnych (Toruń) – na stoliku znajdują się produkty na ciasto piernikowe i foremki, wałek, fartuszki, czepki na głowę – dzieci przygotowują ciasto i wycinają pierniki, które zostaną upieczone przez panią kucharkę.

Nagrywają zaproszenie dla turystów dyktafonem lub filmują.

„

„ polityków (Warszawa) – na stoliku znajdują się: ilustracja zamku królewskiego, pałacu prezydenckiego, akcesoria królewskie, zdjęcie pary prezydenckiej. Dzieci mają przeprowadzić wywiad ze współczesnym królem Polski – prezydentem.

Nagrywają wywiad dyktafonem lub filmują.

„

„ marynarzy (Gdańsk) – na stoliku znajdują się: kora drzewna, patyki, kawałki materiału, muszelki, klej do drewna – dzieci wykonują łódkę. Nagrywają zaproszenie do miasta dla turystów dyktafonem lub filmują.

„

„ górali (Zakopane) – na stoliku znajduje się plastelina, małe gałązki świerka, biała i czarna włóczka. Dzieci wykonują panoramę gór. Przeprowadzają wywiad z góralem. Nagrywają wywiad dyktafonem lub filmują.

„

„ lokalnych patriotów (miejscowość, w której mieszkam) – uzupełniają

charakterystycznymi elementami mapę swojej miejscowości i najbliższej okolicy – starają się umieścić jak najwięcej elementów.

7. Wszystkie grupy robią zdjęcia, drukują je i umieszczają na mapie Polski.

8. Podsumowanie zajęć: dzieci odpowiadają na pytanie: Gdzie odbyliśmy dzisiaj podróż z wiatrem? Po czym poznajemy: Warszawę, Kraków, Zakopane, Toruń, Gdańsk, swoją miejscowość? Co by było, gdyby…?

9. Dzieci dostają biało-czerwone chorągiewki (robione w pierwszej części dnia).

Oglądają teledysk. Śpiewają refren i machają chorągiewkami.

(5)

5

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Ciuchcia na dworcu czeka

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj Ciuchcia pomknie daleko

I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Pierwsze jest Zakopane

Miejsce wspaniała Gdzie góry i górale są Kraków to miasto stare W nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Teraz to już Warszawa

To ważna sprawa Bo tu stolica Polski jest

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek I wiele innych, pięknych miejsc

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Toruń z daleka pachnie

Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas Podróż skończymy w Gdańsku

(6)

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty /2x

10. Ewaluacja: dzieci odpowiadają na pytanie: Gdzie chciałyby pojechać na kolejną wycieczkę? W domu mogą dzieci przeprowadzić wywiad z rodzicami, babcią lub dziadkiem – na temat: dlaczego tutaj mieszkamy?

Komentarz metodyczny

Scenariusz przewidziany jest dla grupy dzieci sześcioletnich. Ilość celów szczegółowych jest wynikiem realizacji przydzielonych zadań w bazach przez czworo kolejnych zajęć. Cała grupa została podzielona na zespoły-

-bazy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Stworzone warunki umożliwiają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie czuć się ani „wyróżnionymi” ani inaczej traktowanymi, dlatego we wszystkich jest dostęp do obrazkowych i głosowych instrukcji, powiększalników i słuchawek, co pozwala w naturalny sposób, dzieciom niedowidzącym i niedosłyszącym, brać udział w zajęciach. Jest to celowe, aby każde dziecko miało możliwość podjęcia współpracy z innymi dziećmi na „równych prawach”.

Scenariusz przewidziany jest do realizacji w ciągu 4 dni (4 x 30 minut), tak aby wszystkie dzieci mogły podjąć działania w każdej bazie, nauczyć się piosenki

„Jestem Polakiem” i mogły o tym decydować samodzielnie – np. ile czasu potrzebują.

Aby dzieci nie odczuły znudzenia – w kolejnych dniach w części wprowadzającej wykorzystujemy: puzzle z Syrenką Warszawską, Smokiem Wawelskim, pomnikiem Neptuna z Gdańska, pomnikiem Mikołaja Kopernika z Torunia, widokiem

Giewontu; wiersz Juliana Tuwima „Warszawa”, melodie ludowe „Krakowiaczek jeden”, „W murowanej piwnicy”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Skupienie się na filmie fabularnym jest samo w sobie całkowicie zrozumiałe (wielo- wątkowość bogatej materiałowo książki to naj- lepszy tego dowód), jednak przydałoby się

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Ciuchcia na

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił?. Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Ciuchcia na

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił. Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Pierwsze

Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił.. Chcemy byś również kochał ją i ty i ty Ciuchcia na

opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków: radu i polonu.. Pod jej osobistym

Dziewczynką fajna i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił Chcemy byś również kochał ja i ty.

f) Wymienienie przez nauczyciela parków narodowych uznanych za Światowe Rezerwaty Biosfery. Uczniowie, na podstawie zdobytych wcześniej wiadomości i przyniesionych materiałów,

Praca z całą klasą, praca indywidualna z wykorzystaniem karty pracy ucznia.. IV.. unfriendly disorganized impractical untidy intolerant unhelpful unsociable

Ambo tu i tam (obrót wokół własnej osi) Ambo Sambo doskonale znam go (klaskanie w dłonie, kołysanie na boki, ręce na biodrach) Węża się nie boi, ani lwa (poruszanie palcem

Obok Wawelu mieszkał smok Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił Chcemy byś również kochał ją i ty I ty. Teraz to już Warszawa

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele Na pewno w drodze spotka Nas Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił, Chcemy

Celem zabawy jest uświadomienie dziecku, że niezależnie od tego, jaki kształt ma pojemnik i jak wysoko sięga w nim woda, jeśli się jej nie doleje lub nie wyleje, wody jest

Koncentracja na zdeklarowanych w tytule pracy nabywaniu i stosowaniu leksyki potocznej przez polskich student6w germanistyki pozwolilaby na pruygotowanie pracy o

Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe Gdzie góry i

Jednakowoż szlachta w całej monarchii habsburskiej — niemiecka, węgierska, czeska, obserwując przebieg wypadków w Galicji czuje się zagrożoną na zajmowa­ nych

Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił.. Chcemy byś również kochał ją i ty i

Siemię lniane pomaga zmniejszyć apetyt, przyczynia się do zmniejszenia masy ciała, pomaga w utrzymaniu wagi, pomaga kontrolować apetyt, naturalnie wspomaga uczucie pełności

Bezpieczeństwo Ratownika jest najważniejsze Apteczka pierwszej pomocy.. Numer

Kona kwiat (rom.. Przeklęłaś mnie

Tak w odzie IX („Ne forte credas...”), że ograniczym y się do jednego tylko przykładu: podm iot m ówiący przekonuje czytelnika-słucha- cza, że dzięki sztuce

Dziewczynką fajną i chłopakiem Kochamy Polskę z całych sił Chcemy byś również kochał ją i ty. I ty /2x

sobie nura puszczam muzykę na fuuuul, a moje ciało lubi się bujać widzę nas tam na horyzoncie jak słońce wschodzi t. o zaciągam spodnie płynę statkiem to nasz rejs, w