• Nie Znaleziono Wyników

Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 6 cm i krawędzi bocznej 9cm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 6 cm i krawędzi bocznej 9cm"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPA – zadania

1. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5 cm i krawędzi bocznej 8cm.

2. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 6 cm i krawędzi bocznej 9cm.

3. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 3cm i krawędzi bocznej 5cm.

4. Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6 dm, 45 cm i 0,5m.

5. Oblicz wysokość graniastosłupa prostego czworokątnego (o podstawie prostokąta) o krawędziach podstawy 4cm i 5 cm, jeżeli dana jest objętość 100cm3.

6. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm. Oblicz pole

powierzchni całkowitej bryły.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kąt nachylenia przekątnej ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego do sąsiedniej ściany bocznej przedstawiono na

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Z graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 12 cm i krawędzi bocznej 15 cm wycięto ostrosłup prawidłowy czworokątny, którego wysokość jest równa 8 cm

m) krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość a i jest trzy razy krótsza od krawędzi bocznej. Ostrosłup przecięto płaszczyzną