Wykaz zajęć pozalekcyjnych. I semestr roku szkolnego 2013/2014

Pełen tekst

(1)

1

I semestr roku szkolnego 2013/2014

l.p Nazwisko i imię

nauczyciela Rodzaj zajęć – nazwa dziennika skierowane Do kogo Dzień, godzina, miejsce

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia

1. Baranowska Urszula Koło naukowe - ZDolny geograf I - III Czwartek 14.20-15.05

2. Baranowska Urszula Spotkania z geografią (warsztaty dla klas I) I Środa co 2 tyg.14.20-15.50

3. Bieńkowska Anna Warsztaty matematyczne dla klas I I Poniedziałek 14.20

4. Bobowska Ewa Smaki Unii Europejskiej – warsztaty językowe III Poniedziałek 14.15-15.00

5. Borcz Ewa Koło języka niemieckiego I - III Poniedziałek 14.20-15.05 co 2 tyg s.20

6. Chmielewska Barbara Koło Aktywności Obywatelskiej I Czwartek 14.20-15.05

7. Dębski Maciej Koło komputerowe I - III Poniedziałek 14.20-15.05 s.45

8. Jezierska Anna Koło matematyczne II - III Poniedziałek 14.15-15.05 s.44

9. Juszczyk Elżbieta Koło Biblijne I - III czwartek godz.15.15-16.00 s.19

10. Juszczyk Elżbieta Koło wolontariatu I - III Czwartek 14.20 - 15.05 s.19

11. Kłodnicka Jolanta Koło z j. niemieckiego I - III Środa -14.20-15.05 s.18

12. Kwiatek Monika język hiszpański (kl.1) I Środa -14.20-15.05 s.20

Czwartek 13.30-14.15 s.20

13. Lisiecka Anna Koło naukowe z języka angielskiego I - III Poniedziałek 14.20 -15.05

14. Lota – Malak Maria Koło Polonistyczne I - III Poniedziałek 14.20-15.05

15. Milian Marcin Koło teologiczne I-III Środa

16. Norbert Monika Koło fizyczne I-III Środa 15.05-15.50

17. Pyzik Waldemar Koło historyczne I - III Czwartek 17.00-18.30

18. Raczkowska Beata Kolo Polonistyczne I - III Czwartek 14. 15.

19. Samiec Ewelina Zespół wokalny I - III Poniedziałek 14.20-15.05 s.31

20. Sikora Barbara Koło naukowe z j. niemieckiego I - III Czwartek 14.10-14.55

(2)

2

21. Stańczyk Dorota Koło naukowe - Zdolny biolog I-II- III Wtorek 14.15 co 2 tydzień 2 godziny

22. Stańczyk Dorota Spotkania z przyrodą I Środa 14.15 co 2 tydzień

23. Śliwka Marzenna Bliskie spotkania z literaturą i filmem I - III 14.20-15.05 od poniedziałku do środy w

wyznaczonym terminie 24. Śliwka Marzenna Projekt profilaktyczny - W obiektywie – spotkania z filmem i

fotografią I-III Środa 15.15- 17.15

25. Śliwka Marzenna Projekt profilaktyczny - Koło teatralne I - III Czwartek 14. 30-16.30

26. Zawisza Ilona Koło naukowe - Zdolny chemik III Poniedziałek 14.15 -15.45

27. Zawisza Ilona Koło chemiczne dla klas II - III II - III Poniedziałek 14.15-15.45

28. Żarnecka Anna Koło aktywności twórczej I - III Poniedziałek 14.30 - 16.00

co dwa tygodnie

29. Żarnecka Anna Koło plastyczne I - III Poniedziałek 14.30 - 16.00

co dwa tygodnie

30. Żarnecka Anna Odyseja umysłu I - III Piątek 14.30– 16.00

31. Żołędziewska Grażyna Koło naukowe - Zdolny geograf I-III Czwartek 15.15-16.00

Zajęcia wspierające

32. Baranowska Urszula

Geografia bez tajemnic – przygotowanie do egzaminu III Piątek 13.30-15.05

33. Bieńkowska Anna Zespół wyrównawczy (3) - 1 III Poniedziałek 15.05

34. Borcz Ewa

Zajęcia dla dyslektyków (2) II Poniedziałek 14.20-15.05 co 2 tyg s.20

35. Grzybowska Marlena Zespół wyrównawczy z mat (1) I Czwartek 14.20 s.42

36. Grzybowska Marlena Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (matematyka/fizyka) III od listopada

37. Jezierska Anna Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (matematyka) III Od 21 października

38. Jezierska Anna Zespół wyrównawczy z mat (2) II Środa -14.15-15.00 s.44

39. Kłodnicka Jolanta Zajęcia dla dyslektyków (3) III Poniedziałek 14.20-15.05 s.18

40. Kuropka Neonila Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (j. Angielski) III Piątek 12.35-13.20 co tydzień

41.

Kwiatek Monika Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (j. angielski) III środa 14.20-15.05 (co dwa tygodnie od 25.09.2013) sala 20

(3)

3

42. Lewańska Regina Zajęcia dla dyslektyków (kl. 1) I Czwartek 14.20 -15.05

43. Lewańska Regina Zajęcia dla dyslektyków (kl.2) II Wtorek 14.20-15.05

44.

Lisiecka Anna Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (j. Angielski) III Poniedziałek 15.15 -16.00

45. Lota – Malak Maria Podpórki pamięciowe I - III Wtorek 12.35-13.20

46.

Lota-Malak Maria Zespół wyrównawczy z j. polskiego (kl.2) II Poniedziałek 12.35 -13.20

47. Norbert Monika Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (fizyka) III środa 14.20-15.05

48. Raczkowska Beata Zespół wyrównawczy (3) III Środa 14.15

49. Raczkowska Beata Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (j.polski) III Wtorek 14.15 od października

50. Rogala Roman Zespół wyrównawczy z j. polskiego (1) I Środa 14.20-15.05 co 2 tydzień od 11.09

51. Rogala Roman Zajęcia dla dyslektyków (1) I Środa 14.20-15.05 co 2 tydzień od 18.09

52.

Rogala Roman Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu z j. polskiego III Środa 15.15-16.00 od 2X

53. Sikora Barbara Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu (j. Niemiecki) III Czwartek 15.05-15.50 s 18

54. Stańczyk Dorota Biologia bez tajemnic – przygotowanie do egzaminu III Poniedziałek 14.15 – 15.05

55. Stusio Małgorzata Zajęcia socjoterapeutyczne I - III

56. Śliwka Marzenna Razem raźniej – przygotowanie do egzaminu z j. polskiego III od października

57.

Wróbel Mariola Zespół mediacyjny I - III Wtorek 15.00 – 15.45

Czwartek 15.00 – 15.45

58. Zawisza Ilona Chemia bez tajemnic – przygotowanie do egzaminu III Czwartek 14.15-15.45 co 2 tydzień

Konsultacje indywidualne , repetytoria

59. Baranowska Urszula Repetytorium z geografii I - III Środa 13.30-15.05 co 2 tyg.

60. Bieńkowska Anna Repetytorium z matematyki I - III Wtorek 14.20 co 2 tyg.

61. Bobowska Ewa Repetytorium z j. angielskiego (co drugi tydzień I,II i III) I - III Wtorek 14.15-15.00

62. Borcz Ewa Repetytorium z j. niemieckiego III Poniedziałek 15.15-16.00 s.20

63. Chmielewska Barbara Repetytorium (historia, wos) I - III Piątek 14.20-15.05

64.

Dębski Maciej Repetytorium z informatyki I - III Wtorek 14.20-15.05 s.45

od października

65. Grzybowska Marlena Repetytorium z matematyki I - III Poniedziałek 14.20 s.42

(4)

4

66. Jezierska Anna Repetytorium z matematyki I - III Poniedziałek 14.20 -15.05 s.44

67. Kłodnicka Jolanta Repetytorium z j. niemieckiego I - III Poniedziałek 14.20-15.00 co 2 tyg s.18

68. Kuropka Neonila Repetytorium z j. angielskiego (co drugi tydzień I,II i III) I - III Środa -14.20-15.05

69.

Kwiatek Monika Repetytorium z j. angielskiego I - III środa 14.20-15.05

(co dwa tygodnie od 2.10.2013) sala 20

70. Lisiecka Anna Repetytorium z języka angielskiego (co drugi tydzień I, II i III) Poniedziałek 14.20 -15.05

71. Lota-malak Maria Repetytorium z języka polskiego I - III Poniedziałek 9.45 -10.30

72. Norbert Monika Repetytorium z fizyki I - III Czwartek 14.20-15.05

73. Pyzik Waldemar Repetytorium z historii I - III Wtorek 14.20-15.05

74. Raczkowska Beata Repetytorium z j. polskiego /IPN I - III Poniedziałek 14.15 co 2 tydzień

75. Rogala Roman Repetytorium z j. polskiego I - III Czwartek 13.25-14.10

76. Sikora Barbara Repetytorium z j. niemieckiego I - III Czwartek 13.20-14.10 s.18

77. Stańczyk Dorota Repetytorium z biologii I - III Wtorek 14.15 co 2 tydzień

78. Śliwka Marzenna Repetytorium z j. polskiego I - III Środa 14.20-15.05 w wyznaczonych terminach

79. Zawisza Ilona Repetytorium z chemii I - III Czwartek 14.15-15.00 co 2 tydzień

80. Żołędziewska Grażyna Geografia bez tajemnic – przygotowanie do egzaminu III Czwartek 14.15-15.05

Zajęcia sportowe

81. Anna Boczkowska Tenis stołowy - I gr I - III Środa 13.30-14.15

82. Anna Boczkowska Tenis stołowy - I Igr I - III Środa 14.20-15.05

83. Anna Boczkowska Piłka siatkowa chł. – hala /sala I - III Poniedziałek 13.30-15.30

84. Anna Boczkowska Piłka siatkowa dz.-hala/sala I - III Wtorek 14.15– 16.15

85. Anna Boczkowska Aerobic- Fakultet) I - III Środa 15.05-16.35

86. Anna Boczkowska Aerobik – salka lustrzana I - III Środa 13.30-15.00

87. Anna Boczkowska Projekt „Razem po zdrowie” I - III

88. Błach Barbara Strzelectwo – piwnica I - III Poniedziałek 15:15– 16.00 (gr I)

wtorek 14:15 – 15.00 (gr II) wtorek 15:00 – 15:45 (gr III) wtorek 15:45-16:30 (gr IV)

89. Błach Barbara Piłka koszykowa dziewcząt – sala I - III Poniedziałek 14.15- 15:00

środa 14:15- 15:00

90. Błach Barbara Projekt „Poprawiamy swój komfort życia” I - III czwartek 15:00-18:00

(5)

5

91. Bruzdewicz Katarzyna Łyżwy, rolki I - III środa 14.30-16.00

92. Bruzdewicz Katarzyna Unihokej dziewcząt i chłopców – sala I - III czwartek 13:25-14:10 (gr.I)

czwartek 14.15-15.00 (gr.II) czwartek 15.05-15.50 (gr.III)

93. Bruzdewicz Katarzyna Projekt „Razem po zdrowie” I - III

94. Chojnacka Marzenna LA - hala /stadion I - III poniedziałek 14.20 - 15.05 (gr I)

95. Chojnacka Marzenna Szachy – 08 I - III wtorek 14.20– 15.05 (gr I)

wtorek 15.10 – 15.55 (gr II)

96. Chojnacka Marzenna BnO – sala/ teren I - III piątek 15.00 – 15.45 (gr. I)

piątek 15.50 – 16.35 (gr. II)

97. Chojnacka Marzenna Projekt „Poprawiamy swój komfort życia” I - III

98. Żołędziewski Henryk Piłka koszykowa I - III piątek 13.30-15.00

99. Żołędziewski Henryk Piłka koszykowa chłopców – hala I - III wtorek 14.20– 15.05

100. Żołędziewski Henryk Piłka koszykowa chłopców – sala I - III czwartek 13.30-15.00

101. Żołędziewski Henryk Projekt „Wstęp do NBA” I - III

Zatwierdziła Wioletta Bilińska Dyrektor gimnazjum

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :