Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych Klucz odpowiedzi

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

Strona 1 z 2

Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych Klucz odpowiedzi

etap szkolny

Zadania otwarte

(łącznie 30 p.)

16. (10 p.)

a) (2 p.) m = 54 g, V = (140 - 120) cm3 = 20 cm3

= m/V  = 54 g / (20 cm3) = 2,7 g/cm3

b) (1 p.)  = 2700 kg/m3 c) (1 p.) █ Nie

d) (1 p.) Fw = 1 g/cm3 · 20 cm3 · 10 N/kg = 20 g · 10 N/ (1000 g) = 0,2 N

e) (1 p.) V = 2 m · 1 m · 0,25 m = 0,5 m3 M = 2700 kg/m3 · 0,5 m3 = 1350 kg

f) (1 p.) W = Ep W = mgh

W = 1350 kg · 10 m/s2 · 4 m = 54000 J = 54 kJ

g) (2 p.) Q = Mg Q = 1350 kg · 10 m/s2 = 13500 N FN = Q/2 = 6750 N = 6,75 kN

h) (1 p.) 2 m  1 m

17. (10 p.)

a) (1 p.) M = Fc/g M = 10000 N

10 s2m = 1000 kg

b) (1 p.) v = a · t vmax = 2,5 m/s2 · 4 s = 10 m/s c) (1 p.) sI = 1

2 a · t2 sI = 1

2 · 2,5 m/s2 · (4 s)2 = 20 m d) (1 p.)

sII = vII · t = vmax · t sII = 10 m/s · 6 s = 60 m sI + sII = 20 m + 60 m = 80 m

e) (1 p.) vśr = 80 m10 s = 8 𝐦 𝐬

f) (1 p.) Ek = = 12 · 1000 kg · (10 m/s)2 = 50000J = 50 kJ

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2019/2020

Strona 2 z 2 g) (2 p.)

Etap I Fw = m · a = 1000 kg · 2,5 m/s2 = 2500 N = 2,5 kN Etap II Fw = 0 N

h) (2 p.)

18. (5 p.) B3 Fałsz █ Prawda █ Prawda █ Prawda █

19. (5 p.)

Dźwignia jednostronna r·R = d·F

R = 6 N

█ mniej niż 3 N F = 6 N

Test jednokrotnego wyboru

(łącznie 20 p.) Zadania za 1 p.

Zadania za 2 p.

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpowiedź C C B B A B C A D A

Nr zadania 11 12 13 14 15

Odpowiedź D C B C D

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :