Zesłanie Ducha Świętego Uroczystość

Pełen tekst

(1)

!

Zesłanie Ducha Świętego Uroczystość

+RO\&URVV&KXUFK

%LUXWD6WUHHW‡1HZ%ULWDLQ&RQQHFWLFXW

ZZZKRO\FURVVFKXUFKQERUJ

(2)

+ 2/< & 5266 & +85&+ 1 (: % 5,7$,1 ! Today we celebrate Pentecost Sunday which marks the

end of the Easter Season. Pentecost Sunday is one of the most ancient feasts of the Church, celebrated early

enough to be mentioned in the Acts of the Apostles (20:16) and St. Paul's First Letter to the Corinthians (16:8).

It is the 50th day after Easter (if we count both Easter and Pentecost), and it supplants the Jewish feast of

Pentecost, which took place 50 days after the Passover and celebrated the sealing of the Old

Covenant on Mount Sinai.

Duch Pocieszyciel

!

Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna.

Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi

się przekonanie, że Bóg o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On

został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie

ustaje, a moja przynależność do Niego trwa nawet wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste chmury. Duch

Nadziei ożywia wszystko.

Holy Cross Church Bazaar Will take place on July 12th &

13th. Looking for volunteers for this year’s bazaar. If we are going to raise the significant funds that our parish community needs from the Bazaar, YOU need to help us. Please consider to help with this year’s bazaar and let’s make this a big success! Call the parish office to

sign up at 860-229-2011.

!

!

2019 BMW X1 SDRIVE28I SAV

Bilety w cenie $200.00 dostępne są w biurze parafialnym lub można kupić je online. Po wiecej

informacji zadzwoń pod numer 229-2011 lub on line bazaarbmw.org.

Ticekts for this year’s BMW Car Raffle are $200 each and can be purchased at the parish office during regular business hours Monday –Firday or on line at bazaarbmw.org. For information call the

parish office at 860-229-2011.

Drawing is July 14, 2019.

$$$$ ♦MAIN RAFFLE !! ♦$$$$ ! Once again we will offer an ALL CASH RAFFLE!

Who can't use a little extra CASH?! Total of 5 prizes of $2500.00, $1000.00, $500.00, $250.00, and

$100.00 will be awarded!! Tickets will be mailed but can also be purchased at the Parish Office.

Tickets COST $5.00 EACH. Drawing will be held at

10 pm on Saturday, July 13, 2019

(3)

     June Special Envelope Schedule !

Father’s Day June 16th Envelopes can be placed into the collection basket or mailed to the parish office.

June 9 Parish Endowment

June 30 Holy Father Peter’s Pence

Weekly Offertory for June 2, 2019 $7,064.26 Maintenance Fund-$10,000.00 in memory of Jan Matlega. $1,000-In memory of Mary Szymanowski by dgtr. Lorraine Semnoski.

In memory of Joseph Tully-$50-by Barbara Tully, $50-by John McCullagh & $25-by Jane Englehart.

Anonymous-$100, $100 & $100.

Dziękujemy serdecznie za ofiary! Bog Zapłać !

Registrations for Religion Classes for 2019-2020 ! All new and returning students need to be registered every year. There will be a late fee for late registrations. Registration

assures the number of books, material needed and seats in the classroom. The number of children in each class is limited.

We welcome new children going into 1st grade in the fall.

REJESTRACJA DZIECI NA RELIGIE ROK 2019-2020- Proszę pamietac, że zaczyna się rejestracja dzieci na religię .Wszystkie dzieci muszą byc zapisane co roku. Zapraszamy

nowe dzieci, które pójda do pierwszej klasy na jesieni.

Rejestracja zapewnia miejsca dla dzieci w klasie.

2019 Dinner Club Grand Prize Winners

!

$500-#144 Mike Muller

$250-#027 Donna Conway

$50- #085 Lucy Wolodkowicz

$50-#012 Janina Owczynko

$50-#033 Ann Mary Puskarz

St. Paul Catholic High School is still accepting applications for the 2019-20 school year! St. Paul has

become the choice for more and more families for a truly great Catholic education experience! Contact the Admissions office at admissions@spchs.com to set a date and time to discuss the welcoming and

simple application process. We look forward to welcoming your home!

!

MATKI KOŚCIOŁA - ŚWIĘTO

!

Obchodzone jest w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.

Oblubienica Ducha Świętego współpracuje z macierzyńską troską w zbawianiu i uświęcaniu wszystkich członków Kościoła. Nasza obecność w Kościele to również droga maryjnego podążania za Chrystusem: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). To zachęta do zapraszania Maryi do swojego duchowego życia i poznania, jak ważne jest posłuszeństwo w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Matka Boża poświadcza to swoim życiem, osadzonym na pełnym miłości i zawierzenia posłuszeństwie Bogu. Dzięki Jej

FIAT Syn Boży stał się człowiekiem i pojednał nas z Ojcem.

Maryja zaprasza na swoją drogę posłuszeństwa. Tam Bóg może przemieniać życie człowieka w wino, które ma smak

wieczności. I czyni to bez miary. Jak dobrze, że Kościół ma Matkę!

Duchu Święty, który zstąpiłeś na Kościół modlący się w Wieczerniku, bądź obecny, proszę, na mojej codziennej drodze wiary, abym posłusznie wypełniał to, co Jezus powie.

Anyone interested

in becoming

a family sponsor, please fill out the form below and mail to the rectory

or place it into the collection basket in envelope labeled

“Bazaar Sponsor" with your donation.

Donations should be received by June 28th. _____ $35.00. _____ $50.00. ___$100.00. ____ Other Amount Name:_____________________________________________________

Family Name For The

Sign:_______________________________________________________

Phone#:_________________________________

________I wish to have the above name on bazaar sign.

________I DO NOT wish to have the above name on the bazaar sign.

(4)

    

Saturday/ Sobota June/Czerwiec 8, 2019 ! 4:30PME † Ryszard Skawinski (5YRA) by wife Tonia Sunday/ Niedziela June/Czerwiec 9, 2019 7:15AME Blessings for 45th Wedding Anniversary for

Ed & Sue Drobinski

8:30AMP † Marek i Czeslaw Duszak od rodziny 10:00AME † Chester Ejdys by daughter & family

11:30AMP † Waclaw i Wiktoria Lotko od Witold & Halina Lotko z rodzina

Monday/Poniedziałek June/Czerwiec 10, 2019 7:00AMP † Antoni Rutkowski od syna

11:30AME † Burnice Dobek - estate

Tuesday/Wtorek June/Czerwiec 11, 2019 7:00AMP † Stanislaw Piekarski od Irena i Henry

Wirkowski z rodzina 11:30AME † Joseph Gronski by family

6:00PMP Nabozenstwo Czerwcowe i Msza Sw.

6:30PMP †Jan Matlega od Karen Olsen

Wednesday/Środa June/Czerwiec 12, 2019 7:00AMP † Michael Pietrasz od rodzicow i braci

11:30AME † John & Gloria Melecsinsky by Carolyn Palmer-Camp & Allison Camp

Thursday/Czwartek June/Czerwiec 13, 2019 7:00AMP † Steve i Helen Krawczynski od rodziny 11:30AME † Walter (14YRA), Jane & Peter Sidlik by Tom &

Barbara-Jane

Friday/ Piątek June/Czerwiec 14, 2019 7:00AMP † Wladyslaw Majcherek od Lucy Tokarski 11:30AME † For Deceased members of Sawa & Walczyk

families by family Wedding

4:30PM Elizabeth Cheever

Thomas Dabrowski 6:00PMP Nabozenstwo Czerwcowe i Msza Sw.

6:30PMP †Stanislawa Grabowicz od rodziny

Saturday/ Sobota June/Czerwiec 15, 2019 8:00AMP † Stanislaw Poplawski (1YRA) od syna z

rodzina

Vigil Mass 4:30PME For All Fathers

Sunday/ Niedziela June/Czerwiec 16, 2019 7:15AME For All Fathers

8:30AMP For All Fathers 10:00AME For All Fathers 11:30AMP For All Fathers

!

(5)

    

!

!

!

Welcome to Holy Cross Church – Witamy! We are pleased to have you share in our celebration of the Eucharist. We invite you to register and become part of our parish family. Please complete the information and

mail to the parish office or place into the collection basket.

Name_________________________________________________________________

Address_______________________________________________________________

City/ST/Zip_____________________________________________________________

Phone

Number_______________________________________________________________

___New Member _________Address Change

(6)

THIS SPACE IS

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Cross, New Britain, CT 03-0037

FARMINGDALE LIQUORS

703 Farmington Ave.

New Britain, CT 06053

(860) 223-8780

-

)DPLO\'HQWLVWU\

WSZELKIEGO RODZAJU USLUGI DENTYSTYCZNE Barbara Malz D.D.S.

Absolwentka Akademii Medycznej W Bialymstoku Oraz New York University

(860) 826-6598 33 Lexington St., New Britain

Providing Short Term Rehabilitation Therapy and Long Term Care

50 Pulaski Street New Britain, CT 06053

Phone: 860-229-0336 Fax: 860-229-3252

Sponsored By The Daughters of Mary of the Immaculate Conception

ADVANCED TREE SERVICE

Tree Removal Stump Grinding

Land Clearing Firewood

Commercial & Residential Fully Insured • Free Estimates

Members of Parish 860-223-0648 • 860-250-0179 cell

New Britain Memorial Donald D. Sagarino

Funeral Home

444 FARMINGTON AVENUE

(860) 229-0444 Mowiny Po Polsku www.newbritainsagarino.com

WEDDINGS • CHRISTENINGS • BANQUETS PARTIES • FAMILY GATHERINGS

&U\VWDO%DOOURRP

BANQUET HALL & CATERING SERVICE

CELL: 860-518-6011

Senior Living with Assistance 860-223-2123 • stluciansresidence.com

PRIVATE FURNISHED ROOMS • MEALS • SECURITY SUPERVISED MEDICATION & BATHING

SOCIAL ACTIVITIES • DAILY MASS GARDENS & GROUNDS • AIR CONDITIONED • LAUNDRY

Now Providing a Full Continuum of Care on

Our Campus.

Independent Living Our NEW State-of-the-Art

!""#"$%&'(#)#*+,'!-./%#0%12"' and Dementia Care Apartments

NOW OPEN

One Chatfield Drive West Hartford, CT 06110

(860) 561-1669

mklemyk@brookdale.com

brookdale.com

!

SENIOR LIVING SOLUTIONS

CHATFIELD

SUICIDE IS PREVENTABLE

Call

1-800-273-TALK (8255) or in CT, call 2-1-1.

PREVENTSUICIDECT.org Xray Exam Cleaning $49.99

Walk in / Emergency Welcome

Most insurance accepted 100% Financing available

705 Farmington Ave New Britain CT 06053

Tel : 860-224-4999 www.csdentalct.com

Capitol Lunch

GUS VERVERIS Phone: 860-229-8237 • Cell: 860-302-5185

510 Main Street, New Britain, CT www.capitollunch.com

“The Hot Dog With Our Famous

Cappy Sauce”

FLOWER SHOP Flowers for all special occasions and more

Monday-Friday 10-6pm Saturday 10-3pm 180 Broad St.

New Britain, CT 860-356-7668 Annuals • Vegetables • Perennials • Trees Shrubs Grass Seed • Sod Fertilizers for Lawn & Garden • Flower & Vegetable Seeds & Potting Supplies Statuary

Bird Bats • Gazing Globes • Wild Bird Seed & Supplies • Bird Houses Gardening Gifts & Gift Cards 1616 Willard Avenue • Newington, CT

PROPANE FILLED 7 DAYS A WEEK.

860-667-1158

Assisted Living and Memory Care

860-229-3707

Contact Lisa Elliott to place an ad today!

lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 A Fine Italian

Ristorante

including Take Out & Pizza OPEN 7 DAYS Special Menus Available Every Day 246 New Britain Rd., Kensington, CT www.portofinosct.com 826-6374

“Creator of Meaningful Memories”

Paul A. Shaker Paul A. Shaker

Funeral Home

LLC

ShakerFuneralHome.com

860.229.9006

764 Farmington Ave. • New Britain, CT 06053 Polish Family Owned Since 1993

MARIA (JOLA) TURCZANIK REALTOR®

MÓwie po polsku 860-573-5326 mariaturczanik@bhhsne.com

A member of the franchise system of BHH Afilliates, LLC

!"#$%&'"()*+$%#,#'#-*#.$/..(+*&0(1$

(2$'"#$/-+"3*(+#.#$(2$4&-5(-36$71+8

!"#!$#!%&'&()*#!+&,&#&-./!%011,2&0(!3456787659:3!! $#!;<,&=!+&,&#&-./!"<'*>&=#&-!34564846:997

! ?10.!+-1==!+&,&#&-./!@0<=#1'AB-.!34564846:997!! $#!"<-.!+&,&#&-./!C&D!%-)#<)'!345677E6FG:3

! $#!"<-.!+&,&#&-./!H<=#!?<-I1-(!34564846:997!! $#!%-)(J&#!+&,&#&-./!"<'*>&=#&-!34564846:997 K1-!.1B-!*1'L&')&'*&!D&!'1D!=&00!@-<')#&!K0B=>!"<-M&-=!!<'(!"1'B,&'#=!<#!<00!1B-!01*<N1'=O

Mother’s Day Special

9-(,$:&;$<'"$'"-(=>"$:('"#-?.$@&;$:&;$AB'"6$&1;$,&=.()#=,$%-;C'$C=-+"&.#3 2-(,$'"#$%&'"()*+$%#,#'#-*#.$/..(+*&0(1$D*))$-#+#*E#$&

9-##$%&,#($&13$"&E#$1($(C#1*1>$&13$+)(.*1>$+"&->#.$D"#1$=.#3F$GH-#IJ##3$(1);8

$@(#.$1('$&CC);$'($K##L#13$&13$4()*3&;$2##.8$$:&;$1('$M#$+(,M*1#3$D*'"$&1;$('"#-$

(N#-.8$O$!"*.$*.$(E#-$&$PAQRR8RR$*1$.&E*1>.$2(-$;(=-$2&,*);8$$S'(C$*1$(-$+&))$&13$.C#&L$

D*'"$&$9&,*);$S#-E*+#$/3E*.(-$'($'&L#$&3E&1'&>#$(2$'"*.$.C#+*&)$"(1(-*1>$:('"#-.F$

DDD8++&+#,8(->$

Beautiful Venue for Special Occasions

Beautiful Venue for Special Occasions

Moonlight Bistro is a lovely venue for up to 50 people. Ideal for events like birthdays, christenings, bridal showers, baby showers, post-funeral receptions & any family occasions.

Moonlight Bistro 123 Broad Street New Britain, CT 860 223 7055

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :