CAVIAR-AC-31000

Pełen tekst

(1)

Caviar AC-31000 Western Digital 3

,

5

"

EIDE

Pojemność Dysk niesformatowany Format (512B na sektor)

całkowita [MB] 1033,5

powierzchni [MB]

cylindra [MB]

ścieżki [ B]

Wymiary zewnętrzne i ciężar

wysokość [m m ] 25,4

szerokość [mm] 101,6

głębokość [m m ] 146,1

ciężar [kg] 0,544

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 8

cylindrów 2100

głow ic danych 16

g łow ic serwo suma sektorów

sektścieżkę 63

Opóźnienia [m s]

Średnio 10

RUN

TR/TR 4

Max 25

Latency 6,67 Overhead 0,3

Dop. temp. Pracy Spocz.

[*C] 5 .„5 5 -40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. graw it[G ] Dysk zaparkowany

Praca bez błędów Błędy korygowalne

Wrtpre. R e-wrtcurr Land, zone CMOS-typ

0 0 auto user

Poj. zapas. ZBR Prędkość transmisji [MB/s]

Dysk <-> Bufor Bufor <■> Host

Niezawodność Błędy (xx ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in] CDL [lata] ON/OFF [*1000] RER UER SER Bufor dysku [kB] 128

Prędkość obr. [1/min]

Sytem kodowania (1,7)RLL Gęstość zapisu [TPI]

Pozycjoner Start / Stop [s]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy RAN v T v v nC a p i/ Max Spin-up Idle Stand-by Sleep pobór m ocy [W]

linia +12V [A]

linia +5V [A]

(2)

* 7 GND DB7 o o DB8 DB6 O 0 DB9 DB5 O © DBA DB4 0 0 DBS DB3 © 0 DBC DB2 © © DBD DB1 O 0 DBE DBO 0 0 DBF

GND 0 KEY

DRQ o © GND IOW o o GND IOR O 0 GND RDY o © CSL DCK O 0 GND

IRQ o o S16 AD1 O 0 PDG AD2 © o AD2 cso O 0 CS1 DSP o o GND

+ 12V GND (12 V) GND (5 V) + 5V

J3

J1 Jedyny dysk w systemie (Single Drive) J1 | ^ J 2 Drugi z dysków w połączeniu łańcuchowym

(Dual Drive Slave)

J1 j s f j f j j 2 Pierwszy z dysków w połączeniu łańcuchowym (Dual Drive Master)

J1 ^ J 2 Stan zabroniony

J3 ^ Pin 28 steruje selekcją Master/Slave; tylko dla dysków pracujących w tym trybie (Cable Select)

J3 $ Pin 28 nie steruje selekcją Master/Slave (Cable Select)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :