• Nie Znaleziono Wyników

JĘZYK POLSKI Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku (do pracy w domu i do pracy w. szkole) (do pracy w domu i do pracy w szkole)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JĘZYK POLSKI Słowa i teksty. Literatura i nauka o języku (do pracy w domu i do pracy w. szkole) (do pracy w domu i do pracy w szkole)"

Copied!
7
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Podręczniki dla klas II I III

PRZEDMIOT: JĘZYK POLSKI –

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II

B. Łazińska

D. Zdunkiewicz – Jedynak J. Klejnocki

JĘZYK POLSKI – Słowa i teksty Literatura i nauka o języku (do pracy w domu i do pracy w szkole)

Wydawnictwo Szkolne PWN

III

D. Zdunkiewicz – Jedynak J. Klejnocki

B. Łazińska

JĘZYK POLSKI – Słowa i teksty Literatura i nauka o języku

(do pracy w domu i do pracy w szkole)

Wydawnictwo Szkolne PWN

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II

V. Evans Upstream Evans/Doodley

Enterprise Plus – kontynuacja Upstream Pre – Intermediate

(kontynuacja)

Express Publishing Express Publishing

III IIIc Evaus/Doodley Upstream Intermediate Express Publishing

(2)

PRZEDMIOT : JĘZYK NIEMIECKI

KLASA AUTOR ( LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II

K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

E. Brewińska, M. Joras, D. Obidniak, E. Świerczyńska

„Alles klar 2a i 2b” zakres podstawowy,

„Alles klar 2a i 2b” zakres rozszerzony,

„Partnersprache 2” poziom podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,

Wydawnictwo Szkolne PWN

III

K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

E. Brewińska, M. Joras, D. Obidniak, E. Świerczyńska

„Alles klar 3a i 3b” zakres podstawowy,

„Alles klar 3a i 3b” zakres rozszerzony,

„Partnersprache 3” poziom podstawowy i rozszerzony

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna,

Wydawnictwo Szkolne PWN

PRZEDMIOT: historia profil rozszezrzony

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II

Adam Manikowski

A.Radziwił, W. Roszkowski

Historia dla maturzysty Czasy nowoŜytne

Historia dla maturzysty Wiek XIX

PWN

PWN

III

Tadeusz Cegielski Mirella Kurkowska

Człowiek i historia Cz. 3

WSiP

(3)

Jerzy Kochanowski Przemysław Matusik

Człowiek i historia Cz. 4

WSiP

Historia poziom podstawowy:

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II

Jolanta Choińska-Mika Katarzyna Zielińska

GraŜyna Szelągowska

Ludzie społeczeństwa cywilizacje

Hist nowoŜytna do 1815r Ludzie społeczeństwa

cywilizacje XIX i XX wieku

PWN

PWN

PRZEDMIOT: MATEMATYKA

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II

podręcznik -Ryszard Kalina Tadeusz Szymański

Feliks Linke Maria Woźniak zbiór zadań - Ryszard Kalina

Tadeusz Szymański

podręcznik - Matematyka dla klasy II liceum i technikum

zakres podstawowy i rozszerzony zbiór zadań - Zbiór zadań z matematyki

dla klasy II liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony

SENS

III

podręcznik -Ryszard Kalina Tadeusz Szamański,Feliks Linke

Maria Woźniak

podręcznik - Matematyka dla klasy III liceum i technikum

zakres podstawowy i rozszerzony

SENS

(4)

PODRĘCZNIKI GEOGRAFIA

Poziom podstawowy

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II J.Kop, M.Kucharska, E.Szkurłat "Geografia część 2"

Wydawnictwo Szkolne PWN

Poziom rozszerzony:

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II P.Wład "Geografia Człowiek gospodarzem Ziemi" Ortus

PRZEDMIOT: CHEMIA

KLASA AUTOR(LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

II kształcenie w zakresie podstawowym M.Poźniczek, Zofia Kluz

kształcenie w zakresie rozszerzonym

A.A. Czerwińscy, M.Jelińska-Kaźmierczuk, K.Kuśmierczyk

Chemia – wydanie zmienione

Chemia 2

WSiP W-wa 2002

WSiP W-wa 2003 III kształcenie w zakresie rozszerzonym

A.A. Czerwińscy, M.Jelińska-Kaźmierczuk, K.Kuśmierczyk

Chemia 3 WSiP W-wa 2004

(5)

Przedmiot: Biologia

KLASA AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

B.Sągin, M.Skodowska - tłumaczenie wydania angielskiego

Biologia 3 seria z tangramem dla liceum i

technikum, poziom podstawowy Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe II

E.Holak, W.Lewiński, M.Łaszczyca, G.Skirmuntt, E.Walkiewicz

Biologia 2 – zakres rozszerzony, liceum

ogólnokształcące Operon

III E.Bartnik, W.Lewiński

Biologia 3 – zakres rozszerzony, liceum

ogólnokształcące Operon

Przedmiot: Fizyka

KLASA AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO

M. Fiałkowska, K. Fiałkowski, B. Salach

Fizyka dla szkól ponadgimnazjalnych Zam Kor II

klasy maturalne IIb Jadwiga Salach

część II

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami kursu poszerzonego

Zam Kor

III klasy maturalne IIb Jadwiga Salach

część II

Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami kursu poszerzonego

Zam Kor

(6)

PRZEDMIOT: Wiedza o kulturze( w zaleŜności na którym poziomie jest realizowany program) KLASA AUTOR (LUB POD

REDAKCJĄ)

TYTUŁ WYDAWNICTWO

R.Chymkowski, W.Dudzik, M.Wójtowski

Wiedza o kulturze WSiP

PRZEDMIOT: PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO

I Mieczysław Borowiecki „Bądźmy Bezpieczni” Wydawnictwo szkolne PWN

II Mieczysław Borowiecki „Bądźmy Bezpieczni” Wydawnictwo szkolne PWN

PRZEDMIOT: RELIGIA

KLASA AUTOR (LUB POD REDAKCJĄ) TYTUŁ WYDAWNICTWO I

Pod redakcją Ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE

Księgarnia św. Wojciecha

Poznań

(7)

II

Pod redakcją Ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE

Księgarnia św. Wojciecha Poznań

III

Pod redakcją Ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE

Księgarnia św. Wojciecha

Poznań

Cytaty

Powiązane dokumenty

gó ły konieczne. Lepienie, czy rysowanie z modelu ma jeszcze inną słabą stronę.. wtedy zawiele, gubi się w szczegółach bez znaczenia, często do wyrażenia

strzeń online” staje się ważnym aspektem badań w obszarze nauk społecznych. Coraz częstsze ataki w sieci ukazują, że ryzyko potencjalnych zagrożeń ukierunkowanych na

Deus caritas est (z łac. Tekst ten poświęcił miłości w wymiarze seksualnym, społecznym i nadprzyrodzonym. Według papieża miłości Boga i miłości

Celem niniejszej pracy była analiza podstawowych właściwości chem icznych silnie zdew astow anych gruntów rekultyw ow anych kom postam i z osadów ściekow ych.. MATERIAŁ

Oświetlenie uliczne zużywa 0,1kWh energii na osobę dziennie, a sygnalizacja świetlna zaledwie 0,005 kWh na osobę dziennie – obie wielkości są nieistotne w porównaniu ze

To measure the performance of the ASIC in its intended application, the ASIC was connected to the system side circuit using a single 1.5 m long AWG-42 coaxial cable.. For

Biegnij pastuszku jasną drogą niebo płonie A na niebie pierwszej gwiazdy blask A na niebie pierwszej gwiazdy blask Był pastuszek bosy?. Zimne nóżki miał Ale dobry anioł

[3] Piekarski B., Dobór zawartości Nb i Ti w staliwie typu 18/30 pod kątem jego zastosowania na elementy konstrukcyjne pieców do nawęglania, Krzepnięcie Metali i Stopów, 1997,

Niezrozumiałe jest również dla mnie wskazywanie jako przejawu młodzieżowej ekspresji subkultury hip-hopowej poza rapem, graffiti, breakdancem, werbalnych popisów mistrzów

Obsługuję bez pomocy rodziców kuchenny sprzęt elektryczny (maszynka do mięsa, mikser itp.).. Nigdy nie baw się zapałkami, zapalniczkami, świecami, fajerwerkami

Jeżeli uporządkujesz wyniki malejąco, to po połączeniu sylab powstanie hasło..

Ania też lubi uczyć się zaraz po powrocie ze szkoły.. Umyła ręce, zdjęła mundurek,

[r]

Brnąc w zakamarki językowe, Panowie Recenzenci nie mogą zdecydować się co do zawartości treściowej słowa nadmiarowe.. Zostało to

Potrzebne będzie kilka płaskich drewnianych klocków. Na każdym klocku naklej kawałek taśmy malarskiej. Mazakiem napisz litery lub sylaby. Dziecko wybiera swój

 reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia

Słońce świeci, krokusy ogrzewa, I zielenią się wszystkie drzewa?. Ptaki chcą juŜ gniazda budować, By pisklęta

Pełzają bardzo szybko i lubią się grzać na słońcu.. Żadne z ty2h zwierząt nieposiada płuc, ale wszystkie oddychają za pomocą otworków, u

In order to improve the pressure distribution in time and attenuate the oscillation, the authors decided to introduce a minor reconstruction inside the

„Pajacyk dmucha piórko” – wykonanie głębokiego wdechu nosem i długiego wydechu ustami (możliwe wykonanie ćwiczenia z piórkiem lub bez).. „Kwiaty więdną, kwiaty

zapytać skąd uczniowie/uczennice czerpią wiadomości o wojnie, czy sami poszukują informacji, czy i w jaki sposób je sprawdzają.. 8.OKAZUJ ZAINTERESOWANIE

Adaś poproś rodzica o przeczytanie karty pracy lub sam ją przeczytaj i następnie wykonaj ćwiczenie z załącznika?.

Otwórzcie załącznik i jeśli możecie to go wydrukujcie, jeśli nie to proszę zrobić to ćwiczenie ustnie.. Otwórzcie załącznik i jeśli możecie to go wydrukujcie, jeśli nie