• Nie Znaleziono Wyników

KartKówKa nr 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KartKówKa nr 1"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

1

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

KartKówKa nr 1

UłamKi zwyKłe i dziesiętne

1.

2 p. Oblicz 2 9 62 , + 5

2.

2 p. Oblicz 716− , 2 75

3.

3 p. Jaką liczbę trzeba wstawić w miejsce znaku zapytania?

1590 75, ⋅ =? 2

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Odpowiedź: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.

4 p. Paczka chipsów cebulowych kosztuje 3,90 zł. W promocji chipsy są o 1

3 tańsze. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

W promocji chipsy kosztują 3 zł. P F

W promocji chipsy kosztują 2,60 zł. P F

Na co dzień chipsy są o 1,30 zł droższe niż w promocji. P F

W promocji chipsy są o 1,50 zł tańsze. P F

5.

5 p. Jeśli od iloczynu liczb 4

9 i 4,5 odejmiemy iloraz liczb 2,6 i 135, to otrzymamy

a. 113 B. 1113 C. 83 d. 2

Zapisz obliczenia.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

(2)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

2

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

KartKówKa nr 1

UłamKi zwyKłe i dziesiętne

1.

2 p. Oblicz 8 5 22 , + 5

2.

2 p. Oblicz 713− , 2 5

3.

3 p. Jaką liczbę trzeba wstawić w miejsce znaku zapytania?

2171 6, ⋅ =? 8

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Odpowiedź: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4.

4 p. Paczka chipsów serowych kosztuje 4,50 zł. W promocji chipsy są o 1

3 tańsze. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

W promocji chipsy kosztują 3 zł. P F

W promocji chipsy kosztują 3,50 zł. P F

Na co dzień chipsy są o 2,50 zł droższe niż w promocji. P F

W promocji chipsy są o 1,50 zł tańsze. P F

5.

5 p. Jeśli od iloczynu liczb 5

7 i 2,8 odejmiemy iloraz liczb 3,6 i 215, to otrzymamy

a. 113 B. 114 C. 215 d. 1

Zapisz obliczenia.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja B

(3)

Autor: Anna Drążek Sprawdziany

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017

3

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 7 Szkoła podstawowa

Kartoteka kartkówki nr 1

Sprawdzana czynność

Poziom

wymagań Numer

zadania Punktacja

Odpowiedź

Uczeń Wersja A Wersja B

dodaje ułamki zwykłe i dziesiętne P 1 2 p. 9,3 10,9

odejmuje ułamki zwykłe i dziesiętne P 2 2 p. 4125 456

oblicza nieznany czynnik przy danym

iloczynie P 3 3 p. 157 231

rozwiązuje problemy praktyczne z wyko- rzystaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz ocenia prawdziwość stwierdzeń dotyczących tego problemu

PP 4 4 p. F, P, P, F P, F, F, P

zapisuje wyrażenie zawierające mnożenie, dzielenie i odejmowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz oblicza jego wartość

PP 5 5 p. C B

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe... Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe... Wybierz właściwą odpowiedź

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F  jeśli jest fałszywe...

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Od 26 października do 13 lutego następnego roku mija

Pojawia się, gdy między dwiema jednostkami zawiązuje się bezinteresowny kontakt, gdy rodzi się poczucie „bratniej

Istnieje niewielka grupa nazwisk męskich, których nie odmienia się w języku polskim – są to nazwiska obce zakończone na akcentowane -o (np. Hugo) oraz nazwiska typu Dubois,

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe..

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Ciało zaleszczotków pokryte jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. P RZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Wybierz właściwą odpowiedź

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe... Wybierz właściwa odpowiedź

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Uczniowie tańczący hip hop stanowią 78% wszystkich członków Szkolnego Klubu Tańca P

Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Wartość

Wybierz p, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.. Najwięcej ankietowanych uczniów

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe?. 1.Objętość prostopadłościanu jest równa 64,8

Zadanie 13. Oba gazy przereagowały całkowicie. Napisz równanie reakcji i oblicz liczbę cząsteczek otrzymanego produktu z dokładnością do drugiego miejsca po

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.. Wybierz właściwą odpowiedź

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe... Film trwał

Jeżeli jakieś dane em ­ piryczne przemawiają przeciw jednej lub drugiej teorii, powstały konflikt traktuje się jako dowód na to, że teoria nie stosuje się do sytuacji,