• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu - wprowadzenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu - wprowadzenie"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

20.05.20r.

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu - wprowadzenie.

Przypomnij sobie, jak obliczamy pole prostokąta i kwadratu. Zrób rysunek pomocniczy (w zeszycie pod tematem) prostokąta i kwadratu, a obok zapisz wzory na pole prostokąta i kwadratu.

Jeśli masz możliwość wydrukuj sobie siatkę z ćwiczenia A i policz pole każdego prostokąta osobno wchodzącego w skład siatki w jego środku.

(Wstawiam jeszcze raz siatkę bez strzałek dla drukujących.)

Można zauważyć, że pewne prostokąty są identyczne. W związku z tym ich pola też będą takie same.

Jeśli to zauważyłeś/aś to zastanów się, czy warto po raz kolejny liczyć pole takiego samego

(2)

prostokąta. Wpisz wynik np. PIII= ... w środku prostokąta , którego pola już po raz drugi nie trzeba liczyć.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI

A jeśli nie -" idziemy" dalej!!!

Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

ZADANIE 1. Narysuj w zeszycie siatkę prostopadłościanu o podanych wymiarach. Na każdej ścianie napisz jej pole. Następnie oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu:

a) 2cm x 3cm x 4cm b)3cm x 4cm x3cm

(3)

Przypomnij sobie zależności między jednostkami pola!!! Zapisz je w zeszycie.

(4)

21.05.20r.

Temat: Pole powierzchni sześcianu.

Sześcian jest szczególnym rodzajem prostopadłościanu.

Zapisz w zeszycie poniższe zdanie. Uzupełnij luki

Sześcian to prostopadłościan, który ma 6 ...ścian. Ściany sześcianu są ... . Każda krawędź sześcianu ma jednakową ... .

Jeśli jeszcze nie rozumiesz na czym polega obliczanie pola powierzchni sześcianu obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=FTEwYNz5Ohc

Wykonaj ćwiczenie 1 strona 48 oraz 2 strona 49.

(5)

22.05.20r.

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu - ćwiczenia.

Jeśli są jakieś wątpliwości proponuję zajrzeć do podręcznika strona 235,236 i przeczytać zamieszczone tam informacje, albo powrócić do poprzednich lekcji.

Rozwiąż ćwiczenia ze strony 50 i 51 oraz zadanie 3 i 5 strona 237. Rozwiązania ćwiczeń i zadań prześlij nauczycielowi najpóźniej do 25 maja do godziny 12:00. Proszę o estetyczne prace!!!

Ćwiczenie 5 str.51 - skalę proszę wpisać po środku każdego prostokąta ze strony 50.

25.05.20r.

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu - rozwiązywanie zadań.

Przypomnijmy najważniejsze informacje dotyczące prostopadłościanu!!!

Można w nim wyróżnić następujące elementy:

Szczególnym przykładem prostopadłościanu jest ...??

(6)

Pole prostopadłościanu liczymy poprzez obliczenie pól poszczególnych jego ścian, a następnie zsumowaniu ich.

Pole powierzchni całkowitej sześcianu obliczamy poprzez obliczenie pola jednej jego ściany (kwadratu), a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez 6 , czyli przez ilość wszystkich ścian sześcianu.

Rozwiąż poniższe zadania w zeszycie przedmiotowym.

(7)

Cytaty

Powiązane dokumenty

n Jeżeli figura ma środek symetrii to jest on

Dzisiaj spróbujemy rozwiązać kilka zadań egzaminacyjnych związanych z polem powierzchni i objętością prostopadłościanu i sześcianu. Takie obliczenia przydadzą ci się także

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian. Zatem ,aby obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu należy obliczyć pole każdej jego ściany a

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Wskazani uczniowie, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:.. matematyka2LOpm@gmail.com skan

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres: matematyka2LOpm@gmail.com skan rozwiązania,