What is mathematics and how to teach it?

10  Download (0)

Full text

(1)

nauczania

-Anna Kucharzewska

Instytut Matematyki Wydział

Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny

(2)

(3)

(4)

(5)

-–

-–

-–

-–

(6)

-Podstawy

-Podstawy programowej

-minu maturalnego

-Podstawie

pro-zdaniu egzaminu maturalnego

(7)

(8)

-siebie

(9)

Istotnym problemem w nauczaniu matematyki

-Istotnym aspektem jest nie tylko przekonanie

-LITERATURA

-Na co komu szkolna

Mate

-tyki

-ry Survey

Calculus Concepts:

Encyklopedia PWN

(10)

-ABSTRACT

Anna Kucharzewska

Instytut Matematyki Wydział

Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny

Figure

Updating...

References

Related subjects :