CAŁY TYDZIEŃ 27.04- 30.04 Zaczynamy ostatni dział:

Download (1)

Full text

(1)

CAŁY TYDZIEŃ 27.04- 30.04

Zaczynamy ostatni dział: OPTYKA, CZYLI NAUKA O ŚWIETLE .O

Kl.VIII. Lekcja 10 (poniedziałek)

Temat: Źródła światła. Powstawanie cienia.

. Optyka, czyli nauka o świetle Optyka, czyli nauka o świetle

Po zapoznaniu się z tematem musicie umieć:

 podać przykłady źródeł światła

 opisać sposób wykazania, że światło rozchodzi się po liniach prostych

 demonstrować prostoliniowe rozchodzenie się światła

 wyjaśnić powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym

Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku od str. 172 do 175 i na podstawie informacji w tekście uzupełnić karty pracy.

Zobaczcie filmiki link: https://youtu.be/5D5asDYeEaQ https://youtu.be/Lg5O1u8e8-E

Wydrukujcie i uzupełnijcie lub przepiszcie do zeszytu kartę pracy nr. 1, 2, 3 i 4 To wszystko powinniście umieć z tego tematu,

Uwaga!

Zdjęcia karty pracy lub scan przesyłacie mi na e-mail.

Kartę pracy nr.1- numery z dziennika: 1 i 11 Kartę pracy nr.2- numery z dziennika: 4 i 8 Kartę pracy nr.3- numery z dziennika: 5 i 13

Termin środa 30.04.2020- na plusy.

Kl. VIII Lekcja 11 (środa)

Temat:

Odbicie światła.

Po zapoznaniu się z tematem musicie umieć:

opisać zjawisko odbicia światła od powierzchni gładkiej, wskazać kąt padania i kąt odbicia

opisać zjawisko rozproszenia światła na powierzchniach chropowatych

Zobaczcie doświadczenia na filmiku link; https://youtu.be/8-NI8eyE6_8 https://youtu.be/gV_hvE0EfbA

Zapiszcie w zeszytach.

1.Jeżeli światło pada na gładką, wypolerowaną powierzchnię to odbija się zgodnie z prawem odbicia.

2. Prawo odbicia.

(2)

Kąt odbicia jest równy katowi padania. Promień padający promień odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie.

Kąt padania to kąt zawarty pomiędzy promieniem padającym, a normalną.

Kąt odbicia to kąt zawarty pomiędzy promieniem odbitym a normalną.

Normalna to prosta prostopadła do powierzchni odbijającej.

2. Wiązka promieni równoległych skierowanych na zwierciadło nadal po odbiciu będzie równoległa.

3. Wiązka promieni równoległych skierowana na chropowatą powierzchnię ulega rozproszeniu.

Powodzenia!

(3)

Autor: Barbara Sagnowska, Katarzyna Nessing Karty pracy. Dział 12

Fizyka

| Świ at fizyki | Kl as a 8

Szkoła podstawowa © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 20181

Imię i nazwisko Klasa

KAr tA prA cy nr 1 Źr ódł A świA A . po w st Aw Anie cieniA

Po przeczytaniu rozdziału 12.1 z podręcznika Świat fizyki uzupełnij zdania.

1.

Naturalnymi źródłami światła są ________________________________________________.

2.

Przedmioty oświetlone światłem ________________________________________________, przez co stają się wtórnymi źródłami światła.

3.

Światło rozchodzi się w próżni z szybkością _______________________.

4.

W innych ośrodkach przezroczystych światło rozchodzi się z szybkością _________________ niż w próżni.

5.

W ośrodkach jednorodnych światło rozchodzi się __________________.

6.

Cień na ekranie powstaje, jeżeli __________________________________________________________________.

7.

Obszary cienia i półcienia otrzymamy na ekranie, jeżeli _________________________________________________ ____________________________.

(4)

Autor: Barbara Sagnowska, Katarzyna Nessing Karty pracy. Dział 12

Fizyka

| Świ at fizyki | Kl as a 8

Szkoła podstawowa © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 20182

Imię i nazwisko Klasa

KAr t A prA cy nr 2 Źr ódł A świA A . po w s t A w Anie cieniA 1.

Skorzystaj z informacji zawartych w rozdziale 12.1 podręcznika Świat fizyki i uzupełnij graf. żarówkameduzy, świetliki pobudzenie do świecenia cząsteczek lub atomów gazów w silnym polu elektrycznym pochłanianie promieniowania ultrafioletowego

Źródła światła i przyczyny ich świecenia

2.

Naturalnymi źródłami światła są ________________________________________________, a zalicza się do nich m.in. __________________________________________________________________.

3.

Wtórnymi źródłami światła są ________________________________________________, a zalicza się do nich m.in. ________________________________________________.

(5)

Autor: Barbara Sagnowska, Katarzyna Nessing Karty pracy. Dział 12

Fizyka

| Świ at fizyki | Kl as a 8

Szkoła podstawowa © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 20183

Imię i nazwisko Klasa

KAr tA prA cy nr 3 Źr ódł A świA A . po w st Aw Anie cieniA

Skorzystaj z informacji zawartych w rozdziale 12.1 podręcznika Świat fizyki i uzupełnij graf. Zastosowania lasera do spawania mikroskopijnych elementów

w medycynie do przy nagrywaniu i odtwarzaniu płyt kompaktowych

___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________

(6)

Autor: Barbara Sagnowska, Katarzyna Nessing Karty pracy. Dział 12

Fizyka

| Świ at fizyki | Kl as a 8

Szkoła podstawowa © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 20184

Imię i nazwisko Klasa

KAr t A prA cy nr 4 Źr ódł A świA A . po w s t A w Anie cieniA 1.

Skorzystaj z rysunku na s. 174 podręcznika Świat fizyki i narysuj na ekranie obszary cienia i półcienia otrzymane po oświetleniu sześcianu dwoma źródłami światła. cieñ

ekran

2.

Narysuj cień i półcień powstałe na Ziemi po oświetleniu Księżyca przez Słońce. Słońce

Ziemia Księżyc

Figure

Updating...

References

Related subjects :