Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 6 cm i krawędzi bocznej 9cm

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OBJĘTOŚĆ GRANIASTOSŁUPA – zadania

1. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 5 cm i krawędzi bocznej 8cm.

2. Objętość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o krawędzi podstawy 6 cm i krawędzi bocznej 9cm.

3. Oblicz objętość graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego o krawędzi podstawy 3cm i krawędzi bocznej 5cm.

4. Ile litrów wody zmieści się w akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 6 dm, 45 cm i 0,5m.

5. Oblicz wysokość graniastosłupa prostego czworokątnego (o podstawie prostokąta) o krawędziach podstawy 4cm i 5 cm, jeżeli dana jest objętość 100cm3.

6. Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm. Oblicz pole

powierzchni całkowitej bryły.

Figure

Updating...

References

Related subjects :