Kl.4 Ułamki -zw.27.04. godz.12.00 ................................................................................. ............

11  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kl.4 Ułamki -zw.27.04. godz.12.00

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

... ...

klasa data

1. Oblicz:

a) 4 9 + 3 9 =

. . . .

b) 7 1 5 + 2 5 =

. . . .

c) 3 2 8 + 4 5 8 =

. . . .

d) 2 1 3 + 7 2 3 =

. . . .

2. Oblicz (wyłącz całości, jeśli to możliwe):

a) 6 7 + 4 7 =

. . .

b) 3 11 5 + 11 7 =

. . . .

3. Oblicz:

a) 11 611 3 =

. . .

b) 5 5 8 − 2 3 8 =

. . . .

4. Oblicz (wyłącz całości, jeśli to możliwe):

a) 10 − 7 8 =

. . .

b) 2 13 313 5 =

. . . .

5. Mama przygotowała sok dla dzieci. Majka wypiła 1 2 3 szklanki soku, Alek wypił 1 1 3 szklanki, a Dominik 1 1 3 szklanki tego soku. Ile łącznie szklanek soku wypiły dzieci?

Wybór zadań: Iwona Frosik 82511 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :