WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Pełen tekst

(1)

WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp. Data Wydarzenie Realizacja Odpowiedzialni Uwagi

1. 01.09.2015 Uroczystość rozpoczęcia roku

szkolnego

Msza Św. w Kościele św. Franciszka z Asyżu

Spotkanie młodzieży ZS Nr 5

z dyrektorem szkoły

Spotkanie z

wychowawcami klas

Dyrekcja –p. J. Rydzewska p. J. Karczewska

p. M. Świderska

2. 11.09.2015 Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego

Sybiru

Udział przedstawicieli młodzieży III LO

w uroczystościach w Białymstoku

p. L. Załuska p. G. Wiszowaty

3. 30.09.2015 Dzień Chłopca Imprezy organizowane w ramach klasy

Samorządy klasowe, wychowawcy klas

4. Październik 2015

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Kampania, zorganizowanie wyborów

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

5. 07.10.2015 08.10.2015

Spektakl wystawiony przez

Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia

Wyjście do OCK na przedstawienie teatralne

„Raskolnikow”- liceum

„Teatralne potyczki”- gimnazjum

wychowawcy i nauczyciele j. polskiego

6. 15.10.2015 „Dzień Edukacji Narodowej”

Życzenia dla

pracowników szkoły

Samorząd Uczniowski Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

7. 16.10.2015 Pielgrzymka maturzystów na

Jasną Górę

Uczniowie klas trzecich biorą udział w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę

Katecheci i wychowawcy klas maturalnych

8. Październik 2015

Otrzęsiny klas I LO Gry, zabawy, rywalizacja klas I LO

Samorząd Uczniowski Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Wychowawcy klas I LO

9. 12.11.2015 Święto Niepodległości

Apel „ Pokoleniom naszych przodków w hołdzie”

Dyrekcja – J. Rydzewska p. I. Chojnowska

p. Dobkowska-Zdanowicz p. J. Górska

p. W. Domurad-Pragacz

(2)

10. Listopad 2015

Szkolny konkurs ortograficzny kl. I-III gimnazjum

Przeprowadzenie

konkursu w klasach I-III gimnazjum

p. J. Dobek p. M. Zaborowska p. B. Fąk

p. E. Ambrzykowska

11. 13.11.2015 Święto Szkoły Uroczysty apel

Konkurs o Unii Europejskiej

p. A. Skała p. A. Łada

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

12. Listopad/

Grudzień 2015

Miejski Konkurs jęz. niemieckiego dla gimnazjum

Zorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych (miejskich)eliminacji w celach popularyzacji nauki języka

niemieckiego

p. M. Alomar

p. K. Puławska- Pędzich

13. 04.12.2015 Mikołajki Imprezy klasowe Wychowawcy i Samorządy klasowe

14. Grudzień 2015

Spektakl w j. angielskim wystawiony przez

Teatr Buffo

Wyjazd młodzieży z klas licealnych i gimnazjalnych do Warszawy

Nauczyciele j. obcych p. A. Gawrych,

p. A. Pędzich

15. Grudzień 2015

Loteria Mikołajkowa

Zorganizowanie loterii fantowej

Samorząd Uczniowski, Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

16. Grudzień 2015

Światowy Dzień Walki z AIDS

Sesja popularnonaukowa, prelekcje, konkurs dla uczniów gimnazjum „Co wiemy o AIDS ? ”.

p. E. Niewiarowska p. M. Pszczółkowska

17. 22.12.2015 Wigilia Organizowanie w klasach spotkań opłatkowych.

Przedstawienie Bożonarodzeniowe

Wychowawcy i samorządy klasowe

Nauczyciele religii

18. 09.01.2016 Studniówka maturzystów

Spotkanie z dyrekcją szkoły, wychowawcami Część artystyczna

Bal studniówkowy

Dyrekcja szkoły – p. W. Salis i p. E. Oleksiak

p. J. Dawidczyk, A. Skała wychowawcy klas

maturalnych

samorządy klas III, wychowawcy i rodzice uczniów klas III

19. 10.01.2016 Bal dla dzieci z ubogich rodzin

Zabawy taneczne Gry i zabawy

Dyrektor – p. W. Salis Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Samorząd Uczniowski p. M. Świderska

20. Styczeń 2016

Konkurs języka niemieckiego dla

gimnazjalistów

Przeprowadzenie eliminacji do konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

p. M. Alomar

p. K.Puławska-Pędzich

21. Luty 2016

Konkurs poetycki Przeprowadzenie konkursu poetyckiego

„Mój świat, moje uczucia”

p. B. Fąk p. E. Gąska

p. E. Ambrzykowska

(3)

22. Luty 2016 Konkurs Wiedzy o Krajach Unii

Europejskiej

Zorganizowanie konkursu z udziałem uczniów gimnazjum i liceum

p. I. Serzysko p. G. Marczak

23. Luty/

Marzec 2016

Szkolny konkurs Języka Angielskiego

Przeprowadzenie

pisemnego konkursu z nagrodami w LO

p. D. Śledzińska p. A. Gawrych

24. Marzec 2016

Projekt PEACE porozumienie międzykulturowe

Zajęcia warsztatowe z wolontariuszami- obcokrajowcami

M. Władysiuk E.Tyszka A. Żebrowska

25. Marzec 2016

Konkurs polonistyczny

Przeprowadzenie

konkursu recytatorskiego

„Recytujemy wiersze ulubionych poetów”dla uczniów gimnazjum i liceum

p. M. Krupa p. J. Dobek

p. E. Ambrzykowska

26. Marzec 2016

Konkurs matematyczny

„Matemazjum”

Przeprowadzenie konkursu dla klas III gimnazjum ze szkół miasta Ostrołęki i powiatu

Nauczyciele matematyki p. A. Wądołkowska p. L. Rostkowski p. A. Żebrowska

27. 08.03.2016 Dzień Kobiet Życzenia dla pań pracujących w ZS Nr 5 oraz koleżanek szkolnych

Samorządy klasowe Samorząd Uczniowski

28. Marzec 2016

Gimnazjada i Licealiada wiedzy

historycznej

Konkurs powiatowy z udziałem uczniów gimnazjów i liceów

Dyrekcja- J. Rydzewska p. J. Karczewska

p. A. Łada p. M. Kulczyk

29. Marzec 2016

Targi Edukacyjne Przygotowanie prezentacji, ulotek promujących szkołę

Dyrekcja szkoły

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Samorząd Uczniowski

30. Marzec 2016

Projekt edukacyjny

„Let’s play”

Przygotowanie grupy uczniów do prowadzenia lekcji jęz. angielskiego dla młodszych kolegów.

Celem projektu jest popularyzacja jęz.

angielskiego.

p. A. Pędzich

31. Marzec 2016

Festiwal Nauk Pokaz doświadczeń biologicznych,

chemicznych, fizycznych Debata o prawie- p. A.

Skała i p. A.Łada

Nauczyciele:

- historii - wos

- matematyki - biologii - chemii - fizyki

- języka polskiego - języka angielskiego - języka niemieckiego - języka włoskiego - Samorząd Uczniowski

(4)

32 Marzec 2016

Festiwal piosenki obcojęzycznej

Przeprowadzenie konkursu piosenki angielskiej, niemieckiej, włoskiej.

p. A. Pędzich

P. K. Puławska-Pędzich p. M. Prekiel

p. B. Pyskło p. A. Orłowska

33. 18,19,20.04.

2016

Egzaminy gimnazjalne

Część humanistyczna Część matematyczno- przyrodnicza

Część językowa

Dyrekcja – p. W. Salis i p. R. Tyszka

34. 28.04.2016 Pożegnanie Absolwentów

III LO

Spotkanie z Radą Pedagogiczną Rozdanie świadectw ukończenia szkoły Część artystyczna

Dyrekcja - p. E. Oleksiak p. A. Pokora

p.M.Tomaszewska- Podolak

p. A. Wądołkowska

35. Kwiecień/

Maj 2016

Wymiana międzynarodowa

uczniów Polska- Turcja

Wizyta młodzieży z naszej szkoły w Turcji – wizyta młodzieży tureckiej w Ostrołęce

p. H. Bartłoszewska p. E. Niewiarowska

36. Maj 2016 (od 04.05 do

24.05)

Egzaminy maturalne

Część zewnętrzna i wewnętrzna egzaminu maturalnego

Dyrekcja szkoły p. W. Salis p. E. Oleksiak

37. Maj 2016

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dekoracje okolicznościowe

p. I. Chojnowska

38. Maj

2016 Konkurs chemiczny

Zorganizowanie konkursu dla uczniów gimnazjum „Chemiczne potyczki”

p. D. Antośkiewicz p. R. Gołębiewska p. I. Salis

39. Czerwiec 2016

Dzień profilaktyki szkolnej (IX edycja)

Prezentacja multimedialna Część artystyczna

p. B. Nożewska

zespół ds. profilaktyki w gimnazjum

40. Czerwiec 2016

Konkurs biologiczny

Zorganizowanie konkursu dla klas II gimnazjum-

„Mistrz genetyki”

p. M. Pszczółkowska

41. Czerwiec 2016

Festyn Szkolny Prezentacja dorobku ZS Nr 5 im. Unii Europejskiej

Dyrekcja, nauczyciele Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły

Samorząd Uczniowski

42. Czerwiec 2016

Turniej prozdrowotny

Wystawy, konkursy, akcje

p. E. Niewiarowska p. M. Pszczółkowska p. W. Domurad-Pragacz

(5)

43. 23.06.2016 Zakończenie nauki klas III gimnazjum

Spotkanie z Dyrekcją szkoły

Pożegnanie absolwentów Gimnazjum według uroczystego ceremoniału Część artystyczna

p. E. Ambrzykowska p. S. Chludzińska p. K. Puławska-Pędzich p. A. Pędzich

44. 26.06.2016 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Msza Św. w Kościele św. Franciszka z Asyżu Spotkanie z dyrekcją i wychowawcami Część artystyczna

Dyrekcja – J. Rydzewska p. D. Antośkiewicz p. J. Florek

p. D. Bartczuk

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :