• Nie Znaleziono Wyników

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz. 12:00, w formie zdalnej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz. 12:00, w formie zdalnej "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WF-RDNJ.0001.5.2020.KM Wrocław, dn. 1.07.2020 r.

ZAPROSZENIE

na posiedzenie Rady Dyscypliny Językoznawstwo, które odbędzie się 7 lipca 2020 r., o godz. 12:00, w formie zdalnej

Porządek obrad:

- Przyjęcie porządku obrad.

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny z dn. 23.06.2020 r.

2. Komunikaty Przewodniczącej.

3. Wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Jakubowi Wieczorkowi

– ref. dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr 4. Sprawa nadania stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Katarzynie Sobieraj

– ref. dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr 5. Rozstrzygnięcie konkursu – zatrudnienie dr Marty Dobrowolskiej-Pigoń na stanowisku

asystenta w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Filologii Polskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska 6. Sprawa ponownego zatrudnienia prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej na stanowisku profesora w IFP (na czas określony) – ref. prof. Bożena Rozwadowska 7. Sprawa zatrudnienia mgr Patrycji Chruściel na stanowisku asystenta (w wymiarze ¼ etatu) w

Zakładzie Językoznawstwa Francuskiego Instytutu Filologii Romańskiej

– ref. prof. Bożena Rozwadowska 8. Wolne wnioski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawa przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Matyi: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia

Zasady rekrutacji na program kształcenia w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w r.ak.. Elżbieta Skibińska-Cieńska,

Przyjęcie uchwały w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo dla doktorantów, którzy rozpoczęli

Nankiera 15b) Porządek obrad:.. - Przyjęcie

Krzysztofa Hwaszcza: wyznaczenie zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej; powołanie recenzentów; powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej;

Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych dr. Igor

na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach, które odbędzie się 18 maja 2021 r., o godz.. Przyjęcie

Uchwała w sprawie zasad potwierdzenia efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla osób ubiegających się o stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o