• Nie Znaleziono Wyników

It’s a crazy idea to do it like that

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "It’s a crazy idea to do it like that"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Do usłyszanych wypowiedzi dopasuj jedną z podanych reakcji wpisując 1, 2, 3, 4, 5 w kolejności usłyszanych wypowiedzi. Jedna z reakcji została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej sytuacji do tej sytuacji wpisz jako odpowiedź 5.

Ćwiczenie 2 (plik nr 2)

Shall we open them? {…..}

My tooth hurts. {…..}

It’s a crazy idea to do it like that! {…..}

No, I don’t like it. {…..}

Yes, they went to school together. {…..}

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki (3.1. Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej

(Warto zauważyć, że choroba zwy- rodnieniowa krążków międzykręgowych może stanowić przyczynę fałszywie zawyżonych wyników DXA.) Na pod- stawie T-score określana jest

W przypadku skorzystania z możliwości, o której mowa w Komentarzu nr 1 liczba akcji / In case indicated in Commentary no. 411 3 Kodeksu spółek handlowych

Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu!.

Jedna nazwa zawodu została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby.. Ha hecho

zawodu została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej

Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej osoby..

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób!. taking part in a

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób.. taking care of a member of

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób... taking care of a member of his/her

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób..

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób..

Jedna czynność została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej z osób!. surfing

Jedna dyscyplina została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej

The patient population consisted of 70 patients who during the period of 6/2002 – 6/2003 underwent brachytherapy after insertion of the MammoSite catheter and received a

Społeczeństwo obywatelskie stanowiło zaś sferę wzajemnych relacji w ramach systemu stosunków społecznych między obywatelami, którzy dla dobra wspólnego i we wspólnym

1.. Wpisz odpowiednią literę do tabeli. Uwaga! Jedna informacja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego z miast. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1p. Das

Co nie pasuje do tej

Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.. Niepasującą odpowiedź dopasuj do „odpowiedź nie pasuje do

Jedna z reakcji została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej sytuacji do tej sytuacji wpisz jako odpowiedź 5.. Ćwiczenie 1 (plik

Jedna odpowiedź podana została dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.. Yes, but only