• Nie Znaleziono Wyników

Język Angielski klasa V 12 maja 2020r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Język Angielski klasa V 12 maja 2020r"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Język Angielski klasa V 12 maja 2020r

Subject: Grand Canyon– czytanie ze zrozumieniem

Cele lekcji:

 Zna znaczenie tekstu, słownictwo

 Potrafi poprawić zdania z fałszywych na prawdziwe

 Dopasowuje obrazki do znaczenia słów Zadania do zrobienia:

 Podręcznik str. 98 zad.1,2,3str. 99 (przetłumaczyć słownictwo do zeszytu),

 Zeszyt ćwiczeń str. 96 zad. 1,3

 Dla chętnych zeszyt ćwiczeń str. 96 zad 2*

ZADANIA ODESLAĆ DO 14 MAJA Mail: senkobarbara8@gmail.com

(2)

Język Angielski klasa V 13 maja 2020r

Subject: Extra Culture –The United States of America

Cele lekcji:

 Pozna kulturę krajów amerykańskich Zadania do zrobienia

 Podręcznik str. 106 zad. 1 str 107 zad. 2,3,4,5,6,7

 Dla chętnych zad.8 str. 107 ZADANIA ODESLAĆ DO 15 MAJA MAIL: senkobarbara8@gmail.com

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zadania z be going to będziecie mieć przypisane na platformie quizziz na cały dzień w środę od godz... It eat the

4,5,6 (zad.6 przetłumaczę słówka do zeszytu ) – do zeszytu odpowiedzi, napiszę jaki jest mój ulubiony środek transportu wykorzystujac przetłumaczone wyrazy,.. Przetłumaczę

 Powtórzenie poznanego slownictwa, poznanych struktur gramatycznych, powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych.. Zadania

W Środę test unit 6 podsumowujący dział 6 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a

W Środę test unit 6 podsumowujący dział 6 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na.. skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a

W Piątek test unit 5 podsumowujący dział 5 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na. skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a

 Sprawdzenie poprawności rozumienia tekstu i odpowiadanie na pytania związane z tekstem.. Pozyskuje informacje na temat tabliczek informacyjnych

 Słucham nagrania i od czasowników tworzy nazwy osób związanych zc sportcm ora kolokacjc czasowników go/do z nazwami