• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 9.00-9.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 9.00-9.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: 1 TE

1. Data lekcji: 11.05.2020

Temat lekcji: Własności funkcji liniowej

Lekcja online na platformie Microsoft Teams – 11.05.2020 o godz. 9.00-9.45 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

2. Data lekcji: 13.05.2020

Temat lekcji: Własności funkcji liniowej w zadaniach

Konsultacje online na platformie Microsoft Teams – 13.05.2020 o godz. 14.00-14.45

Rozwiązane zadania, wszelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na adres:

matmaxmm121@gmail.com

Marzena Mrzygłód

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był

prof. See the keywords property of this PDF for more information... sesji) sesji, godz., sala) sesji, godz., sala). Zarządzanie bezpieczeństwem systemów

Ocenie podlega przygotowanie studenta do wykonania ćwiczenia, sposób prowadzenia pomiarów oraz pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego doświadczenia, o ile jest

[r]

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 11.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.te.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2019.tib.ja.gr1 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Na tym spotkaniu omówimy także jak będzie wyglądała praca na lekcjach języka angielskiego w obu grupach. Tematy najbliższych lekcji języka angielskiego

[r]

[r]

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.a.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 14.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 15.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2018.tia.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

przedmiotu będzie odbywać się on-line na platformie Microsoft Teams, wtedy sprawdzana będzie obecność, pozostałe lekcje to będą

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 13.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Rozwiązania zadań, w szelkie pytania i wątpliwości proszę przesyłać na

Po zalogowaniu się do aplikacji odszukajcie nasz Zespół czyli 2017.tib.ja.gr2 Zgodnie ostatnimi ustaleniami informuję, że każda lekcja zaczyna się o pełnej godzinie, tzn..

[r]