• Nie Znaleziono Wyników

Lesson 2 Topic: Present Perfect- revision-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lesson 2 Topic: Present Perfect- revision-"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Lesson 2

Topic: Present Perfect- revision- powtórzenie czasu Present Perfect- zastosowanie

1 P.P jest używany gdy mówimy o czynności która odbyła się w przeszłości w nieokreślonym czasie.

Kate has already eaten dinner

Nie wiemy kiedy dokładnie zjadła obiad. Wiemy że już zjadła.

2 P.P jest stosowany gdy mówimy że coś zaczęło się w przeszłości i nadal trwa.

He has been a doctor since 1998.

On zaczął pracować jako lekarz w 1998 roku i nadal pracuje.

3 P.P jest używany gdy mówimy o czynnościach które się niedawno wydarzyły i mają wpływ na teraźniejszość

She has broken her leg.

Złamała sobie nogę i nie może brać udziału w zawodach sportowych które odbywają się dzisiaj.

4 P.P jest stosowany gdy mówimy czynnościach które wydarzyły się na przykład dziś rano i gdy o nich opowiadamy wciąż jest ta sama pora dnia czyli rano.

Tom has repaired my car this morning.

Tomek naprawił mój samochód na przykład o 9 rano a ja mówię o tym mojej przyjaciółce o 10 rano.

Gdybym opowiadała o tym zdarzeniu popołudniu lub wieczorem musiałabym użyć czasu Past Simple.

Wyrażenia używane w czasie Present Perfect Zdania twierdzące

Already – już [ olredi] We have already eaten our lunch Just – właśnie [ dzast] She has just drunk tea.

Recently – niedawno, ostatnio [ resentli] He has been to Asia recently.

So far- do tej pory I have read twenty pages so far.

(2)

Zdania pytające

Ever – kiedykolwiek Have you ever met a famous person?

How long- jak długo How long have you lived here?

Yet- już [ jet] Has he done his homework yet ? Czy on już odrobił pracę domową?

Zdania przeczące

Yet – jeszcze He hasn’t done his homework yet . On jeszcze nie odrobił pracy domowej

Never- nigdy They have never eaten sea food.

Write the correct word- wpisz poprawny wyraz already, just, recently, ever, how long, yet [x2] , never.

1 Have you ...been to Sydney? No, I have... been to Australia.

2 Look! Your glass is empty. Somebody has...drunk your tea.

3 ...has she worked at school?

4 Tom has gone to the cinema ...

5 Have you seen “ Shreck” ...? Yes, I have...watched this film.

6 Kate hasn’t read my e-mail ...

Translate the sentences – przetłumacz zdania 1 Czy kiedykolwiek byłeś w Londynie?

………..

2 On właśnie spotkał swojego przyjaciela.

……….

3 Czy oni zjedli już obiad?

………

4 Ona już zrobiła zakupy.

(3)

Proszę zrobić wszystkie ćwiczenia z kart pracy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

(główne twierdzenie klasyfikacyjne) 15 Każda skończona grupa prosta jest izomorficzna z jedną z grup z serii (C1) – (C18) lub z jedną ze sporadycznych grup prostych (S1) –

Podczas takiego określania monotoniczności funkcji jeśli ludzik w pewnym przedziale wspina się ku górze to mówimy, że funkcja jest rosnąca.. przypadku, gdy schodzi na dół

Przez cały referat zakładamy, że K jest ustalonym ciałem algebra- icznie

(2 pkt) Podaj definicję kwantyla rzędu p rozkładu zmiennej losowej oraz jej źródło (autor, tytuł, rok wydania, strona).. (1 pkt) Niech zmienna losowa X posiada rozkład równomierny

[r]

Udowodni¢, »e je±li M jest projektywny, to M jest

Oblicz, ile samochodów każdego rodzaju zostało sprzedanych, jeżeli Opli Corsa sprzedano 510 sztuk.

Uczniowie wykonują ćwiczenie dotyczące zastosowania form tego czasu oraz tłumaczenia czasowników z języka polskiego na język angielski (załącznik 1).. Nauczyciel