• Nie Znaleziono Wyników

I dlaczegoś ty mnie całowała?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I dlaczegoś ty mnie całowała?"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Z REPERTUARU ST. RATOLDA

PIEŚNI

Ho1. Ty, ty Warszawo.

2. Chwilka .rozkoszy.

3.

włóczęga

(rom. cygański).

4. Kona kwiat

(rom. cygański).

5. Odchodzę już...

(rom. cygańsKi).

6. Przeklęłaś mnie (mm.

Cygański).

7. w

ciemnej alei

(rom. cygański).

8. I dlaczegoś ty mnie cało­

wała?

(rom. cygański)

9. Stryczek.

10. „W coupe".

11.

„Cyganie, milcz!”

(rotn. cygański)

12. „Kochali się od pierwszej chwili

“ (roni. cygański)

13. „Przyszłaś znów"

(z cyklu „2300 mnij mnie” (rom. cygański)

14. „Złożyłem skroń".

15. „Klin klinem".

16. „Róże, różyczki i pączki róż“

17. „Miłostka".

18. Weneckie noce.

19. Szlakiem Pomorza.

20. Prosiłaś bym śpiewał.

21. Śpijcie orlęta.

NAKŁAD i WŁASNOŚĆ WYDAWCÓW

KUNCEWICZ i HOFMAN

WARSZAWA, MARSZAŁKOWSKA 91.

pRUK AATYST.K KOFYTDWSn } 5-KA

(2)

P l u s z

„ I DLACZEGOŚ TY MNIE CAŁOWAŁA"

Słowa St. R atol d a .

Allegr ett o eon passione.

SP1EW.

PIANO.

I dla cze . goś ty mnie . es . ło _ \va . ła

$

m ¥ i

V

i

d a . j ą c poz . nać t r u _ cj znę swych ust prze^cież

(3)

m i . ł o ś ć to s t r u n - k a n ie trw a . la w y b u . r z y ł k r e w ś n i e ż n y b iu s t ś n i e ż n y

appass ? o n a tto

biuht

(4)

m o s d / i ś za .

zsrajem

nresc

Tyś pr/e _ C7U . ła mych A tyś śmia > ło pryy

eapreaa?vo et grandę

'/a. _ m i a . ry wQ 7 . wa . nie

a pm cere

p a r te

(5)

w raz zro zko _ sza za : b ó j . c z y jad

2-.

£ r H ~ - g s 3 ~ .~ r~ "ł"

JLi«tJ2 c i ą g l e

---grnr

d r g a m iy s s ^ w L lm s ^ z m y s łó w c z a d . V \

(6)

Z REPERTUARU ST. RATOLDA

PIEŚNI WERTYŃSKIEG

Piosenka smętnego pierrota o balu.

Kokainka.

Błękitny negr.

Kołysanka.

Chwileczka.

„Zapomnieć chcę, lecz brak mi sił!“

„Śnieżna kołysanka'1

„Śnieżno - blade ręce trzymasz w krzyż"

Sam nad sobą się śmieję.

„To, O czem Śpiewać muszę.!! (Pamięci poległych akademików)

„Bez ognia dym"

„Jam młodym był"

„Ballada o trzech paziach"

„Dziecko kaleka"

„Pies Duglas"

„Mały arlekinek"

Ołowiane serce"

„W białej sypialni"

„Jamais“

NAKŁAD i W Ł A S N O Ś Ć W Y D A W C Ó W

K U N C E W I C Z i H O F M A N

W A R S Z A W A , M A R S Z A Ł K O W S K A 91.

sp6ika..° °- * d> 943-56.

f/tarszt&owska 91,

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krąg jak nożem z wolna rozcina, przetnie światło, zanim dzień minie, a ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie.. Obskoczony przez zdarzeń zamęt,

Kiedy już dzieci widzą wszystkie liczby rozłożone na pary, zapytaj się, które z liczb zbudowane są tylko z par. Poczekaj na

Wykonane zostały badania słuchu, wszystko jest w porządku, dziecko nadal mamy wrażenie "nie rozumie co się do niego mówi". Coraz więcej mówi

Natomiast w Polsce Sybirakami przyjęło się nazywać tych wszystkich Polaków, którzy byli zesłani i przymusowo osiedleni na Syberii „zesłani na Sybir”, skąd pewna część

Oznacza to, że jeżeli w argumentacji nie pojawia się żadna komplikacja, żadna trudność, żadne „ale ” , jest ona dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ staje

I nawet pisać nie mogę tak, jak mi serce dyktuje bo ja umiem tylko na archaicznych Remingtonach, a to elegancka maszyna portable i to jeszcze ze Związku Literatów. Więc niech

Celem niniejszego artykułu jest analiza, z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań, nowych trendów w polityce państw europejskich w stosunku do szkolnictwa wyższego. Analiza

UMIEJĘTNOŚCI ŁATWEGO CZYTANIA I INTERPRETOWANIA MOWY CIAŁA ORAZ WERBALNYCH SYGNAŁÓW WYSYŁANYCH PRZEZ KAŻDEGO Z KIM ROZMAWIASZ.. NA NASZYM SZKOLENIU “NIE

Jesteś dla mnie a ja dla ciebie Najjaśniejsza gwiazda na niebie W mojej głowie marzeń różnych 100 No a one wciąż się spełniać chcą Każdy chciałby coś od życia mieć I

kiedy krzyczę że teraz jest ten dzień hej, za zakrętem sen nieboskłonu zew kusi ciągle mnie [Ralph Kaminski:]. Dzisiaj się ubrałem dla tych wciąż z otwartą głowa napisane mam

Saul był jednym z Izraelitów, którzy żyli pomiędzy poganami, lecz od czasu do czasu, z okazji świąt, udawał się do Jeruzalem. Miejscem jego zamieszkania było miasto Tarsus,

Utwór 'Nie ma mnie' pochodzi z albumu Kwiat Jabłoni ‘Mogło być nic’. Duet Kwiat Jabłoni, czyli Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, dał się poznać szerszej publiczności za

Chciałem twoją prawą ręka być Lecz zabrakło mi w mym życiu sił Znów upadłem, choć tak blisko Mego szczęścia jestem dzisiaj Wspomóż mnie, co dzień ratuj mnie A ty mnie

A kiedy już głos twój usłyszę I karmić się będę nim co dzień Miej w sobie tę ufność. Nie

Patrzę, bo tak Ci ładnie w tym worku, Tylko zastanawiam się dlaczego Bóg od ośmiu długich wieków Nie dał Ci butów i worka lepszego.... Zabierz mnie, pójdziemy razem, Ja

podaj mi swą dłoń– ty przecież mnie kochasz tak ciężko mi zrozumieć ze już nie chcesz mnie cierpienie zastąpiło mi ciebie. jeszcze wczoraj czułem słodkie usta twe dziś

Uniosę ciebie do słońca Bo ty mnie kręcisz Bo ty mnie kusisz wciąż Swym ciałem nęcisz. Już w głowie mam skok w bok

Po wykonaniu zadania uczniowie porównują w parach swoje rozwiązania, następnie nauczyciel zadaje te same pytania na forum klasy, dodając pytania szczegółowe, np.: Wofür zahlen

Wg żydowskiego rodu otrzymał imię podobne do pierwszego króla izraelskiego, lecz ponieważ podobnie jak jego ojciec był rzymskim obywatelem, było rzeczą wskazaną, aby

In connection with the model editions of papyri edited in their time by Grenfell and H u n t , the other English and the recent admirable American editions as well as

winna cechować się powtarzalnością, nie może mieć charakteru jednorazowe­ go lub incydentalnego. Usługi seksualne m ają być świadczone bez zaangażo­ wania

Polityka antydyskryminacyjna ustalona dla danego zakładu pracy po­ winna określać: po pierwsze - zakres działań prewencyjnych, podejmowa­ nych przez pracodawcę, po

explained. The section area curve was chosen since it is the most complicated of ail the curves. Similar approaches are used for the design waterline and deck plan. The aim of