• Nie Znaleziono Wyników

Ile wszystkich zeszytów jest w sklepie? Obliczenia: Odpowiedź: Obliczenia: Odpowiedź: Obliczenia: Odpowiedź: Obliczenia: Odpowiedź:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ile wszystkich zeszytów jest w sklepie? Obliczenia: Odpowiedź: Obliczenia: Odpowiedź: Obliczenia: Odpowiedź: Obliczenia: Odpowiedź:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 3 – EDUKACJA MATEMATYCZNA: ZADANIA TEKSTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KP/3/MAT/3/2

1. Na sklepowej półce jest 27 opakowao kredek świecowych i 19 opakowao kredek ołówkowych.

Ile jest wszystkich opakowao kredek na sklepowej półce?

2. Na drugiej półce jest 34 długopisy niebieskie i 63 czarne. O ile więcej jest długopisów czarnych niż niebieskich?

3. Na koniec dnia w sklepie pozostało 24 ołówki. Rano było ich 53. Ile ołówków sprzedano w ciągu dnia?

4. W sklepie jest 27 zeszytów w kratkę, 19 w linię i 11 gładkich. Ile wszystkich zeszytów jest w sklepie?

Obliczenia:

Odpowiedź:

Obliczenia:

Odpowiedź:

Obliczenia:

Odpowiedź:

Obliczenia:

Odpowiedź:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nadproża monolityczne należy wykonać z betony C20/25 (B25), zbrojonego zgodnie z powyższą tabelą prętami ze stali A-IIIN oraz strzemionami o średnicy Ø8 ze stali A-IIIN

Podobnie jak w powyĪszym przypadku do obliczeĔ przyjmujemy prąd zadziałania dla wkładki bezpiecznikowej WTNH gG 10A wynosi 74,2 A (t=0,4s).. Z zamieszczonych wyliczeĔ wynika

Rysunek wykonano na podstawie szkicu archiwalnego, WAP Kielce, Dyrekcja Ubezpieczeń, sygn. R y­ sunek wykonano na podstawie szkicu archiwalnego, WAP Kielce, Dyrekcja

The stochastic analysis of offshore structures requires the spectral function of stress variations that can be calculated in terms of the sea spectrum by means of some

Tranzystor jako układ dwu złącz p-n, zjawiska fizyczne w złączu p-n, dyfuzja nośników, powstawanie bariery potencjału3. Układy pracy tranzystora: OE,

"Tablice do projektowania konstrukcji metalowych".. "Podstawy projektowania

Do oświecenia nie należy więc tak wiele, jak to sobie wyobrażają ci, którzy oświecenie dostrzegają w jakiejś wiedzy, ponieważ przy zastosowaniu przy- sługujących mu

W systemie WEKA, wyszuka¢ optymalne grupy atrybutów dla zbioru danych iris:.. Wybra¢ jako metod¦ przeszukiwania

Kwas azotowy(V) nie może być oznaczany bezpośrednio, gdyż utlenia wskaź- niki alkacymetryczne. Stosuje się miareczkowanie odwrotne. Po zobojętnieniu kwasu przez

Rozdzielił je na trzy mniejsze akwaria w taki sposób, że w każdym było tyle samo rybek.. Ile rybek było w jednym

Rozdzielił je na trzy mniejsze akwaria w taki sposób, że w każdym było tyle samo rybek.. Ile rybek było w jednym

 Do klasy pierwszej uczęszcza 17 uczniów, a do klasy drugiej uczęszcza o 7 uczniów więcej niż do klasy pierwszej, zaś do klasy trzeciej uczęszcza o 9 uczniów więcej niż

Kasia zjadła po 5 cukierków każdego rodzaju.. o Ile było wszystkich cukierków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KP/2/MAT/4/3.. Przyjrzyj

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdarzyło mi się przepisać zadanie domowe od kolegi/koleżanki i skłamać, że jest moje.. Pisząc pracę na podstawie cudzych materiałów, zawsze stosuję przypisy oraz

Temu miała służyć między innymi antypolska propaganda (głównie w Szwecji i Danii), która przejawiała się poprzez krytyczne wobec Polski artykuły prasowe, redagowane

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne

Porównaj (wymieniając wady i zalety) metody grupowania i podziału połówkowego pod kątem aktualizacji systemów informacyjnych pracujących zgodnie z tymi metodami wyszukiwania..

Ponieważ ta instrukcja może okazać się niewystarczająca udostępniam test gry z 7 zadaniami aby sprawdzić możliwości platformy – dostępny jest on pod nr

prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym). Zadanie to sprawdza umiejętność dostrzegania związków pomiędzy

W badaniu popytowym wykorzystano zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych i gimnazjach jako pośrednie miernik poprawy jakości edukacji, która może być zapewniona przez

Dlaczego tylko zmiennych (koszty eksploatacji, remontów i paliwa)? Ze względu na długi okres wstrzymania budowy nowych elektrowni jądrowych w USA, eksploatowane elektrownie