WZÓR FORMULARZ OFERTOWY

Pełen tekst

(1)

P-9 Strona 1

WZÓR

FORMULARZ OFERTOWY

...

(pieczęć wykonawcy)

Numer referencyjny: WPZ/1328/RZ/2018

Usługa wykonania kompleksowej defektacji noktowizyjnych przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z podziałem na 4 zadania, oferujemy realizację zamówienia w pełnym zakresie określonym w Ogłoszeniu o zakupie oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

1. Informacje o wykonawcy, dane kontaktowe:

- numer faksu ………;

- numer telefonu ………;

- adres e-mail …………...………..;

- nr rachunku bankowego: ……….

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawnie niniejszego postępowania, jest:

……….………

(2)

P-9 Strona 2 ZADANIE NR 1

Lp. Przedmiot zamówienia jm. ilość Cena

jedn. netto Wartość netto VAT Wartość

brutto

% wartość

podatku VAT

1

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

E 9450 kpl. 1

2

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

E 9528 kpl. 1

3

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

L 9565 kpl. 1

4

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

L 9585 kpl. 1

5

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

L 9594 kpl. 1

6

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

N 9744 kpl. 1

7

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

P 9834 kpl. 1

8

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

P 9836 kpl. 1

9

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

P 9842 kpl. 1

10

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

P 9843 kpl. 1

11

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

P 9849 kpl. 1

12

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

P 9862 kpl. 1

13

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

R 9967 kpl. 1

14

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

T 0686 kpl. 1

15

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

T 10172 kpl. 1

(3)

P-9 Strona 3

Lp. Przedmiot zamówienia jm. ilość Cena

jedn. netto Wartość netto VAT Wartość

brutto

% wartość

podatku VAT

16

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

W 1944 kpl. 1

17

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

W 9140 kpl. 1

18

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

S 1315 kpl. 1

19

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

S 1496 kpl. 1

20

Noktowizor strzelecki PCS-5

GABRO

S 13361 kpl. 1

21

Noktowizor strzelecki PCS-5/1

GABRO

S 1315 kpl. 1

22

Noktowizor strzelecki PCS-5/1

GABRO

S 1496 kpl. 1

23

Noktowizor strzelecki PCS-5/1

GABRO

S 13361 kpl. 1

24

Noktowizor strzelecki PCS-5/1

GABRO

W 9218 kpl. 1

25

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

A 0027 kpl. 1

26

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

L 0368 kpl. 1

27

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

L 0447 kpl. 1

28

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

L 0451 kpl. 1

29

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

N 0521 kpl. 1

30

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

N 0546 kpl. 1

31

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

O 0752 kpl. 1

32

Lornetka noktowizyjna NPL-1

BROM

O 0630 kpl. 1

(4)

P-9 Strona 4

jedn. netto % brutto

podatku VAT

33

Lornetka noktowizyjna NPL-

1M BROM-M

W 1339 kpl. 1

34

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

G 0170 kpl. 1

35

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

G 0186 kpl. 1

36

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

L 0504 kpl. 1

37

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

L 0505 kpl. 1

38

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

L 0512 kpl. 1

39

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

M 0521 kpl. 1

40

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

K 0441 kpl. 1

41

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

K 0418 kpl. 1

42

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

K 0414 kpl. 1

43

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

K 0413 kpl. 1

44

Noktowizor PCS-6 Mini

Gabro

G 0190 kpl. 1

RAZEM ZADANIE NR 1 XX

słownie wartość zadania nr 1:

brutto: ………..………..……….………

netto: .………….………..……….………..………….

VAT: ………...…………..

(5)

P-9 Strona 5 ZADANIE NR 2

Lp. Przedmiot zamówienia jm. ilość Cena

jedn. netto Wartość netto VAT Wartość

brutto

% wartość

podatku VAT

1

Gogle noktowizyjne MU-3

T 3971A kpl. 1

2

Gogle noktowizyjne MU-4

U 4896A kpl. 1

3

Gogle noktowizyjne MU-5

U 4953A kpl. 1

4

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 0918A kpl. 1

5

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 1355A kpl. 1

6

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 1121A kpl. 1

7

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 1778A kpl. 1

8

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 1855A kpl. 1

9

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 1945A kpl. 1

10

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 1991A kpl. 1

11

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 2059A kpl. 1

12

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 2238A kpl. 1

13

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 2263A kpl. 1

14

Gogle noktowizyjne MU-3A

S 3168A kpl. 1

15

Gogle noktowizyjne MU-3A

T 3497A kpl. 1

(6)

P-9 Strona 6

jedn. netto % brutto

podatku VAT

16

Gogle noktowizyjne MU-3A

U 4651A kpl. 1 17

Gogle noktowizyjne MU-3A

W 6119A kpl. 1 18

Gogle noktowizyjne MU-3A

W 7238A kpl. 1 19

Gogle noktowizyjne MU-3A

X 8132A kpl. 1 20

Gogle noktowizyjne MU-3A

X 8225A kpl. 1 21

Gogle noktowizyjne MU-3A

X 8853A kpl. 1 22

Gogle noktowizyjne MU-3AD

S 1713A kpl. 1 23

Gogle noktowizyjne MU-3AD

S 2824A kpl. 1 24

Gogle noktowizyjne MU-3AD

S 2845A kpl. 1 25

Gogle noktowizyjne MU-3AD

S 2846A kpl. 1 26

Gogle noktowizyjne MU-3AD

T 3514A kpl. 1 27

Gogle noktowizyjne MU-3AD

W 5209A kpl. 1 28

Gogle noktowizyjne MU-3AD

W 5855A kpl. 1 29

Gogle noktowizyjne MU-3AD

W 6048A kpl. 1 30

Gogle noktowizyjne MU-3AD

W 6261A kpl. 1 31

Gogle noktowizyjne MU-3AD

W 7311A kpl. 1 32

Gogle noktowizyjne MU-3AD

X

10106A kpl. 1

(7)

P-9 Strona 7

Lp. Przedmiot zamówienia jm. ilość Cena

jedn. netto Wartość netto VAT Wartość

brutto

% wartość

podatku VAT

33

Gogle noktowizyjne MU-3AD

X 7444A kpl. 1

RAZEM ZADANIE NR 2 XX

słownie wartość zadania nr 2:

brutto: ………..………..……….………

netto: .………….………..……….………..………….

VAT: ………...…………..

ZADANIE NR 3

Lp. Przedmiot zamówienia jm. ilość Cena

jedn. netto Wartość netto VAT Wartość

brutto

% wartość

podatku VAT

1

Gogle noktowizyjne PNL-2A z

zas.pokł. i ośw.

R 3421 kpl. 1 2

Gogle noktowizyjne PNL-2A z

zas.pokł. i ośw.

R 3422 kpl. 1 3

Gogle noktowizyjne PNL-2A z

zas.pokł. i ośw.

R 3653 kpl. 1 4

Gogle noktowizyjne PNL-2A z

zas.pokł. i ośw.

S 4690 kpl. 1

5

Gogle noktowizyjne PNL-2A

L 0036 kpl. 1

6

Gogle noktowizyjne PNL-2A

L 0040 kpl. 1

7

Gogle noktowizyjne PNL-2A

L 0042 kpl. 1

8

Gogle noktowizyjne PNL-2A

L 0044 kpl. 1

(8)

P-9 Strona 8

jedn. netto % brutto

podatku VAT

9

Gogle noktowizyjne PNL-2A

L 0091 kpl. 1 10

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

S 5046 kpl. 1 11

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

L 0120 kpl. 1 12

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

M 0212 kpl. 1 13

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

M 0162 kpl. 1 14

Gogle noktowizyjne PNL-2A z

zas.pokł.

N 0584 kpl. 1

15

Gogle noktowizyjne PNL-2A z

zas.pokł.

N 0623 kpl. 1

16

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

z zas.pokł.

N 0217 kpl. 1 17

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

z zas.pokł.

O 1225 kpl. 1 18

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

z zas.pokł.

O 1227 kpl. 1 19

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

z zas.pokł.

O 1274 kpl. 1 20

Gogle noktowizyjne PNL-2AD

z zas.pokł.

P 1761 kpl. 1

RAZEM ZADANIE NR 3 XX

słownie wartość zadania nr 3:

brutto: ………..………..……….………

netto: .………….………..……….………..………….

VAT: ………...…………..

(9)

P-9 Strona 9 ZADANIE NR 4

Lp. Przedmiot zamówienia jm. ilość Cena

jedn. netto Wartość netto VAT Wartość

brutto

% wartość

podatku VAT

1

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 002 kpl. 1

2

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 005 kpl. 1

3

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 007 kpl. 1

4

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 010 kpl. 1

5

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 011 kpl. 1

6

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 018 kpl. 1

7

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 020 kpl. 1

8

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 024 kpl. 1

9

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

A 0053 kpl. 1

10

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

C 0067 kpl. 1

11

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

C 0069 kpl. 1

12

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

C 0070 kpl. 1

13

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

C 0074 kpl. 1

14

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

C 0122 kpl. 1

15

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

C 0126 kpl. 1

(10)

P-9 Strona 10

jedn. netto % brutto

podatku VAT

16

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

G 0244 kpl. 1

17

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

G 0277 kpl. 1

18

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

G 0298 kpl. 1

19

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

G 0299 kpl. 1

20

Gogle noktowizyjne PNS-1 DOBRZYCA

J 0316 kpl. 1

21

Strzelecki celownik termalny SCT RUBIN

150706 kpl. 1

22

Strzelecki celownik termalny SCT RUBIN

Y 0132 kpl. 1

23

Celownik do karabinu wyborowego CKW

Y 0258 kpl. 1

RAZEM ZADANIE NR 4 XX

słownie wartość zadania nr 4:

brutto: ………..………..……….………

netto: .………….………..……….………..………….

VAT: ………...…………..

(11)

P-9 Strona 11 W przypadku stosowania zmniejszonych stawek VAT wykonawca jest zobowiązany wskazać podstawy prawne stosowania takich stawek - ………..

Cenę ofertową należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczania. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

3.Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 30 listopada 2018r.

4. Inne informacje:

Okres gwarancji: 24 miesiące

5. Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia

2) zobowiązujemy się do solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia (dotyczy wykonawców występujących wspólnie)*;

3)czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w warunkach przetargu, tj. przez 30 dni;

4) zapoznaliśmy się ze wszystkimi postanowieniami wzoru umowy i zawartymi w nim warunkami płatności i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń;

5) osobami uprawnionymi do podpisania umowy są:

(12)

P-9 Strona 12 (należy podać zajmowane stanowisko, imię i nazwisko)

6. Zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

2) oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 12 lub art. 14 RODO;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo (w oryginale) określające zakres umocowania podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy ;

4) wykaz posiadanej dokumentacji technicznej lub produkcyjnej zawierającej wymagania taktyczno-techniczne i jakościowe, jakie weryfikowane noktowizyjne przyrządy obserwacyjne i celownicze powinny spełniać po naprawie, z uwzględnieniem ich modyfikacji - z informacją o podstawie do dysponowania tym zasobem;

5) koncesje (jeżeli są wymagane);*

6) zezwolenia (jeżeli są wymagane);*

7) licencje (jeżeli są wymagane);*

8) umowa o wspólnym występowaniu wykonawców (jeżeli zachodzi taka okoliczność);*

9) pełnomocnictwa (jeżeli są stosowane);*

(13)

P-9 Strona 13 10) wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nie podlegających ujawnieniu (jeżeli występują);*

11) wykaz podmiotów, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia (jeżeli występują);*

12) inne: ...

* Niepotrzebne skreślić.

... ...

(miejscowość, data ) (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :