• Nie Znaleziono Wyników

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 na rok szkolny 2020/2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 na rok szkolny 2020/2021"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

str.

1 Szkolny zestaw podręczników

dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 22ab ust. 5 ustawy O systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst ujednolicony (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

Klasa Przedmiot Autor i tytuł Nr

dopuszczenia MEN KLASA 1

I edukacja wczesnoszkolna

K. Prebisz- Wala, E. Schumacher, I. Zarzycka, J. Hanisz, A. Chenkowska, K. Łyczek

Szkolni przyjacieleWSiP

813/1/217 813/2/2017

I j. angielski

J. Dooley, V. Evans - New Smiles 1 podręcznik i ćwiczenia

EGIS-Expres Publishing

857/1/2017

I religia

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Bóg jest naszym Ojcem -podręcznik z ćwiczeniami wyd. św. Stanisława BM

AZ-1-01/18

KLASA 2 II

edukacja wczesnoszkolna

K. Prebisz- Wala, E. Schumacher, I. Zarzycka, Szkolni przyjaciele –praca zbiorowa – podręcznik WSiP

813/3/2018 813/4/2017

II j. angielski

J. Dooley, V. Evans- New Smiles 2 Podręcznik i ćwiczenia

EGIS-Express Publishing

857/2/2018

II religia

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski-

Kochamy Pana Jezusa - podręcznik i ćwiczenia

Święty Stanisław AZ-1-01/10

KLASA 3 III edukacja

wczesnoszkolna

K. Prebisz- Wala, E. Schumacher, I Zarzycka Szkolni Przyjaciele 3

WSiP

813/5/2019-08- 12 813/6/2019 III j. angielski

J. Dooley, V. Evans- Smileys 3 Podręcznik i ćwiczenia

EGIS-Express Publishing

857/3/2019

III religia

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski - Przyjmujemy Pana Jezusa

Święty Stanisław AZ-1-01/10

KLASA 4

IV j. polski

E. Horwath, A. Żegleń

Słowa z uśmiechem: „Literatura i kultura” oraz „Nauka o języku i ortografia”.

E. Horwath - Zeszyt ćwiczeń WSiP

861/1/2017 861/2/2017

IV historia T. Małkowski - Historia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 829/1/2017

IV plastyka

S. Stopczyk, B. Neubart – Plastyka 4

WSiP 779/1/2017

IV muzyka M. Gromek, G. Kilbach – Lekcja muzyki –podręcznik.

Nowa Era 852/1/2017

IV j. angielski

J. Dooley – Flash. Klasa 4.

podręcznik i ćwiczenia Express Publishing

866/1/2017 IV

matematyka M. Dobrowolska. M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki -

Matematyka 4 – podręcznik 780/1/2017

(2)

str.

2 oraz Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A, Mysior, S. Wojtan,

P. Zarzycki- Ćwiczenia Matematyka z Plusem 4 . Ćwiczenia wersja C

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe IV przyroda

E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson - Przyroda klasa 4 - podręcznik ćwiczenia?

WSiP

893/2017 IV religia ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski-

Słuchamy Pana Boga Święty Stanisław

AZ-2-01/10

IV technika

B. Bogacka-Osińska, D. Łazuchiewicz

Karta rowerowa Bądź bezpieczny na drodze podręcznik do techniki.

WSiP

850/1/2017

IV wych. do życia w rodzinie

bez podręczników

- IV informatyka W. Jechemczyk. I Krajewska- Kranas ,M. Wyczółkowski

Informatyka 807/3/2019

KLASA 5 V j. polski

E. Horwath, A. Żegleń

Słowa z uśmiechem: „Literatura i kultura” oraz „Nauka o języku-ortografia”.

WSiP

861/3/2018 861/4/2018

V historia T. Małkowski - Historia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 829/2/2018

V plastyka

S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chałaścinska, K. Janus-Borkowska – Plastyka 5 podręcznik

WSiP

779/2/2018

V muzyka M. Gromek, G. Kilbach – Lekcje muzyki

Nowa Era 852/2/2018

V j. angielski

J. Dooley – Flash. Klasa 5.

podręcznik i ćwiczenia Express Publishing

866/2/2018

V

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki – Matematyka z plusem 5.

oraz Ćwiczenia Matematyka z Plusem 5. Ćwiczenia wersja C Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A, Mysior, S. Wojtan,

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/2/2018

V geografia

F. Szajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz – Planeta Nowa – podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

906/1/2018

V biologia M. Sęktas, J. Stawarz – Puls życia – podręcznik

Nowa Era 844/1/2018

V informatyka W. Jechemczyk. I Krajewska- Kranas ,M. Wyczółkowski

Informatyka 807/2/2018

V technika E. Bubak, E. Królicka, M. Duda – Technika na co dzień.

WSiP 850/2/2017

V wych. do życia w rodzinie

bez podręczników

-

V religia

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

Jezus dla człowieka – podręcznik i ćwiczenia

wyd. św. Stanisława BM AZ-1-01/18

KLASA 6 VI j. polski E. Horwath, A. Żegleń

Słowa z uśmiechem: „Literatura i kultura” oraz „Nauka o języku”

861/5/2019 861/6/2019

(3)

str.

3 WSiP

VI historia T. Małkowski – Historia

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 829/3.2019

VI plastyka K. Stopczyk, B. Naubert, K. Janus- Borkowska

Plastyka WSiP 779/3/2019

VI muzyka

M. Gromek, G. Kilbach Lekcja muzyki

Nowa Era

825/3/2019

VI j. angielski

J. Dooley- Flash Klasa 6 Podręcznik i ćwiczenia Express Publishing

866/3/2019

VI

matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P.Zarzycki – Nowa Matematyka z Plusem 6 -podręcznik

Z. Bolałek, A. Dęby, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki – Matematyka z Plusem 6 - Ćwiczenia wersja C

K. Zarzycka, P. Zarzycki -Matematyka z plusem 6 – Zbiór zadań

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/3/2019

VI biologia

J. Stawarz

Puls życia – podręcznik Nowa Era

844/2/2019

VI geografia

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński Planeta Nowa

Nowa Era

906/2/2019

VI technika E. Bubak, E. Królicka, M. Duda – Technika na co dzień.

WSiP 850/2/2017

VI informatyka W. Jechemczyk. I Krajewska- Kranas ,M. Wyczółkowski

Informatyka 807/3/2019

VI wych. do życia w rodzinie

bez podręczników

--

VI religia

ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski

W Kościele umacniamy wiarę- podręcznik i ćwiczenia

wyd. św. Stanisława BM AZ-2-01/10

KLASA 7

VII j. polski

E. Nowak, J. Gaweł – Myśli i słowa podręcznik Z. Czarniecka-Rodzik – Język polski. Gramatyka i stylistyka zeszyt ćwiczeń

WSiP

895/1/2017

VII historia T. Małkowski – Historia 7 - podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/4/2017

VII plastyka S. Stopczyk, B. Neubart, J. Chałaścińska– Plastyka 7 WSiP

779/1/2017

VII muzyka M. Gromek, G. Kilbach – Lekcja muzyki Nowa Era

852/4/2017

VII j. angielski

J. Dooley, V. Evans – Flash Klasa 7 podręcznik i ćwiczenia Express Publishing

866/4/2017

VII j. niemiecki P. Potapowicz, K. Tkaczyk – Aha Neu 7 WSiP

798/1/2017

VII j. hiszpański

praca zbiorowa ( koordynator – Aurora Martin de Santa Olalla)

Generacion 1 Podręcznik i ćwiczenia PWN

1103/1/2020

(4)

str.

4 VII

Matematyka 7a,7b,7c,7d

pod red. M. Dobrowolskiej – Matematyka 7 M. Braun, J. Lech, M. Pisarski – Matematyka 7 oraz Matematyka z Plusem 7 – zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpińska Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

780/4/2017

VII fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska - Spotkania z fizyką podręcznik (bez ćwiczeń)

Nowa Era

885/1/2017

VII chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin – Chemia Nowej Ery - podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

785/1/2017

VII biologia

M. Jefimow – Puls życia Nowa Era

844/3/2020/z 1

VII geografia

R. Malarz, R. Szubert, T. Rachwał - Planeta Nowa i zeszyt ćwiczeń”

Nowa Era

906/3/2017

VII informatyka W. Jechemczyk. I Krajewska- Kranas ,M. Wyczółkowski Informatyka

807/4/2017

VII wych. do życia w rodzinie

bez podręczników -

VII religia ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka Spotykamy się

z żywym Słowem - podręcznik wyd. św. Stanisława BM AZ-3-02/13 KLASA 8

VIII j. polski

E. Nowak, J. Gaweł – Myśli i słowa podręcznik Z. Czarniecka-Rodzik – Język polski. Gramatyka i stylistyka -zeszyt ćwiczeń

WSiP

895/2/2018 865/7/2018

VIII historia T. Małkowski – Historia 8 -podręcznik Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

829/5/2018

VIII wiedza o społeczeństwie

I.Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski –Dziś i jutro podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa Era

874/2017

VIII j. angielski

M. Mann, S. Taulore-Knowles – Repetytorium Ósmoklasisty

K. Kotorowicz-Jasińska, Z. Pokrzewiński – zeszyt ćwiczeń Macmillan

925/2018

VIII j. niemiecki P. Potapowicz, K. Tkaczyk – Aha Neu 8 WSiP

798/2/2017

VIII j. hiszpański praca zbiorowa E. Alonso Arija - Gente Joven 2 Edicion revisada

LektorKlett

870/1/2018

VIII

matematyka

pod red. M. Dobrowolskiej – Matematyka z plusem 8 - podręcznik

J. Lech Matematyka z Plusem 8 – ćwiczenia wersja podstawowa klasa 8c

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe kalendarz ósmoklasisty 8a,8b

780/5/2018

(5)

str.

5 VIII fizyka

G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska - Spotkania z fizyką

Nowa Era

885/2/2018

VIII chemia

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin – Chemia Nowej Ery - podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

785/1/2017

VIII biologia B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas– Puls życia Nowa Era

844/3/2018

VIII geografia T. Rachwał, D. Szczypiński - Planeta Nowa Nowa Era

906/4/2018

VIII informatyka W. Jechemczyk. I Krajewska- Kranas ,M. Wyczółkowski Informatyka

807/5/2018

VIII edukacja dla

bezpieczeństwa B. Breitkopf, D. Czyżow – Edukacja dla bezpieczeństwa WSiP

923/2018

VIII wych. do życia w rodzinie

bez podręczników -

VIII religia

ks. T. Panuś, R. Chrzanowska Żyjemy w miłości Boga - podręcznik wyd. św. Stanisława BM

AZ-3-02/13

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań (red.) J. Podręcznik dla ucznia do klasy VI szkoły podstawowej. Nowa szkoła podstawowa. Nr podręcznika w wykazie MEN:

Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń cz.1,2. Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska

Biologia Puls życia - podręcznik Marian Sęktas, Joanna Stawarz Nowa Era. Junior Explorer - podręcznik Jennifer Heath and Michele Crawford Nowa

Matematyka wokół nas Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej cz.1.. Matematyka

praca zbiorowa ( koordynator – Aurora Martin de Santa Olalla). Generacion 1 Podręcznik i

Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz. WSiP 890/1/2018

Matematyka z kluczem Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, cz.. Podręcznik do geografii dla klasy

Podręcznik do religii dla klasy 5 + karty