Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł

Download (0)

Full text

(1)

Inwestycje w polskiej

energetyce warte 140 mld zł

Źródło: Raport „Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 – Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”

Wrzesień 2012

www.rynekbudowlany.com

(2)www.rynekbudowlany.com Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł

Lata 2010-2011 w polskiej energetyce konwencjonalnej upłynęły na żmudnym przygotowywaniu inwestycji energetycznych oraz uruchamianiu procedur przetargowych na realizację przedsięwzięć podnoszących sprawność elektrowni i elektrociepłowni. W roku 2012 zaczynają być widoczne pierwsze efekty tych działań.

Jak wynika z naszego najnowszego raportu „Budownictwo energetyczne w Polsce 2012 – Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”, obecnie w fazie budowy znajduje się już kilka średniej wielkości projektów o łącznej mocy blisko 500 MW i wartości prawie 2,6 mld zł. Jest to jednak dopiero początek tendencji wzrostowej na rynku budownictwa energetycznego.

Kolejną grupą inwestycji są te, na realizację których podpisane zostały już kontrakty z wykonawcami i które wystartują w najbliższym czasie. Ich łączna wartość to 17 mld zł, a moc to ponad 3 tys. MW, z czego niemal całość stanowią trzy największe projekty. Wartość inwestycji polegającej na budowie nowego bloku w Elektrowni Rybnik szacowana jest na 5,7 mld zł, natomiast dwa nowe bloki w Elektrowni Opole powstaną kosztem 9,4 mld zł.

Powyższe bloki będą pracowały w oparciu o węgiel kamienny, a ich rozruch możliwy jest na przełomie lat 2017/2018. Kolejny przetarg to budowa nowych bloków opalanych gazem w elektrociepłowni w Stalowej Woli o wartości 1,6 mld zł. Przyglądając się wartości robót, które niebawem ruszą, można dostrzec jak zbawienny wpływ będą one miały na wyniki produkcji budowlano-montażowej, która po wyhamowaniu realizacji inwestycji drogowych wyraźnie zaczęła tracić impet.

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego

(3)www.rynekbudowlany.com

W dłuższym okresie czasu inwestycje w energetyce będą miały jeszcze większy wpływ na branżę budowlaną. Stanie się tak dzięki projektom, które obecnie znajdują się w fazie przetargowej. Grupę tę stanowi 14 przedsięwzięć, których wartość szacunkowa przekracza 38 mld zł. Największa inwestycja to planowana przez firmę Kulczyk Investments Elektrownia Północ o wartości ok. 12 mld zł. Kolejne to budowa przez koncern Tauron bloku w Elektrowni Jaworzno (5 mld zł). Najbliżej finalizacji z tej grupy znajduje się jednak budowa bloku w Elektrowni Kozienice, gdzie został już wybrany wykonawca – konsorcjum Hitachi Power Europe oraz rodzimej spółki Polimex-Mostostal. Firmy określiły w swojej ofercie wartość przedsięwzięcia na 5,1 mld zł, a jego realizacja będzie miała miejsce w latach 2013-2016.

W fazie przygotowawczej znajduje się także pierwsza polska elektrownia atomowa, która pochłonie niebagatelną kwotę ok. 40 mld zł. Przygotowania do powstania siłowni jądrowej w Polsce trwają już od kilku lat − przeprowadzane są badania oraz formułowane ramy prawne, w których mogłaby ona funkcjonować. Według ostatnich doniesień, poczyniony został kolejny krok w tym kierunku – PGE, KGHM, Enea oraz Tauron podpisały porozumienia o wspólnym prowadzeniu projektu. Decydującym faktem będzie jednak wybór dostawcy technologii, co determinować będzie przyszły kształt całej inwestycji. Ogłoszenie postępowania przetargowego, mimo że spodziewane od dłuższego już czasu, ciągle jest przekładane.

Opóźnienia w realizacji zaplanowanych projektów, nie tylko jądrowego, wpisały się już na stałe w krajobraz budownictwa energetycznego. Głównymi powodami opóźnień są brak doświadczenia inwestorów w przygotowaniu tak skomplikowanych przedsięwzięć, a także ograniczenia kadrowe zespołów pracujących nad inwestycjami, zarówno po stronie inwestorów, jak i potencjalnych wykonawców, którzy wielokrotnie prosili już zamawiających o wydłużenie terminów składania ofert.

Inwestycje w bloki energetyczne w Polsce według stopnia zaawansowania (mld zł), 2012-2022

Żródło: Raport „Budownictwo energetyczne w Polsce 2012

− Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”,

PMR Publications, 2012 www.pmrpublications.com

2,6

17,1

38,4

64,9

18,8

W fazie budowy Zakontraktowane W fazie

przetargowej W fazie

przygotowania W fazie planowania

(4)www.rynekbudowlany.com Inwestycje w polskiej energetyce warte 140 mld zł

Sytuacji nie poprawia również fakt, że głównym właścicielem największych spółek energetycznych jest Skarb Państwa. W rezultacie kolejność realizacji poszczególnych projektów, czy też w ogóle przystąpienie do nich, może w dużej mierze zależeć od decyzji politycznych. Czynniki te sprawiają, że branża energetyczna zaplanowane inwestycje przeprowadzi w znacznie wydłużonym czasie, co wcale nie musi oznaczać, że jest to sytuacja dla budownictwa niekorzystna. Intensywna realizacja zbyt wielu dużych inwestycji energetycznych mogłaby zdestabilizować rynek budowlany w podobny sposób, jak zrobił to gwałtowny wzrost możliwości finansowania inwestycji na rynku mieszkaniowym w latach 2006-2008 oraz na rynku drogowym w latach 2010-2012. Jednakże nie wszystkie przygotowywane inwestycje ostatecznie przejdą w fazę realizacji, gdyż w wielu przypadkach są to projekty względem siebie konkurencyjne.

(5)

PMR Publications (www.pmrpublications.com)

wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.rynekbudowlany.com,

www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com, www.constructionukraine.com, www.ceeconstruction.com), branży IT i telekomunikacja (www.itandtelecompoland.com, www.ceeitandtelecom.com, www.ictrussia.com), handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej

(www.pharmapoland.com, www.ceepharma.com).

PMR Research (www.research-pmr.com)

jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów,

świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne

w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

PMR Consulting (www.pmrconsulting.com)

jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług

badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również

usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów.

Dane kontaktowe PMR

Dział obsługi klientów tel.: /48/ 12 618 90 30 fax: /48/ 12 618 90 08 e-mail: moreinfo@pmrcorporate.com

Marketing

tel.: /48/ 12 618 90 20

e-mail: marketing@pmrcorporate.com www.pmrpublications.com

Figure

Updating...

References

Related subjects :