KartKówKa nr 1

79  Download (1)

Pełen tekst

(1)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

1

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

KartKówKa nr 1

UłamKi zwyKłe i dziesiętne

1.

2 p. Oblicz 2 9 62 , + 5

2.

2 p. Oblicz 716− , 2 75

3.

3 p. Jaką liczbę trzeba wstawić w miejsce znaku zapytania?

1590 75, ⋅ =? 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Odpowiedź: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.

4 p. Paczka chipsów cebulowych kosztuje 3,90 zł. W promocji chipsy są o 1

3 tańsze. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

W promocji chipsy kosztują 3 zł. P F

W promocji chipsy kosztują 2,60 zł. P F

Na co dzień chipsy są o 1,30 zł droższe niż w promocji. P F

W promocji chipsy są o 1,50 zł tańsze. P F

5.

5 p. Jeśli od iloczynu liczb 4

9 i 4,5 odejmiemy iloraz liczb 2,6 i 135, to otrzymamy

a. 113 B. 1113 C. 83 d. 2

Zapisz obliczenia.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

(2)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

2

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

KartKówKa nr 1

UłamKi zwyKłe i dziesiętne

1.

2 p. Oblicz 8 5 22 , + 5

2.

2 p. Oblicz 713− , 2 5

3.

3 p. Jaką liczbę trzeba wstawić w miejsce znaku zapytania?

2171 6, ⋅ =? 8

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Odpowiedź: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.

4 p. Paczka chipsów serowych kosztuje 4,50 zł. W promocji chipsy są o 1

3 tańsze. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

W promocji chipsy kosztują 3 zł. P F

W promocji chipsy kosztują 3,50 zł. P F

Na co dzień chipsy są o 2,50 zł droższe niż w promocji. P F

W promocji chipsy są o 1,50 zł tańsze. P F

5.

5 p. Jeśli od iloczynu liczb 5

7 i 2,8 odejmiemy iloraz liczb 3,6 i 215, to otrzymamy

a. 113 B. 114 C. 215 d. 1

Zapisz obliczenia.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

(3)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

3

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

Kartoteka kartkówki nr 1

Sprawdzana czynność

Poziom

wymagań Numer

zadania Punktacja

Odpowiedź

Uczeń Wersja A Wersja B

dodaje ułamki zwykłe i dziesiętne P 1 2 p. 9,3 10,9

odejmuje ułamki zwykłe i dziesiętne P 2 2 p. 4125 456

oblicza nieznany czynnik przy danym

iloczynie P 3 3 p. 157 231

rozwiązuje problemy praktyczne z wyko- rzystaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz ocenia prawdziwość stwierdzeń dotyczących tego problemu

PP 4 4 p. F, P, P, F P, F, F, P

zapisuje wyrażenie zawierające mnożenie, dzielenie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz oblicza jego wartość

PP 5 5 p. C B

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :