• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

III ETAP WOJEWÓDZKI 2 marca 2017 r.

Uczennico/Uczniu:

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj korektora a ołówka wyłącznie do rysunków. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i zaznacz/napisz inną odpowiedź.

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 20 100%

Uzyskana liczba punktów %

(2)

Włodek kupił cztery gry planszowe. Wszystkie gry bez pierwszej kosztowały 47,50 zł.

Wszystkie gry bez drugiej kosztowały 45,50 zł. Wszystkie gry bez trzeciej kosztowały 50,00 zł. Wszystkie gry bez czwartej kosztowały 37,00 zł. Ile kosztowała najdroższa gra zakupiona przez Włodka?

A. 24,50 zł B. 23,00 zł C. 12,50 zł D. 13,00 zł

Zadanie 2 (1 pkt.)

Po narysowaniu przekątnych pięciokąta foremnego, otrzymujemy figurę, zwaną pentagramem (patrz rysunek).

Jaką miarę ma zaznaczony kąt pentagramu?

A. 36° B. 38° C. 40° D. 42°

Zadanie 3 (1 pkt.)

Dane są liczby 2, m, 8, 1, 9, 11. Średnia arytmetyczna trzech początkowych liczb jest równa średniej arytmetycznej trzech końcowych. Które sformułowanie jest prawdziwe?

A. Liczba m jest parzysta. C. Liczba m jest podzielna przez 3.

B. Liczba m jest większa od 11. D. Liczba m jest pierwsza.

Zadanie 4 (1 pkt.)

Trzy koła zębate zazębiają się tak, jak na rysunku. Największe koło ma 24 zęby, średnie 18, a najmniejsze 12 zębów. Po ilu obrotach największego koła, wszystkie koła wrócą jednocześnie do początkowej pozycji?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

(3)

Pan Edward z jednakowych sześciennych bloczków zbudował postument w kształcie

„dziurawego” sześcianu taki, jak na rysunku. Przy czym każda „dziura” jest na wylot.

Objętość postumentu jest równa 540 dm3.

Jaka byłaby objętość postumentu, gdyby był „pełnym”

sześcianem?

A. 589 dm3 B. 702 dm3 C. 729 dm3 D. 1080 dm3

(4)

Kolumna ciężarówek długości 80 m jedzie z Gdańska do Kielc z prędkością 72 km/h.

Kolumna rowerzystów długości 120 m jedzie w tę samą stronę. Kolumna ciężarówek wyprzedza rowerzystów w ciągu 12 s.

Z jaką prędkością jadą rowerzyści? Wynik zapisz w km/h.

(5)

W kratki wpisano cyfry od 1 do 9 (w każdą kratkę inną cyfrę) w taki sposób, że poniższe dodawanie ułamków jest prawdziwe. Marek starł niektóre cyfry i zastąpił je literami.

Znajdź brakujące cyfry A, B, C, D.

(6)

Magda bawi się jednakowymi sześciennymi klockami. Długość krawędzi każdego z klocków jest równa 1 cm. Z tych klocków Magda zbudowała piramidkę w taki sposób, że klocki przylegają do siebie całymi ścianami. Na rysunku przedstawiony jest widok tej piramidki oglądany z przodu, z lewej strony i z góry. Oblicz pole powierzchni piramidki.

z przodu z lewej strony z góry

(7)

Latawiec w kształcie sześciokąta foremnego pomalowany jest na czarno i biało tak, jak na rysunku. Wiedząc, że pole czarnej części latawca jest równe 2

3

10 2 dm

, oblicz pole

powierzchni latawca.

(8)

Na stole leżały monety pięciogroszowe, dziesięciogroszowe i dwudziestogroszowe.

Razem 6 zł. Monet dziesięciogroszowych było o tyle więcej od pięciogroszowych, o ile więcej było monet dwudziestogroszowych od dziesięciogroszowych. Monet pięciogroszowych było dziesięć. Oblicz, jaką częścią wszystkich monet były monety dziesięciogroszowe.

(9)
(10)
(11)
(12)

ZESTAWIENIE UZYSKANEJ LICZBY PUNKTÓW

(wypełniają członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej)

Numer zadania

Liczba punktów Podpis członka

komisji Uwagi

maksymalna uzyskana

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

5. 1

6. 3

7. 3

8. 3

9. 3

10. 3

OGÓŁEM 20

Cytaty

Powiązane dokumenty

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888.. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do

c) Zaznacz zdania, które zawierają poprawne informacje dotyczące położenia głównych form rzeźby na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Poprawną odpowiedź oznacz