• Nie Znaleziono Wyników

Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 1 z 3

Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych

Klucz odpowiedzi

etap wojewódzki

Zadania otwarte

21. (8 p) a)

Siła ciężkości Fc (10 N, pionowy, w dół)

Siła sprężystości podłoża Fs (10 N, pionowy, w górę)

Siła tarcia T (4 N, poziomy, w lewo ) (3 p.)

b)

(3 p.)

c) Współczynnik tarcia kinetycznego f = 𝐹𝑇

𝑛 f = 10 N4 N = 0,4 (1 p.)

d) klocek: drewno (1 p.)

podłoże: drewno 22. (7 p.)

a) Długość wahadła (1 p.)

Okres drgań wahadła (1 p.)

𝐹⃗c

𝐹⃗s

𝑇⃗⃗

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 2 z 3

b) Okres drgań wahadła matematycznego oblicza się według wzoru:

𝑇 = 2𝜋√𝑔𝑙, (1 p.)

gdzie l ozn. długość wahadła matematycznego, g to przyspieszenie grawitacyjne.

Wyprowadzenie wzoru na przyspieszenie ziemskie: (1 p.)

Zatem przyspieszenie: g = 4𝜋

2𝑙 𝑇2 . c) T = 1,404 s

t10 = 10 T t10 = 14 s (2 p.)

d) Nie, ponieważ okres drgań wahadła matematycznego nie zależy od masy ciała zwieszonego

na nici. (1 p.)

23. (5 p.)

a) szeregowo (1 p.)

b) 2,5 Ω (1 p.)

c) 23 Ω (1 p.)

d) Nie. Opór żarówki świecącej jest większy. Podczas świecenia włókno żarówki ma dużo wyższą temperaturę. Opór elektryczny przewodnika w wyższej temperaturze jest większy.

(1 p.)

e) 0,23 W (1 p.)

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 3 z 3

Test jednokrotnego wyboru

(łącznie 30 p.) Zadania za 1 p.

Zadania za 2 p.

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpowiedź D C B C A A B A B B

Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Odpowiedź D D C B D C B C B A

Cytaty

Powiązane dokumenty

A) Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do niezrównoważonej siły, działającej na to ciało. B) Pole pod wykresem zależności prędkości od czasu jest

[r]

DATA URODZENIA UCZNIA.. Światło laserowe pada na zwierciadło płaskie tworząc z jego powierzchnią kąt 30°. Za pomocą soczewki skupiającej otrzymujemy rzeczywisty

B) Do wózka przymocowali magnes i solenoid z diodą. Następnie wózek wprawili w ruch. C) Obracali zamkniętą ramkę z miedzi między biegunami magnesu podkowiastego (rys. Jak

[r]

A) sił spójności B) sił przylegania C) napięcia powierzchniowego D) sił kohezji.. Ważymy układ ciał. Następnie magnes B nakładamy na pręt tak, by zawisł nad magnesem

Samochód porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym, działające na niego siły równoważą się (I

Przeanalizuj ten wzór, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.. Okres drgań nie zależy