• Nie Znaleziono Wyników

KARTKÓWKA nr 5TEMAT: TRÓJKĄTY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KARTKÓWKA nr 5TEMAT: TRÓJKĄTY"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

1

KARTKÓWKA nr 5

TEMAT: TRÓJKĄTY

1.

4 p. Dwa kąty wewnętrzne trójkąta mają miary 40° i 70°.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Trzeci kąt tego trójkąta ma miarę 70°. P / F

b) Jest to trójkąt równoboczny. P / F

c) Jest to trójkąt ostrokątny. P / F

d) Ten trójkąt nie ma osi symetrii. P / F

2.

1 p. Który z trójkątów nie ma osi symetrii?

A. Równoboczny. B. Ostrokątny równoramienny.

C. Równoramienny prostokątny. D. Ostrokątny różnoboczny.

3.

4 p. Narysuj trójkąt rozwartokątny równoramienny i poprowadź w nim wszystkie wysokości.

4.

3 p. Uzupełnij zdania. Zakreśl poprawne odpowiedzi spośród A i B, C i D oraz E i F.

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa A / B°.

A. 360 B. 180

W trójkącie prostokątnym punkt przecięcia się wysokości to C / D.

C. wierzchołek kąta prostego D. punkt na przeciwprostokątnej Dwa kąty wewnętrzne trójkąta mają miary 95° i 35°, więc miara trzeciego kąta

jest równa E / F °. E. 40 F. 50

5.

2 p. Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta równoramiennego ma miarę 80°. Jakie miary mogą mieć pozostałe kąty tego trójkąta?

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

2

KARTKÓWKA nr 5

TEMAT: TRÓJKĄTY

1.

4 p. Dwa kąty wewnętrzne trójkąta mają miary 25° i 65°.

Oceń prawdziwość zdań. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, zaznacz P, jeżeli fałszywe – F.

a) Trzeci kąt tego trójkąta jest kątem rozwartym. P / F

b) Jest to trójkąt prostokątny. P / F

c) Jest to trójkąt różnoboczny. P / F

d) Trójkąt ten ma jedną oś symetrii. P / F

2.

1 p. Który z trójkątów ma trzy osie symetrii?

A. Równoramienny ostrokątny. B. Prostokątny równoramienny.

C. Równoboczny. D. Równoramienny rozwartokątny.

3.

4 p. Narysuj trójkąt rozwartokątny różnoboczny i poprowadź w nim wszystkie wysokości.

4.

3 p. Uzupełnij zdania. Zakreśl poprawne odpowiedzi spośród A i B, C i D oraz E i F.

Dwa kąty wewnętrzne trójkąta mają miary 110° i 45°, więc miara trzeciego kąta

jest równa A / B°. A. 25 B. 35

Wysokości trójkąta rozwartokątnego przecinają się C / D.

C. poza trójkątem D. w jednym z wierzchołków trójkąta

Dwie wysokości mają równe długości w trójkącie E / F.

E. różnobocznym F. równoramiennym

5.

2 p. Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta równoramiennego ma miarę 50°. Jakie miary mogą mieć pozostałe kąty tego trójkąta?

(3)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 6 Szkoła podstawowa

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2019

3

ODPOWIEDZI

WERSJA A

1 a) P b) F c) P d) F

2 D 3

4 B, C, F

5 80°, 20° lub 50°, 50°

WERSJA B

1 a) F b) P c) P d) F

2 C 3

4 A, C, F

5 50°, 80° lub 65°, 65°

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osoby, które się jeszcze nie logowały na platformie, proszę o kontakt przez komunikator na dzienniku w celu podania linku do logowania. Wszelkie pytania i wątpliwości

Trójkąt równoboczny jaki jest, każdy widzi – ma trzy boki jednakowej długości.. W

Takie liczby x, y, z zawsze istnieją, są to bowiem długości odcinków stycznych do okręgu wpisanego w trójkąt (rysunek).. Liczby a, b, c są długościami boków

Podstawa trójkąta rółnoramiennego ma długość 10, a kąt między podstawą a ramieniem tego trójkąta ma miarę 15 ◦.. Kąt ostry między ścianami ma miarę

Dla chętnych: Jeżeli chcesz lepiej opanować dany materiał, proponuję następujące

Synthesis, characterization, thermal and electrochemical properties of imine polymers containing pyridine and pyrimidine units.. Hatice Karaer 1), 2) , İsmet Kaya 1), * ) ,

Wiadomo, że chłopiec zaznaczył punkt, którego odległość od prostej AC jest dwa razy mniejsza od jego odległości od prostej AG.. Zaznacz poprawną odpowiedź i

Jaka jest najmniejsza dodatnia liczba całkowita, która w zapisie dziesiętnym zawiera wyłącznie cyfry 2 i 9, ma nieparzystą liczbę cyfr i jest podzielna przez

Ostatnia część publikacji zaw iera rozważania n a tem at kierunków dalszego rozwoju działalności UIT, wzrostu społecznego znaczenia telekom unikacji i jej

Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta ma

Dwa kąty trójkąta sferycznego wynoszą π/3 i π/4, a jego pole jest równe π/2?. Czy dwa trójkąty sferyczne o tej samej podstawie i długości wysokości muszą mieć

Wyniki obliczeń w postaci wartości siły krytycznej oraz współczynnika obciążenia krytycznego dla wyboczenia trójkąta hamulcowego w płaszczyźnie w zależności

Jeden z kątów pewnego trójkąta ma miarę dwa razy większą niż najmniejszy kąt tego trójkąta, a równocześnie trzy razy mniejszą niż największy kąt tego trójkąta.. W

• obliczanie pola narysowanych figur jako sumy lub różnice pól znanych wielokątów.. • rysować wielokąty o

Rozwiązania należy oddać do piątku 15 lutego do godziny 14.00 koordynatorowi konkursu panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 16 lutego.

Uzasadnij, że suma miar kątów wewnętrznych pięciokąta wypukłego jest równa

Wyznacz wzór

Nierówność trójkąta jest jednym z podstawowych narzędzi w geometrii. Stosowana jest często wtedy, gdy w zadaniu należy wykazać pewną nierówność, zwłaszcza jeśli jest to

Przedstaw ten kąt na rysunku i oblicz wartości jego funkcji

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

b) Jedna z podstaw trapezu równoramiennego jest trzy razy krótsza od ramienia, a druga podstawa jest o 3 cm dłuższa od ramienia.. Obwód tego trapezu jest równy

Inny sposób który prowadzi to tego samego wyniku to policzenie odcinków x i y z twierdzenia Carnota [cosinusów] dla kąta

[...] wszystko, co człowiek «ma», o tyle jest ważne dla kultury, o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek poprzez to, co posiada, może równocześnie pełniej «być»