• Nie Znaleziono Wyników

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU"

Copied!
68
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Zamawiający:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

tel. centrala 17 780-01-00; Zamówienia Publiczne tel/fax 17 780-01-46 http://www.szpital.mielec.pl/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2004r.

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.)

Znak:

SzP.ZP.271.82.20

(2)

2

I. Postanowienia ogólne:

W niniejszej Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych określenia, jak niżej:

a. Zamawiający - oznacza Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

b. Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

c. Oferta - oznacza zestaw wszystkich dokumentów, załączników, oświadczeń żądanych przez Zamawiającego wypełnionych ściśle z wymaganiami i na warunkach określonych w SIWZ wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d. Oferta częściowa – oznacza ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonanie części zamówienia

e. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość.

f. ustawa PZP - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.

poz. 1843 ze zm.).

g. Przedmiot Zamówienia - oznacza:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERANCKIEGO W MIELCU

II. Opis Przedmiotu Zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym:

GRUPA 1 - Produkty lecznicze

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 absinthi et tenaceti herbae tinctura płyn na skórę100 ml op 8

2 acarbosum 50mg x 30 tabl. op 110

3 acebutololum 200mg x 30 tabl powl op 2

4 acenocoumarolum 4mg x 60 tabl op 11

5 acetazolamidum 250mg x 30 tabl. op 10

6 acetylcysteinum 600mg/5g granulat x 20 sasz 5g op 2 7 acidum acetylsalicylicum 150mg x 60 tabl dojelit op 130 8

acidum acetylsalicylicum 300mg x 20 tabl, m.in. dz. p/bólo we, p/gorączkowe i p/zapalne, w zawale m. sercowego i jego profilaktyce, grypa, reumat. zapal. stawów w ChPL

op 110

9 acidum acetylsalicylicum 500mg x 20 tabl dojelit op 5 10 acidum acetylsalicylicum 75mg x 60 tabl dojelit op 500 11 acidum ascorbicum 200mg x 50 tabl powl produkt leczniczy op 140

12 acidum ascorbicum 500mg/ 5 ml x 10 amp. op 110

13 acidum folicum 0,4mg x 30tabl. op 2

14 acidum folicum 15mg x 30tabl. op 130

15 acidum folicum 5mg x 30tabl. op 3

(3)

3

16 acidum mefenamicum 250mg x 30 tabl. op 30

17 acitretinum 10mg x 30 kaps tw op 1

18 acitretinum 25mg x 30 kaps tw op 2

19 alfacalcidolum 0,25mcg x 100 kaps miękkie op 4

20 alfacalcidolum 1mcg x 100 kaps miękkie op 2

21 allopurinolum 100mg x 50 tabl. op 220

22 aluminii acetotartras x 6 tabl op 230

23 aluminii natrii carbonas zawiesina 250ml op 100

24 aluminii phosphas zawiesina 250g op 150

25 amantadinum 100mg x 30 tabl. powl. op 3

26 ambroxolum 30mg/5ml syrop 150ml op 400

27 ambroxolum płyn do inhal. 15mg/2ml 100ml op 20

28 ambroxolum roztwór do wstrzykiwań 15mg/2ml x 10 amp. op 100

29 amitriptylinum 10mg x 60tabl powl op 6

30 amitriptylinum 25mg x 60tabl powl op 8

31 amlodipinum 10mg x 30 tabl op 150

32 amlodipinum 5mg x 30 tabl op 550

33 argenti nitras 10mg/ml 0,5ml krople do oczu op. 50 pipetek op 24

34 atorvastatinum 20mg x 30 tabl powl op 230

35 azathioprinum 50 mg x 50 tabl. op 3

36 barii sulfas zaw. doustna i doodbyt. 1g/ml op. 200 ml op 6 37 beclometasoni dipropionas + formoteroli fumaras dihydricus 100 + 6

mcg / dawkę, 180 dawek , z inhalatorem op 10

38 benazeprilum 5mg x 28 tabl powl op 3

39 bencyclanum 100mg x 60 tabl op 5

40 betahistini dihydrochl. 16mg x 60 tabl op 35

41 betahistini dihydrochl. 24mg x 60 tabl op 70

42 betaxololum 20mg x 30 tabl op 10

43 biperidenum 2mg x 50 tabl. op 10

44 bisoprololum 5mg x 30 tabl. Powl op 550

45 bromhexinum 8mg x 40 tabl. op 120

46 bromhexinum 2mg/ml krople doustne dla dzieci 30 ml op 10 47 bromhexinum 4mg/ 5ml syrop o sm. miętowym 120ml op 10

48 bromocriptini mesilas 2,5mg x 30tabl. op 9

49 budesonidum 200mcg x 60 kaps do inhalacji + inhalator op 7 50 budesonidum 400mcg x 60 kaps do inhalacji + inhalator op 150 51 budesonidum zaw. do inhal. z nebulizatora 0,5mg/ml op. 20 szt 2ml

do stos. w ostrym zap. krtani, tchawicy i oskrzeli op 240 52 budesonidum zaw. do nebuliz. 0,25mg/ml x 20 amp a 2ml op 170 53 butamirati citras 5mg/ml krople doustne dla dzieci powyżej 2 mca, 20

ml op 10

(4)

4

54 calcii carbonas 400mg jonów wapnia x 100 kaps twarde op 50

55 candesartanum 8mg x 28 tabl. op 20

56 captoprilum 12,5mg x 30 tabl op 150

57 captoprilum 25 mg x 30 tabl. op 90

58 carbamazepinum 200mg x 50 tabl op 10

59 carbamazepinum 300mg x 50 tabl. o przedł. uw. op 10

60 carbamazepinum 400 x 30 tabl o zmodyf uwaln. op 12

61 carbamazepinum 600mg x 50 tabl. o przedł. uw. op 4

62 carbo medicinalis 200mg x 20 kaps tw op 90

63 carvedilolum 12,5mg x 30 tabl op 90

64 carvedilolum 6,25mg x 30 tabl op 230

65 cetirizinum 10 mg x 30 tabl powl op 200

66 cetirizinum 10mg/ml krople 20 ml z kroplomierzem op 10 67 chlormidazoli hydrochl. + acidum salicylicum płyn na skórę 10ml op 6

68 chloroquinum 250mg x 30 tabl. op 10

69 chlorprotixen 15mg x 50 tabl powl op 2

70 chlortalidonum 50mg x 20tabl. op 20

71 ciclesonidum aer. Inhal. 160mcg/dawkę, 60 dawek op 5 72 ciclesonidum aer. Inhal. 80mcg/dawkę, 60 dawek op 4

73 ciclosporinum 100mg x 50 kaps elast (miękkie) op 3

74 ciclosporinum 25mg x 50 kaps elast (miękkie) oo 3

75 cilazaprilum 2,5mg x 30 tabl powl. op 4

76 cilazaprilum 1mg x 30 tabl powl. op 2

77 cilazaprilum 5mg x 30 tabl powl. op 2

78 ciprofibratum 100mg x 30 kaps. op 2

79 citalopram 10mg x 28 tabl. powl. op 14

80 citalopram 20mg x 28 tabl. powl. op 16

81 clemastinum 1mg x 30tabl op 110

82 clemastinum 1mg/10ml syrop 100ml op 2

83 clemastinum 2 mg / 2ml x 5 amp. op 500

84 clomethiazolum 300mg x100 kaps op 100

85 clomipramini hydrochl. 25mg x 30 tabl powl. op 2

86 clonidini hydrochl. 0,075mg x 50 tabl. op 90

87 clopidogrelum 75 mg x 28 tabl powl op 220

88 codeinum + sulfogaiacolum 15mg + 300mg x 10 tabl op 450

89 colchicinum 0,5mg x 20 tab powl op 12

90 desmopressinum 120mcg liof. doustny x 30 szt. op 1

91 desmopressinum 60mcg liof. doustny x 30 szt. op 3

92 dexamethasonum 1mg x 20 tabl op 150

(5)

5

93 dextromethorphani hydrobromidum + dexpanthenol 15mg+ 50mg /

5ml syrop 100 ml op 2

94 diltiazemum 60mg x 60 tabl powl op 10

95 diosmectite proszek do sp zawiesiny x 30 saszetek op 15

96 diosminum 1000mg x 60 tabl. op 63

97 diphenhydramini hydrochloridum 50mg op. 16 tabl op 20

98 doxazosinum 1mg x 30 tabl. op 2

99 doxazosinum 2mg x 30 tabl. op 12

100 doxazosinum 4mg x 30 tabl. op 40

101 doxepinum 10 mg x 30 kaps twarde op 30

102 doxepinum 25 mg x 30 kaps twarde op 13

103 drotaverini hydrochlor. 40mg x 20 tabl. Powl op 700

104 duloxetinum 30mg x 28 kaps dojel op 10

105 dydrogesteronum 10mg x 20 tabl powl op 110

106 enalaprilum 10mg x 60 tabl. op 90

107 enalaprilum 20mg x 30 tabl. op 4

108 enalaprilum 5mg x 60 tabl. op 90

109 ethacridini lactas 100mg x 5 tabl d/sp roztw zewn. op 22

110 ethylis chloridum aerozol 70g op 27

111 fenofibratum 100mg x 50 kaps twar op 2

112 fenoterolum + ipratropii bromidum aer. Inhal roztwór 200 daw. 10ml op 3 113 fenoterolum + ipratropii bromidum roztw do nebul 20ml op 800 114 fenoterolum 100mcg/dawkę aer. Inhal. 10ml 200 daw. op 3 115 fludrocortisoni acetas + gramicidinum + neomycinum krople do oczu

i uszu, zawiesina 5 ml op 23

116 fludrocortisonum 0,1mg x 20 tab. op 2

117 fluoxetine 10mg x 28 kaps twarde op 15

118 fluoxetine 20mg x 28 kaps twarde op 25

119 fluticasonum 0,5mg/ 2ml zaw do nebul. 10 pojemników op 5 120 fluticasonum 2mg/ 2ml zaw do nebul. 10 pojemników op 5 121 formoteroli fumaras proszek do inhal. 12mcg 60 kaps, (twarde) z

inhalatorem op 20

122 gabapentinum 100 mg x 100 kaps twar op 8

123 gabapentinum 300 mg x 100 kaps twar op 22

124 glimepiridum 1mg x 30 tabl. op 5

125 glimepiridum 2mg x 30 tabl. op 30

126 glimepiridum 3mg x 30 tabl. op 3

127 glimepiridum 4mg x 30 tabl. op 25

128 glipizidum 5mg x 30 tabl. op 2

129 glipizidum 5mg x30 tabl. o przed. uwal. op 2

130 glukoza proszek doustny a 50 g do wykonania testu krzywej

cukrowej op 10

(6)

6

131 glukoza proszek doustny a 75 g do wykonania testu krzywej

cukrowej op 230

132 hydrocortisonum 20mg x 20 tabl op 16

133 hydroxycarbamidum 500mg x 100kaps op 2

134 hydroxyzinum 10mg/5ml syrop 250 g op 25

135 hydroxyzinum 100mg/2ml x 5 amp. op 250

136 hydroxyzinum 10mg x 30 tabl powl op 530

137 hydroxyzinum 25mg x 30 tabl powl op 900

138 hyoscini butylbromidum 10mg op. 6 czopków op 100

139 hyoscini butylbromidum 10mg x 30 tabl draż op 170

140 hyoscini butylbromidum 20mg/ml x 10 amp 1ml op 420

141 ibuprofenum 100mg/5ml zawiesina doustna o smaku truskawkowym

stosowanie od 3 mca życia, op.100ml op 10

142 ibuprofenum 125mg czopki 10 szt dla dzieci od 2go roku życia op 12

143 ibuprofenum 200mg x 60 tabl powl w blistrach op 50

144 ibuprofenum 200mg/5ml zawiesina doustna 100 ml smak

truskawkowy, dla dzieci od 3go miesiąca op 220

145 ibuprofenum 60mg czopki 10 szt dla dzieci od 3go miesiąca op 10

146 indometacinum 75mg x 25 tabl o przedł uw op 5

147 inosinum pranobexum 500mg x 50 tabl. op 45

148 ipratropii bromidum 0,025% płyn do inhal. 20ml op 520 149 ipratropii bromidum 20mcg / dawkę aer. Inhal 200 daw. 10ml op 3

150 itoprydu chlorowodorek 50mg x 100 tabl powl op 7

151 kalii chloridum 600mg x 100 kaps. o przedł uw tw op 280 152 kalii chloridum x 60 tabl o przed uw ( 391mg K+) op 700 153 kalii iodidum + iodum roztwór wodny jodu (płyn Lugola wg FP) op.

40 g op 3

154 kalii iodidum 200mcg jodu x 100 tabl. op 2

155 karbocysteina 5g/100ml syrop dla dzieci 200 ml op 25

156 ketoprofenum 100mg x 20 kaps tw op 120

157 ketoprofenum 50mg x 20 kaps tw op 140

158 lamotriginum 100 mg x 30 tab. op 3

159 lamotriginum 25 mg x 30 tab. op 3

160 lamotriginum 50 mg x 30 tab. op 3

161 latanoprostum 0,005% krople do oczu 2,5 ml op 2

162 lercanidipini hydrochl 10mg x 28 tabl powl op 25

163 lercanidipini hydrochl 20mg x 28 tabl powl op 3

164 levetiracetam 100mg/ml op 10 fiol po 5ml koncentrat op 10

165 levetiracetam 250mg x 100 tabl powl op 3

166 levetiracetam 500mg x 100 tabl powl op 8

167 levocetirizini dihydrochloridum 0,5 mg/ml roztwór doustny 200 ml op 10

168 levodopum +benserazidum 200+50mg x 100 tabl. op 2

(7)

7

169 levodopum +benserazidum 50+ 12,5mg x 100 kapsułek op 7 170 levodopum +benserazidum 50+12,5mg x 100 tabletki rozp. d/sp zaw

doust op 2

171 levodopum +benserazidum HBS 100+25mg x 100 kaps. op 7

172 levodopum +carbidopum 100+25 mg x 100 tabl. op 2

173 levodropropizyna 60mg/10ml syrop dla dzieci 120 ml op 30

174 levomepromazinum 25 mg x 50 tabl powl op 2

175 levothyroxinum natr. 100mcg x 50 tabl. op 110

176 levothyroxinum natr. 50mcg x 50 tabl. op 230

177 lisinoprilum 5mg x 28 tabl. op 100

178 loperamidum 2mg x 30tabl. op 270

179 losartanum 50mg x 28 tabl. Powl op 23

180 magnesii hydroaspartas 17mg + kalii hydroaspartas 54mg 50 tabl. op 220 181 magnesii hydroaspartas 34mg jonów Mg x 50 tabl op 110 182 maleinian dimetindenu 1mg/ml krople doustne 20 ml op 5

183 mebendazolum 100mg x 6 tabl. op 10

184 mesalazyna 500 mg x 100 tabl. Dojel. op 34

185 metformini hydrochloridum 1000mg x 30 tabl powl op 140 186 metformini hydrochloridum 500mg x 30 tabl powl op 400 187 metformini hydrochloridum 850mg x 30 tabl powl op 200

188 methoxalen 10mg x 50 kaps mięk op 3

189 methyldopum 250mg x 50 tabl. op 140

190 methylprednisolonum 16 mg x 30 tabl. op 35

191 methylprednisolonum 4 mg x 30 tabl. op 60

192 methylrosanilinii chloridum 1% roztwór spirytusowy 20ml op 3 193 methylrosanilinii chloridum 1% wodny roztwór 20g op 30 194 metoprololi succinas 23,75mg (25mg) x 28 tabl. o przedł. uwaln op 370 195 metoprololi succinas 47,5mg (50mg) x 28 tabl. o przedł. uwaln op 430 196 metoprololi succinas 95mg (100mg) x 28 tabl. o przedł. uwaln op 110 197 metoprololi tartras 50mg x 30 tabl (tabl powl) op 150

198 metoprololi tartras 5mg/5ml x 5amp. op 190

199 mianserini hydrochl. 10mg x 30 tabl powl op 12

200 mianserini hydrochl. 30mg x 30 tabl powl op 12

201 midodrini hydrochl. 2,5mg x 20 tabl. op 55

202 montelukastum 4mg granulat saszetki 28 szt op 5

203 montelukastum 4mg tabletki do rozgryzania i żucia 28 tabl op 5 204 montelukastum 5mg tabletki do rozgryzania i żucia 28 tabl op 5

205 naproxenum 250mg x 50 tabl. op 45

206 natrii tetraboras (borax) 200mg/g roztwór do stos miejscowego w

jamie ustnej op. 10 g op 1120

207 nebivololum 5mg x 28 tabl op 140

(8)

8

208 nefopami hydrochlor. 30mg x 20 tabl powl op 120

209 nicergolinum 10mg x 30 tabl powl op 70

210 nicergolinum 30mg x 30 tabl powl op 80

211 nimodipinum 30mg x 100 tabl powl op 5

212 nitrendipinum 10mg x 60 tabl. op 90

213 nitrendipinum 20mg x 60 tabl. op 30

214 nystatinum 100 000j op. 10 tabl dopoch. op 5

215 nystatinum 2 800 000j / 28 ml 5,8g granulatu do sp. zaw. O dz.

przeciwgrzybiczym w przew.pokarmowym i jamie ustnej op 400

216 nystatinum 500 000jm x 16 tabl. dojelit. op 3

217 omeprazolum 40 mg x 28 kaps. dojelit. (twarde) op 10

218 omeprazolum 20mg x 28 kaps dojel. (twarde) op 450

219 oxytetracyclini hydrochl. + polymyxini B sulfas + hydrocor tisoni

acetas zawiesina, krople do oczu i uszu op. 5 ml op 5

220 pancreatinum 10000 jm x 50 kaps. op 15

221 pancreatinum 25000 jm x 20 kaps. op 35

222 paroxetinum 20mg x 30 tabl op 2

223 perazinum 25 mg x 50 tab. op 200

224 perazinum 100 mg x 30 tab. op 40

225 phenolum+ resorcinolum+ ac boricum płyn na skórę 125g op 65

226 phenytoinum 100mg x 60tabl op 4

227 phenytoinum 0,25g/5ml x 5 amp. (fiol) op 20

228 phospholipidum 600mg x 30 kaps tw op 150

229 piracetamum 1200mg x 60 tabl powl op 140

230 piracetamum 800mg x 60 tabl powl op 12

231 povidonum iodinatum 10% roztwór na skórę, op. 1000 ml op 6 232 povidonum iodinatum 10% roztwór na skórę, op. 30 ml op 10 233 povidonum iodinatum płyn 7,5% do odkaż. skóry i błon śluz. op.

1000 ml op 50

234 povidonum iodinatum płyn 7,5% do odkaż. skóry i błon śluz. op. 250

ml op 6

235 povidonum iodinatum100mg/g maść 30g op op 10

236 prednisoloni hemisuccinas 25 mg 3amp prosz.+ 3 amp rozp. op 20 237 prednisoloni hemisuccinas 250 mg 1 fiolka + 1 amp rozp. fiol 3 238 prednisoloni hemisuccinas 50 mg 3amp + 3 amp rozp. op 20

239 prednisonum 10 mg x 20 tabl op 50

240 prednisonum 20 mg x 20 tabl op 22

241 prednisonum 5 mg x 100 tabl op 100

242 pregabalinum 75mg x 56 kaps tw op 5

243

preparat ziołowy działający pobudzająco i ochronnie na wątrobę, o składzie m.in. kora kapara ciernistego, ziele tamaryszku

francuskiego, nasiona cykorii, podróżnik, ziele psianki czarnej , żelazo, opakowanie 100 tabletek

op 90

(9)

9

244

preparat złożony, roztwór do pędzlowania wałów

okołopaznokciowych i paznokci: kwas borowy 4,024g, kwas salicylowy 0,966g, kwas galusowy bezw. 1,61g, kwas octowy lodowaty 2g, tanina 4,4g, metylu salicylan 1g op. 30 ml

op 7

245 pridinolum 5 mg x 50 tabl op 5

246 promazini hydrochlor. 100mg x 60 tabl draż. op 5

247 promazini hydrochlor. 25mg x 60 tabl draż. op 95

248 promethazinum 10mg x 20 tabl draż. op 25

249 promethazinum 25mg x 20 tabl draż. op 35

250 promethazinum syrop 5mg/5ml 150ml op 30

251 propylthiouracilum 50 mg x 20 tabl op 4

252 pyrantelum 250 mg x 3 tabl op 2

253 pyrantelum 250mg/5ml zawiesina doustna 15 ml op 10

254 quetiapinum 25mg x 30 tabl powl op 80

255 quinaprilum 5mg x 30 tabl powl op 4

256 racecadotrilum 10mg granulat do sporz. zawiesiny doustnej , powyżej

3go miesiąca, 16 saszetek op 15

257 ramiprilum 10mg x 30 tabl (lub kapsułki twarde) op 290 258 ramiprilum 2,5mg x 30 tabl (lub kapsułki twarde) op 168 259 ramiprilum 5mg x 30 tabl (lub kapsułki twarde) op 542

260 risperidonum 1mg x 20 tabl powl op 30

261 ropinirol 2 mg x 28 tabl o przedł uw op 8

262 salbutamolum 0,1% płyn do inhal z nebul 2,5mg / 2,5 ml 20 amp. op 45

263 salbutamolum 0,5 mg/1ml x 10amp. op 100

264 salbutamolum aerozol 100mcg/dawkę 200 daw. op 10

265 salmeterolum aerozol inhal 25 mcg/dawkę x 120 dawek op 3 266 salmeterolum do inhal. kaps. Tw. 50mcg/daw.,z inhalatorem op. 60

szt op 80

267 sertralinum 50mg x 28 tabl. powl. op 33

268 silibininum 70mg x 30 kaps ( tw.) op 300

269 simeticonum 100mg/ml krople doustne , 30 ml op 10

270 simeticonum 40 mg x 100 kaps op 240

271 simvastatinum 20mg x 28 tabl.powl. op 360

272 simvastatinum 40mg x 28 tabl.powl. op 84

273 sotalolum 40 mg x 60 tabl op 40

274 sotalolum 80 mg x 30 tabl op 40

275 spironolactonum 25 mg x 100 tabl op 110

276 spironolactonum 50 mg x 30 kaps tw op 110

277 sucralfatum 1 g x 50 tabl op 6

278 sulfacetamidum natricum 10% 0,5ml 12szt krople do oczu op 110 279 sulfacetamidum natricum 10% HEC 2x5ml krople do oczu op 15

280 sulfasalazinum 500mg x 100 tabl dojel op 15

(10)

10

281 sulpiridum 50mg x 24 kaps tw op 40

282 sumatryptan 100 mg x 6 tabl powl op 3

283 sumatryptan 50 mg x 6 tabl powl op 3

284 tamsulosinum 0,4 mg x 30 tabl o przed uw. op 65

285 telmisartanum 80mg x 28 tabl. op 70

286 thiamazolum 5mg x 50 tabl powl op 90

287 thiamina 100mg +pirydoksyna 100mg + cyjanokobalamina 1mg prep.

witamin z grupy B z lidokainą 2ml x 5 amp op 250

288 ticlopidinum 250mg x 20 tabl powl op 2

289 tikagrelor 90mg x 56 tabl powl op 10

290 tiotropium 18mcg/daw. Proszek do inhal kaps 30 szt + HandiHaler op 4 291 tiotropium 2,5mcg/daw.+ olodaterol 2,5mcg/daw roztwór do inhal

kaps 60 dawek z inhalatorem op 4

292 tizanidinum 6 mg x 30 kaps o zmod uwaln op 45

293 tizanidinum 4mg x 30 tabl op 30

294 tolperisonum 150mg x 30 tabl powl op 8

295 tolperisonum 50mg x 30 tabl powl op 25

296 topiramatum 100 mg x 28 tabl powl op 2

297 topiramatum 50 mg x 28 tabl powl op 3

298 torasemidum 10mg x 30 tabl op 200

299 torasemidum 5mg x 30 tabl op 260

300 torasemidum 20 mg / 4 ml x 5 amp op 1100

301 trandolaprilum 2mg x 28 kaps tw op 2

302 trimebutinum 7,87mg/g gran zaw. 250ml op 80

303 ursodeoxycholicum acid. 300mg x 50 kaps op 12

304 valsartanum 160mg x 28 tabl powl op 6

305 valsartanum 80mg x 28 tabl powl op 30

306 verapamilum 120mg x 40 tabl o przedł uw op 3

307 verapamilum 240mg x 20 tabl o przedł uw op 3

308 verapamilum 40mg x 20 tabl. powl op 55

309 verapamilum 80mg x 20 tabl. powl op 22

310 vinpocetinum 10mg/2ml x 10amp. op 125

311 vinpocetinum 5mg x 90 tabl op 50

312 Vit. calcifediolum krople doustne 150mcg/ml 10ml op 3 313 Vit. cholecalciferolum płyn doustny 15 000jm/ml 10ml op 3

314 Vit. A krople 50000j.m./1ml 10ml (retinolum) op 20

315 Vit. A+D3 krople 10ml (10000jm cholecalciferolum + 20000jm

retinolum / ml) op 4

316 Vit. B compositum x 50 tabl draż op 3

317 Vit. B1 25mg x 50tabl. (thiaminum) op 45

318 Vit. B1 50 mg x 10 amp 1ml (thiamine chloride) op 4

(11)

11

319 Vit. B12 1000mcg/2ml x 5 amp. (cyanocobalaminum) op 130

320 Vit. B6 50mg x 50tabl. (pyridoxinum) op 23

321 Vit. E krople 0,3g/ml 10ml (tocopheroli acetas) op 14 322 Vit. K 2 mg dla noworodków kapsułka twist-off op. 20 kaps. op 4

323 Vit. PP 200mg x 20tabl. (nicotinamidum) op 4

324 warfarinum natr. 3mg x 100 tabl op 10

325 warfarinum natr. 5mg x 100 tabl op 10

326 zofenopryl 30mg x 28 tabl powl op 4

327 zofenopryl 7,5mg x 28 tabl powl op 5

GRUPA 2 - Produkty lecznicze

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 adrenalinum 0,1% 1ml x 10 amp. op 220

2 amiloridum+ hydrochlorothiazidum x 50 tabl. (2,5mg + 25mg) op 15 3 amiloridum+ hydrochlorothiazidum x 50 tabl. (5mg + 50mg) op 10

4 amiodaronum 200mg x 60 tabl powl op 50

5 antazolinum 50mg/ml x 10 amp. 2ml op 50

6 atropinum sulf. 0,5mg/ml x 10 amp. op 310

7 atropinum sulf. 1mg/ml x 10 amp. op 600

8 baclofenum 10mg x 50tabl. op 90

9 baclofenum 25mg x 50tabl. op 30

10 chlorpromazini hydrochloridum 4% krople doustne 10 g op 3

11 chlorpromazinum 25mg/5ml x 5amp.dom. op 3

12 digoxinum 0,25mg x 30tabl. op 35

13 digoxinum 0,1 mg x 30tabl. op 45

14 digoxinum 0,5mg/2ml x 5amp. op 80

15 dopaminum 1% 50mg /5ml x 10 amp. op 2

16 dopaminum 4% 200mg /5ml x 10 amp. op 250

17 etamsylatum 12,5% 250mg /2ml x 50 amp. op 130

18 etamsylatum 250mg x 30 tabl op 180

19 furazidinum (furaginum) 50 mg x 30 tabl. op 650

20 furosemidum 40mg x 30 tabl op 550

21 haloperidolum 0,2% krople 2mg/ml 100 ml op 70

22 haloperidolum 5mg/1ml x10amp. op 280

23 hydrochlorothiazidum 12,5mg x 30 tabl. op 55

24 hydrochlorothiazidum 25mg x 30 tabl. op 30

25 lorazepamum 4mg/ml x 5 amp. 1 ml op 25

(12)

12

26 metamizolum natricum 500mg op 12 tabl op 2900

27 metoclopramidum 0,5% x 5amp 2 ml op 730

28 metoclopramidum 10mg x 50tabl op 40

29 molsidominum 4mg x 30tabl. op 10

30 naloxonum 400mcg/ml x 10 amp. op 40

31 opipramolum 50mg x 56 tabl. op 170

32 papaverinum 20mg/ml x 10 amp. 2ml op 160

33 pentoxifyllinum 100mg/5ml x 5amp. op 55

34 pentoxifyllinum 300mg/15ml x 10amp. op 10

35 pentoxifyllinum 400mg x 60 tabl. o przedł. uw. op 30

36 phytomenadionum 10 mg x 30 tabl draż op 3

37 phytomenadionum 10mg/ml x 10 amp. 1 ml op 180

38 propranololi hydrochlor. 10mg x 50tabl. op 125

39 propranololi hydrochlor. 1mg/1ml x 10amp. op 3

40 propranololi hydrochlor. 40mg x 50tabl. op 50

41 theophyllinum 20mg/ml x 5 amp. 10 ml roztwór do wstrzykiwań i

infuzji dożylnych op 800

42 theophyllinum 300mg x 50 tabl. o przedł uwaln. op 120

GRUPA 3 - Maści, czopki, tabletki, substancje recepturowe

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33631000-2 (Produkty lecznicze dla dermatologii)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 aciclovirum 30mg/g maść do oczu 4,5g op 8

2 aciclovirum 5% 50mg/g krem 5g op 40

3 acidum fusidicum krem 15g 20 mg/g do stos. również u dzieci op 60

4 allantoinum + dexpanthenolum krem 35 g op 130

5 allantoinum + dexpanthenolum maść 30 g op 800

6 allantoinum 2% maść 30 g op 1700

7 allantoinum zasypka 100 g op 60

8 betamethasone valerate 1,22mg/g + clioquinol 30mg/g krem 15 g op 50 9 betamethasone valerate 1,22mg/g + clioquinol 30mg/g maść 15 g op 120 10 betamethasone valerate 1,22mg/g + neomycin sulphate 5mg/g krem

15 g op 20

11 betamethasone valerate 1,22mg/g + neomycin sulphate 5mg/g maść

15 g op 30

12 betamethasonum, acidum salicylicum maść 30 g 0,5mg + 30mg /g op 150 13 betamethasonum, acidum salicylicum płyn na skórę 50ml 0,5mg +

20 mg /g op 50

14 betamethasonum, gentamicinum krem 30 g 0,5mg + 1mg /g op 60 15 betamethasonum, gentamicinum maść 30 g 0,5mg + 1mg /g op 200

(13)

13

16 bezbiałkowy dializat z krwi cieląt żel 10 % 20 g op 4

17 chloramphenicolum 2% maść 5g op 20

18 chlorocyclinum 3% maść 10g op 30

19 ciclopirox olaminum krem 10mg/g op30 g op 45

20 ciclopirox olaminum płyn na skórę 10mg/ml 30ml op 10

21 clindamycinum krem dopoch. 20mg/g op 40 g op 6

22 clobetasol propionate krem 0,05% 30g op 220

23 clobetasol propionate maść 0,05% 30g op 430

24 clotrimazolum 1% krem 20g op 400

25 clotrimazolum 100mg x 6 tabl dopoch op 60

26 collagenasum 1,2 j/g maść 20g op 210

27 crotamitonum 10% płyn na skórę 100g op 15

28 crotamitonum 10% maść 40g op 4

29 diclofenacum natricum 100mg op. 10 czopków op 60

30 diclofenacum natricum 100mg x 20 tabl o przedł uw. op 3

31 diclofenacum natricum 50mg x 20 tabl. Powl op 280

32 erythromycinum 0,5% 3,5g maść do oczu op 8

33 estriolum 0,5mg x 10 glob dopoch op 5

34 estriolum krem dopoch. 1mg/g tuba 25g op 15

35 fludrocortisoni acetas maść do oczu 0,1% 3g op 20

36 flumetasoni pivalas + clioquinolum maść 15g op 40

37 heparinum natricum żel 100g 1000 j.m./g op 220

38 heparinum natricum żel 50g 1000 j.m./g op 150

39 hydrocortisoni butyras 0,1% płyn na skórę 20ml op 50

40 hydrocortisoni butyras 0,1% maść 15g op 100

41 hydrocortisonum +oxytetracyclinum maść 3% 10g op 180

42 hydrocortisonum +oxytetracyclinum maść do oczu 3g op 10

43 hydrocortisonum 1% krem 15g op 100

44 ichtamolum 10% maść 20g op 7

45 karbomer stab. karnozyną żel na rany 75g op 10

46 lini oleum virginale 20% maść 30g op 200

47 lini oleum virginale płyn na skórę 70g op 4

48 metronidazolum +chlorquinaldolum op. 10 tabl dopoch op 50

49 metronidazolum żel 10mg/g 15g op 60

50 miconazoli nitras 0,1g op. 15 tabl dopoch op 30

51 mupirocin 20mg/g maść do nosa tuba 3 g op 8

52 natamycinum+ neomycinum+ hydrocortisonum maść 15 g op 120

53 neomycini sulfas maść do oczu 0,5% 3g op 100

54 paracetamolum 120mg / 5ml syrop o sm. truskawkowym 150g op 15

(14)

14

55 paracetamolum 125mg op. 10 czopków op 15

56 paracetamolum 200mg/5ml zawiesina doustna 85 ml, dla dzieci od

3go miesiąca op 120

57 paracetamolum 250mg op. 10 czopków op 15

58 paracetamolum 50 mg op. 10 czopków op 8

59 paracetamolum 500mg op. 10 czopków op 8

60 paracetamolum 500mg x 50 tab. Blistry op 950

61 phenylbutazonum 0,25g op. 5 czopków op 20

62 phenylbutazonum 5% maść 30g op 160

63 preparat dla dzieci , bez boraksu, złożony wyciąg płynny z kłącza

pięciornika , ichtamol , zincum oxydatum maść op. 20 g op 130

64

preparat złożony op. 12 czopków: 100 mg Benzocainum; Cytisus scoparius L. herba, Aesculus hippocastanum L. cortex , Potentilla erecta (L.) Raeusch, Potentilla tormentilla Stokes, rhizoma, Achillea millefolium L. herba, Matricaria recutita.L, (Chamomilla recutita (L.) Rauschert),flos, Atropa belladonna L.,radix

op 40

65

preparat złożony extractum spissum compositum ex: Arnicae et Calendulae anthodis + Hippocastani corticis extractum siccum 20mg + 12,5mg / g maść op. 30 g

op 42

66 progesteronum 100mg x 60 tabl. dopoch. op 40

67 progesteronum 50mg x 30 tabl. dopoch. op 10

68 tacrolimus 0,1% maść 10g op 3

69 thiethylperazinum 6,5mg x 5 amp. op 20

70 thiethylperazinum 6,5mg op 6 czopków op 20

71 thiethylperazinum 6,5mg x 50 tabl powl op 2

72 vaselinum album maść tubka 20g op 50

73

hydrożel schładzający w butelce z dozowaniem, jałowy typu water- jel, na wszystkie oparzenia termiczne, zawiera kwas hialuronowy.

Bezpieczny dla dzieci, niemowląt i osób starszych. Nie wykazuje reakcji alergicznych, zawiera kwas hialuronowy, nie przykleja się do ran i może być nakładany bezpośrednio na nią. Nie zawiera benzenu, bezpieczny dla oczu i śluzówek, butelka 120 ml

op 15

74

żel medyczny poślizgowy do badań endoskopowych, rektalnych, ginekologicznych, rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawia śladów po umyciu, tuba 200 ml (lub 100 ml z przeliczeniem ilości), bezpieczny dla pacjenta, o wysokiej przejrzystości

op 50

75 Acidum boricum subst. op. 10 g op 2

76 Acidum citricum monoh. subst. op. 1kg op 50

77 Acidum salicylicum subst. 250g op 5

78 Ammonii bromidum subst 100g op 6

79 Amylum tritici subst 50 g op 1

80 Argenti nitras subst. 10 g op 1

81 Balsam peruwiański subs. recep. 100 g op 5

82 Benzocainum (anaesthesinum) subst 10 g op 4

83 Borasol płyn 200 g (3% kwas borny) op 2

84 Camphorum subst. 5 g op 2

85 Chlorheksydyny diglukonian płyn 20% 500 g op 10

(15)

15

86 Cignolinum (Dithranol) subst 1 g op 5

87 Collodium 4% płyn 100ml op 2

88 Detreomycyna (chloramphenicol) subst op. 25 g op 13

89 Eucerinum 250 g zgodne z monografią w FP X op 6

90 Gentamycin sulfat subst 5g op 1

91 Glycerolum 85 % 500 g surowiec farmac. op 9

92 Hascobaza podłoże recept 500g op 1

93 Hydrocortisonum subst. 25 g op 3

94 Hydrogenium peroxydum 30% płyn 1 kg (Perhydrol) op 16 95 Ichtammolum (ammonium bituminosulf.) subst 100 g op 1

96 Kalii bromidum subst. 100g op 13

97 Lactosum monohydricum subst 50 g op 1

98 Lanolinum anhydricum 1 kg (Adeps lanae) op 9

99 Maść Cholesterolowa op. 250 g op 3

100 Mentholum subst. a 5 g op 1

101 Natrii chloridum subst. 100 g op 1

102 Natrii bromidum subst 100g op 6

103 Natrium tetraboricum (boraks) subst. 25 g op 1

104 Neomycini sulfas subst. 5 g op 5

105 Nystatinum subst. 5 g op 3

106 Oleum cacao (wiórki) 50 g op 1

107 Oleum Lini 100 ml op 2

108 Oleum Ricini subst. Rec. 100 g op 17

109 Parafina ciekła 800 g surowiec farmac. op 42

110 Prodermina (Pix Lithanthracis) subst. 50 g op 1

111 Rivanolum płyn 0,1% 250g op 50

112 Spiritus camphoratus 10% płyn 90g op 6

113 Spiritus salicylatus płyn 2% 100 ml op 10

114 Spiritus Vini 70 % - Ethanolum 70% 800 g op 4

115 Spiritus Vini 96 % - Ethanolum 96% 800 g op 10

116 Spirytus 70% skażony 0,5% hibitanem 1 l op 60

117 Sulfur praecipitatum subst 250 g op 9

118 Talcum subst. 250 g op 13

119 Urea pura (mocznik) subst 100 g op 20

120 Vaselinum album op 1 kg op 30

121 Vaselinum flavum op 1 kg op 30

122 Woda utleniona 3% 100 g (plastik) op 120

123 Zinci oxidi proszek substancja recept. 250 g op 13

124 Zinci oxidi pasta gotowa 250g op 5

(16)

16

125 kapsułki skrobiowe nr 2 op 500 szt op 1

126 kapsułki skrobiowe nr 3 op 500 szt op 1

GRUPA 4 - Leki różne, mleka dla noworodków

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 apiksaban 5mg x 60 tabl powl op 4

2 argipressinum 40 IU/2 ml koncentrat do sporz. roztworu do infuzji op

5 amp po 2 ml op 3

3 betamethasonum 4mg/ml amp. amp 450

4 betamethasonum 7mg/ml x 5 amp. op 50

5 caspofungin 50 mg fiolka i.v. 10 ml fiol 6

6 caspofungin 70 mg fiolka i.v. 10 ml fiol 1

7 cerebrolysinum 215,2mg/ml x 5 amp. 10ml op 80

8 dabigatran etexilate 110 mg x 180 kaps. twardych op 8 9 dabigatran etexilate 150 mg x 180 kaps. twardych op 14

10 dantrolene 20mg 60ml x 12 fiol. + rozp op 1

11 empagliflozyna 10mg x 30 tabl powl op 4

12 ertapenem 1 g fiolka pr.d/sp.rozt d/inf fiol 130

13 filgrastimum 30 mln j. /0,5ml amp-strzyk. op 4

14 filgrastimum 48 mln j. /0,8ml amp-strzyk. op 50

15

gąbka hemostatyczna kolagenowa (produkt leczniczy) typu pre- rolled, pokryta jednostronnie elementami kleju tkankowego (pochodzenia ludzkiego) 4,8cm x 4,8cm do stosowania miejscowego w zabiegach chirurgicznych

szt 2

16 idarucizumabum 2,5g/50ml 2 fiolki roztwór do wstrzykiwań lub do

infuzji op 1

17 immunoglobulinum humanum anty HBs 180 domięśn. Amp amp 7 18 immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intrav. 100 jm/

2ml inj. doż. Fiolka fiol 1

19 Iodixanolum 652mg/ml, 320mg jodu /ml 50 ml op 10 fl op 3 20 Iodixanolum 652mg/ml, 320mg jodu /ml 100 ml op 10 fl op 5 21

koncentrat 9u pierwiastków śladowych do sporządzania roztworu do infuzji dla pacjentów dorosłych, rozcieńczanie w roztworze chlorku sodu lub glukozy, 10ml x 10 fiolek

op 3

22 methotrexatum 20mg/ml 4 amp.strz a 0,375 ml op 4

23 methotrexatum 20mg/ml 4 amp.strz a 0,5 ml op 4

24

metoksyfluran, płyn 3 ml w inhalatorze do sporządzania inhala cji parowej, do doraźnego uśmierzania bólu w przypadku urazu u pacjentów dorosłych, przytomnych, podanie wziewne

op 28

25 mleko modyfikowane dla niemowląt od urodzenia, zawierające

białko OPTIPRO , w płynie, butelka 90 ml , op = 32 szt op 90 26

mleko modyfikowane dla wcześniaków i niemowląt o małej masie ciała, zawierające białko OPTIPRO HA, w płynie, butelka 70 ml , op

= 32 szt

op 12

(17)

17

27

mleko modyfikowane w płynie gotowe do spożycia dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, które nie są karmione piersią, zawiera GOS/FOS w proporcji 9:1 w ilości 0,8 g / 100 ml, DHA (LCPUFA) z grupy omega-3 w ilości 0,4 % kwasów tłuszczowych ogółem, trójglicerydy średnio łańcuchowe MCT 0,7g / 100ml, podwyższona zawartość wapnia 94mg /100ml oraz nukleotydy, butelka 70 ml , op = 24 butelki

op 40

28

mleko modyfikowane z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, do zastosowania od urodzenia, wartość energetyczna 68 kcal/100 ml , zawartość białka 1,42g / 100ml , kwas DHA 11,5mg / 100 ml, kwas ARA 23mg/ 100ml, zawiera cholinę, inozytol, taurynę, L-karnitynę, nukleotydy, op = 6 butelek a 59 ml

op 600

29

mleko początkowe w płynie gotowe do spożycia, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, zawierające opatentowaną, klinicznie przebadaną kompozycję oligosacharydów (GOS / FOS) w proporcji 9: 1 w ilości 0,8g / 100 ml, zawiera nukleotydy i LCPUFA oraz zawartość DHA 10 mg / 100 ml , 90ml, op = 24 szt

op 140

30

mleko początkowe w płynie przeznaczone dla noworodków i niemowląt od urodzenia, zawierające opatentowaną kompozycję prebiotyków (GOS / FOS) w proporcji 9: 1 w ilości 0,8g / 100 ml, zawiera nukleotydy i LCPUFA oraz zawartość DHA 6,4mg / 100 ml , butelka 90 ml op. = 24 szt

op 110

31

mlekozastępczy preparat, komletny odżywczo, hipoalergiczny, zaw.

hydrolizat kazeiny i LGG, stos. od urodzenia do 6go mż jako jedyne źródło pożywienia, zaw. LIPIL - mieszankę kwasów tłuszczowych omega 3 i 6, diet. Ś. Spoż. spec. przeznaczenia med., op 400 g

op 4

32

mlekozastępczy preparat, komletny odżywczo, hipoalergiczny, zaw.

hydrolizat kazeiny i LGG, stos. u niemowląt po 6ym mż i u dzieci, w alergii na białko mleka krowiego, zaw. LIPIL- mieszankę kwasów tłuszczowych omega 3 i 6, diet. Ś. Spoż. spec. przeznaczenia med., op 400 g

op 4

33 ondansetronum 4mg/2ml x 5 amp. 2 ml op 320

34 pozakonazol 40mg/ml zaw. doustna op. 105 ml op 1

35

preparat złożony do przedoperacyjnego dietetycznego przygotowania pacjenta, zawiera m.in. węglowodany, elektrolity, substancje

słodzące acesulfam K i sól sodowa sacharyny, bezresztkowy, bezglutenowy, kartonik 200ml do picia, op 4 sztuki

op 15

36

proszek (liofilizat) do sporz roztworu do wstrzyk i infuzji zwierający witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie

A,D3,E,C,B1,B2,B6,B12, kwas foliowy, pantotenowy, biotyna, wit.

PP, bez witaminy K, dla dorosłych i dzieci powyżej 11 lat żywionych pozajelitowo, 10 fiolek po 750 mg

op 2

37

proszek, dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, jest dodatkiem do mleka kobiecego, który wzbogaca je w białko (hydrolizat białek serwatkowych i

kazeinowych), składniki mineralne (szczególnie wapń i fosfor), witaminy i pierwiastki śladowe oraz zwiększa wartość energetyczną mleka matki, opakowanie = 50 saszetek po 2,2 g

op 4

38 rivaroxaban 10mg x 30 tabl powl op 3

39 rivaroxaban 15mg x 100 tabl powl op 16

40 rivaroxaban 20mg x 100 tabl powl op 22

41

smoczek na butelkę z elastomeru termoplastycznego (TPE), bez bisfenolu i ftalanów, kształt fizjologiczny, pogrubiony z jednej strony, otwory zapewniają trzykierunkowy strumień, op = 48 sztuk

op 55

42 smoczek na butelkę jednorazowy, bezlateksowy do karmienia dzieci

0 - 6 mcy, op = 6 sztuk op 1300

(18)

18

43

szybki test immunochromatograficzny do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania troponiny I w próbkach ludzkiej krwi pełnej,surowicy lub osocza, skład zestawu: płytki testowe 10 sztuk zawierające pasek z barwnym koniugatem i naniesione odczynniki, bufor ekstrakcyjny 2,5 ml, jednorazowe pipetki 10 sztuk, instrukcja używania.

op 4

44 tapentadolum 50 mg x 60 tabl o przed uwal op 2

45 Woda jałowa kendal do inhalacji do zamkniętego systemu RESPI-

FLO w butelkach 500 ml op. 15 sztuk op 5

46 wyrób medyczny - 30 % cytrynian 5 ml x 20 fiolek jałowych do

wypełniania cewników u pacjentów dializowanych op 1

47 wyrób medyczny - 4 % cytrynian 5 ml x 20 fiolek jałowych do

wypełniania cewników u pacjentów dializowanych op 3

48 wyrób medyczny - doustny 30% wodny roztwór glukozy dla

noworodków, sterylny, ampułki 0,7 ml op. 100 amp op 37 49

wyrób medyczny - spray zawierający siloksany do bezbolesnego usuwania plastrów i opatrunków samoprzylepnych u niemowląt, dzieci i dorosłych , op 50 ml

op 14

50 wyrób medyczny - talk sterylny bezazbestowy, apirogenny, do

talkowania opłucnej, op. zawiera 4 fiolki po 4 g op 6 51

wyrób medyczny - taurolidyna+ heparyna 500 j + 4% cytrynian 10ml x 25 fiol jałowych do wypełniania cewników u pacjentów

dializowanych

op 3

52

wyrób medyczny - taurolidyna+ urokinaza 25000 j + 4% cytrynian 5ml x 5 fiol jałowych do wypełniania cewników u pacjentów dializowanych

op 3

GRUPA 5 - Leki ampułkowe

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 anatoksyna szczepionka tężcowa ads.T 40jm/ 0,5ml amp. amp 80 2

antithrombinum III humanum densatum 1000 jm / 20 ml , po rekonstytucji 50 jm / ml, 1 fiolka liof. + rozp 20 ml + zestaw do podania, proszek i rozpuszczalnik do sporz roztworu do infuzji

op 1

3 antytoksyna jadu żmij amp. 500j.a. 2 ml amp 4

4 antytoksyna przeciwtężcowa 250 IU / 1 ml amp- strzyk. op 3

5 atosiban 37,5 mg / 5 ml koncentrat fiolka fiol 25

6 atosiban 6,75 mg/ 0,9 ml fiolka fiol 10

7 biperidenum 5mg/ml x 5 amp op 2

8 calcii glubionas 10% 10ml x 10 amp op 18

9 calcitoninum salmonis 100jm/ml x 5amp op 4

10 carbetocinum 100mcg/ml x 5 fiol op 75

11 deferoxaminum 500mg x10 fiol op 1

12 dinatrii pamidronas 60mg fiol. + rozp. fiol 4

13

eptacog alfa activated 1mg , 50 Kj.m. proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań + zestaw do podawania czynnika krzepnięcia w komplecie

op 1

14

eptacog alfa activated 2mg , 100 Kj.m. proszek i rozp. do sporządzania roztworu do wstrzykiwań + zestaw do podawania czynnika krzepnięcia w komplecie

op 2

(19)

19

15 flumazenilum 0,5mg/5ml x 5 amp. op 3

16 fondaparinux 2,5mg / 0,5ml x 10 amp strzyk op 3

17 galantaminum 2,5 mg x 10 amp. op 24

18 galantaminum 5 mg x 10 amp. op 40

19 glucagonum 1mg amp.strzyk. op 2

20 glyceroli trinitras 10mg/10ml x 10 amp. op 50

21 glyceroli trinitras 10mg/5ml x 50 amp. op 3

22 glyceroli trinitras aerozol 0,4mg/ dawkę 11g 200 dawek op 33

23 iobandronic acid 3mg / 3ml amp.-strzyk. op 5

24 kalii canrenoas 0,2/10ml x 10amp. op 32

25 metamizol 2,5g + pitofenon 10mg + fenpiweryna 0,1mg 5ml x 10

amp op 130

26 nimodipinum 10mg/50ml roztw do inf op. 50 ml op 10

27 octreotidum 100 mcg/1ml x 5amp. 1ml op 17

28 oxytocinum 5j.m./1ml 10 amp. Przechow. w temp pok. op 300

29 propafenon 3,5mg/ ml x 5amp a 20ml op 50

30 propafenon 150mg x 60tabl. Powl op 55

31 protaminum sulfuricum 1% 50mg / 5ml op 10 amp. op 1

32 streptomycinum 1 g fiolka fiol 250

33 sulodexidum 600 LSU/2ml x10amp. op 35

34 surfactantum 120mg/ 1,5ml zawiesina x 2 fiolki op 4

35 terlipressin 0,2mg /ml x 5 amp 5 ml op 2

36 thrombinum 400j.m 5amp. Stos. Zewn. op 30

37 tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum 10

fiol. 1,5 ml op 2

38 urapidilum 25mg/5ml x 5amp. op 170

GRUPA 6 - Leki ampułkowe

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość

1 aqua pro iniectione 5ml x 100 amp op 80

2 aqua pro iniectione 10ml x 100 amp op 430

3 calcium chloratum 67mg / ml 10ml x 10 amp. op 340

4 glucosum 20% 10ml x 50amp op 10

5 glucosum 40% 10ml x 50 amp op 12

6 heparinum 25000jm /5ml x 10 fiol. op 420

7 Inj. Magnesii sulf. 20% 10ml x 10amp op 500

8 kalium chlor. 15% 10ml x 50 amp. op 10

9 kalium chlor. 15% 20ml x 10 fiol. op 930

10 lidocaini hydrochloridum 1% 2ml x 10 amp. op 3

(20)

20

11 lidocaini hydrochloridum 2% 20ml x 5 fiol. op 420

12 lidocaini hydrochloridum 2% 2ml x 10 amp. op 740

13 lidocainum hydrochloricum 2% cum noradrenalino 0,00125 % 2ml x

10 amp op 3

14 lidocaini hydrochloridum 2% 10ml x 20 poj. op 5

15 lidocaini hydrochloridum 2% 5ml x 10 poj. op 5

16 lidocainum 10% aerozol 38g op 50

17 natrii hydrocarbonas 8,4% 20ml x 10amp op 460

18 natrium chlor. 0,9% 5ml x 100amp op 60

19 natrium chlor. 0,9% 10ml x 100amp op 320

20 natrium chlor. 10% 10ml x 100amp op 72

21 natrium chlorat. 0,9% 10ml x 50 amp szklane op 37

22 norepinephrinum 4mg/4ml x 5amp. op 1200

GRUPA 7 - Leki anestezjologiczne

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 atracurii besilas 25mg/2,5ml x 5amp. op 5

2 atracurii besilas 50mg/5ml x 5 amp op 5

3

bupivacaini hydrochloridum spinal 0,5% heavy 4ml x 5amp. 5mg/ml, roztwór hiperbaryczny, do stos. podpajęcz., każda ampułka

pakowana w opakowanie bezpośr.

op 570

4 bupivacainum 0,5% 10ml x 10 amp. op 90

5 cisatracurium 10mg/5ml x 5 amp op 1

6 cisatracurium 5mg / 2,5ml x 5amp. op 2

7 dexmedetomidine hchl 200ug/ 2 ml x 5 amp op 1

8 etomidatum 2mg/ml 10ml x 5 amp. op 16

9 mivacurii chloridum 10mg/5ml x 5amp. op 2

10 mivacurii chloridum 20mg/10ml x 5 amp op 1

11 neostigminum 0,5mg / ml x 10 amp. 1ml op 1100

12 pancuronii bromidum 4mg/2ml x10amp. op 3

13 propofolum 1% 200mg / 20ml x 5 fiol emulsja do wstrzykiwań lub

infuzji op 850

14 propofolum 2% MCT/LCT emulsja do infuzji op = 1 fiol 50 ml fiol 5 15 ropivacaine hydrochlor. 10 mg/ml x 5 amp. 10 ml op 50 16 ropivacaine hydrochlor. 2 mg/ml x 5 amp. 10 ml op 3 17 ropivacaine hydrochlor. 5 mg/ml x 5 amp. 10 ml op 4

18 sugammadex 200mg/2ml x 10 fiol op 14

19 suxamethonium 200 mg x10 fiol op 4

(21)

21

GRUPA 8 - Antybiotyki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 aciclovirum 200mg x 30 tabl op 55

2 aciclovirum 800mg x 30 tabl op 55

3 aciclovirum 400mg/5mlzawiesina doustna 150 ml op 15

4 amikacinum 0,3% krople do oczu 5ml op 73

5 amoxicillin 1g x 16 tabl op 240

6 amoxicillin/ clavulanic acid 1g x 14 tabl op 80

7 amoxicillinum 500mg/5ml granulat do przygot.zawiesiny doustnej

dla dzieci 100ml 65,3 g op 30

8 amphotericinum B 50mg fiolka proszek do sporz roztw do inf fiol 30 9 azithromycinum 200mg/5ml proszek do sporz.zaw. doustnej dla

dzieci 30 ml op 25

10 azithromycinum 500mg x 5 fiol op 3

11 azithromycinum 500mg x 3 tabl. Powl op 100

12 cefepimum 1 g x 10 fiol. 20 ml op 14

13 ciprofloxacinum 250mg x 10 tabl powl op 100

14 ciprofloxacinum 500mg x 10 tabl powl op 240

15 clarithromycinum 250mg x 14 tabl powl op 16

16 clarithromycinum 250mg/5ml gran. d/sp. zawiesiny doust. 60ml op 60

17 clarithromycinum 500mg x 14 tabl. powl op 50

18 clarithromycinum 500mg proszek do sp roztw do inf fiolka fiol 250

19 clindamycinum 150mg x 16 kaps. op 5

20 clindamycinum 300mg x 16 tabl powl op 30

21 emtricitabine/tenofovir disoproxil 200/245 mg x 30 tabl op 2

22 ethambutolum 250mg x 250 kaps op 40

23 flucitosinum 1% 250ml x 5 flakonów op 2

24 fluconazolum 100mg x 28 tabl op 30

25 fluconazolum 50mg x 14 tabl op 150

26 fosfomycinum 40mg / ml proszek do sporządzania roztworu do

infuzji, op. 10 fiol po 4 g op 20

27 fosfomycinum,trometamol 3g granulat d/sp. zaw. doust. 1 saszetka op 10 28

gentamicini sulfas gąbka 10x10x 0,5 130mg gentamycyny do leczenia zakaż. kości, tk. miękkich, przy implantach stawów, przeszczepach kost.

szt 6

29

gentamicini sulfas gąbka 5x5 x 0,5 32,5mg gentamycyny do leczenia zakaż. kości, tk. miękkich, przy implantach stawów, przeszczepach kost.

szt 7

30 gentamicinum 0,3% krople do oczu 5ml op 15

31 gentamicinum 80mg/2ml x10 amp.dożylne op 130

32 isoniazidum 100 mg x 250 tabl. op 3

(22)

22

33 lamivudine 150mg x 60 tabl. powl op 1

34 lamivudine+zidovudine 150mg + 300mg x 60 tabl powl op 1

35 lewofloksacyna 250 mg x 10 tabletek powl op 20

36 lewofloksacyna 500 mg x 10 tabletek powl. op 30

37 lewofloksacyna 5mg / ml roztw do inf fiolka 100ml op 550

38 lincomycinum 500 mg x 12 kaps. op 15

39 lincomycinum 600mg/2ml fiolka op 1300

40 linezolid 600mg/300ml worek op 10 szt op 30

41 lopinawir 200mg + rytonawir 50mg x 120 tabl op 1

42 metronidazolum 0,5g op. 10 tabl. dopoch. op 8

43 metronidazolum 250mg x 20 tabl doust op 630

44 metronidazolum 500mg x 28 tabl doust op 370

45 neomycinum 250mg x 16 tabl op 2

46 norfloxacinum 400mg x 20 tabl powl op 40

47 ofloxacinum 200mg x 10 tabl powl op 10

48 oseltamivir 30mg x 10 kapsułek tward. op 3

49 oseltamivir 45mg x 10 kapsułek tward. op 3

50 oseltamivir 75mg x 10 kapsułek tward. op 50

51 pyrazinamidum 500mg x 250 tabl. op 25

52 rifaksymina 200mg x 28 tabl powl op 50

53 sulfamethoxazolum + trimethoprimum 400 +80mg x 20 tabl. op 90 54 sulfamethoxazolum + trimethoprimum 80 +16mg/ml koncentrat x

10 amp. op 430

55 terbinafinum 250mg x 14 tabl. op 3

56 worikonazol 200mg fiolka fiol 20

GRUPA 9 - Leki różne

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 dexamethasonum 4mg/ 1ml x 10 amp. op 1600

2 dexamethasonum 8mg/ 2ml x 10 amp. op 1000

3 hydrocortisonum 100 mg x 5 fiol + rozp. op 700

4 hydrocortisonum 25 mg x 5 fiol + rozp. op 130

5 lidocaini hydrochloridum żel anestezjol. 2% 30g op 560

6 lidocaini hydrochloridum żel urolog. 2% 30g op 260

7 sulfathiazolum natricum krem 2% 40 g op 700

8 sulfathiazolum natricum krem 2% 400 g op 60

(23)

23

GRUPA 10 - Metronidazol, furosemid, ciprofloksacyna

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego) 33622300-9 (Środki moczopędne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 metronidazolum 0,5% roztw. do inf. op. 40 poj. a100ml op 310 2 ciprofloxacinum 200 mg / 100ml roztwór do infuzji, op. 20 but. a100

ml op 520

3 ciprofloxacinum 400mg/ 200ml roztw do infuzji , op. 20 but. a 200

ml op 550

4 furosemidum 20mg /2ml podanie dożylne i domięśniowe op 50 amp op 500

GRUPA 11 - Antybiotyki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 piperacillinum + tazobactamum 4g + 0,5g proszek do sporz roztworu

do infuzji 50ml x 10 fiol op 70

2 imipenemum + cilastatinum 500mg + 500mg proszek do sporz

roztworu do infuzji 20ml x 10 fiol op 160

GRUPA 12 - Wankomycyna fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 vancomycinum 1 g fiol. Proszek do sporządzania roztworu do

infuzji oraz stosowania doustnego op 5 fiol op 900

2 vancomycinum 0,5 g fiol. Proszek do sporządzania roztworu do

infuzji oraz stosowania doustnego op 5 fiol op 300

GRUPA 13 - Antybiotyki, leki p/gruźlicze

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego) 33670000-7 (Środki lecznicze dla układu oddechowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 ampicillinum 1 g fiolka fiol 1200

2 ampicillinum 2 g fiolka fiol 1400

3 ampicillinum 500 mg fiolka fiol 1400

4 ampicillinum+ sulbactamum 1g + 0,5g fiolka proszku fiol 340

(24)

24

5 ampicillinum+ sulbactamum 500mg + 250mg fiolka proszku fiol 20

6 cloxacillinum 1 g fiolka fiol 2000

7 cloxacillinum 500 mg x 16 tabl powl op 40

8 colistimethatum natricum 1000 000 x 20 fiolek op 60

9 dexamethasonum aerozol 32,5 g op 25

10 doxycyclinum 100 mg x 10 kaps tw op 280

11 doxycyclinum inj.doż.20mg/ml a 5ml x10 amp. op 330

12 erythromycini cyclocarb. 250 mg x 16 tabl powl op 5

13 erythromycinum 200mg x 16 tabl powl op 2

14 erythromycinum intravenosum 300mg fiolka fiol 45

15 erythromycinum płyn 2,5% 30 ml op 20

16 hydrocortisonum +oxytetracyclinum aerozol 32,25 g op 40

17 neomycinum aerozol 32 g op 130

18 penicillinum cryst. inj. 1000000 fiol. fiol 400

19 penicillinum cryst. inj. 3000000 fiol. fiol 600

20 penicillinum proc. inj. 1200000 fiol. fiol 10

21 penicillinum proc. inj. 2400000 fiol. fiol 40

22 rifampicinum + isoniazidum 150mg + 100mg x 100 kaps tw op 6 23 rifampicinum + isoniazidum 300mg + 150mg x 100 kaps tw op 50

24 rifampicinum 150 mg x 100 kaps tw op 2

25 rifampicinum 300 mg x 100 kaps tw op 5

26 triamcinolonum +tetracyclinum aerozol 30 ml op 8

GRUPA 14 - Flukonazol do infuzji

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 fluconazolum 200mg/ 100ml roztwór do infuzji op. 100 ml x 10 szt op 60 2 fluconazolum 100mg/ 50ml roz. do inf. op 50 ml x 10 szt op 6

GRUPA 15 - Cefazolin fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 cefazolinum 1g fiolka, proszek do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań i infuzji fiol 13000

(25)

25

GRUPA 16 - Cefuroksym fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1

cefuroxime sodium 0,75 g fiol .do stos.od 1-go dnia życia, rozpuszczanie w kilku różnych rozpuszczalnikach, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

fiol 1300

2

cefuroxime sodium 1,5 g fiol .do stos.od 1-go dnia życia, rozpuszczanie w kilku różnych rozpuszczalnikach, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

fiol 2300

GRUPA 17 - Ceftriakson fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 ceftriaxone 1g fiol. i.v., i.m. do podawania we wstrzyknięciach

domięśniowych, dożylnych i do infuzji fiol 2500

2 ceftriaxone 2g fiol. i.v., i.m. do podawania we wstrzyknięciach

domięśniowych, dożylnych i do infuzji fiol 5000

GRUPA 18 - Cefotaksym fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 cefotaxime 2 g fiolka, proszek do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań i infuzji op 1 fiol fiol 24000

2 cefotaxime 1 g fiolka, proszek do sporządzania roztworu do

wstrzykiwań i infuzji op 1 fiol fiol 28000

GRUPA 19 - Ceftazydym fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 ceftazidime 1g fiol. do wstrzykiwań i infuzji, do stosowania również

u noworodków i dzieci op 1 fiol fiol 4200

(26)

26

GRUPA 20 - Amikacyna fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 amikacinum 1g/4ml ampułka 4 ml fiol 900

2 amikacinum 0,5g/2ml ampułka 2 ml fiol 1600

3 amikacinum 0,25g/2ml ampułka 2 ml fiol 300

GRUPA 21 - Klindamycyna inj.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 clindamycinum 300mg/2ml 1 amp. roztwór do wstrzykiwań x 5 amp op 190 2 clindamycinum 600mg/4ml 1 amp. roztwór do wstrzykiwań x 5 amp op 560

GRUPA 22 - Meropenem inj.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 meropenem 1g x 10 fiol op 420

2 meropenem 0,5g x 10 fiol op 60

GRUPA 23 - Acyklowir fiolki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33651100-9 (Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 aciclovirum 250mg x 5 fiol. Proszek do sporządzania roztworu do

infuzji op 1200

GRUPA 24 - Ampułki, tabletki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 acetylcysteinum 300mg/3ml x 5 amp. op 240

2 amoxicillin/ clavulanic acid 1,2g x 5 fiol, do stos.od 1-go dnia życia,

rozp. w kilku różnych rozpuszczalnikach op 300

(27)

27

3 amoxicillin/ clavulanic acid 0,6g x 5 fiol, do stos.od 1-go dnia życia,

rozp. w kilku różnych rozpuszczalnikach op 25

4 dobutaminum 250mg fiolka liof. fiol 1200

5 ferri hydroxidum saccharum 100mg Fe/amp. 5ml x 5 amp. op 15 6 ferrosi oxidum et dextranum complex 2ml x 50 amp. dom. op 10

7 ketoprofenum 100mg/2ml x 10 amp. iv., im. op 2400

8 pefloxacinum 400 mg x 10 tabl. op 3

9 vancomycinum 1 g fiol. o wskazaniach w ChPL do infuzji dożylnej i

podania roztworu doustnego fiol 600

GRUPA 25 - Dalteparyna

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33621100-0 (Środki obniżające krzepliwość krwi)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 alprostadilum 0,5mg/ml x 5 amp. op 1

2 dalteparinum natricum 12500j./0,5ml x 5 amp-strzyk op 1 3 dalteparinum natricum 15000j./0,6ml x 5 amp-strzyk op 1 4 dalteparinum natricum 2500j./0,2ml x 10 amp-strzyk op 10 5 dalteparinum natricum 5000j./0,2ml x 10 amp-strzyk op 150

6 dinoprostonum 0,5mg/3g żel do szyjki macicy op 3

7 methylprednisolon acetas + lidocainum 40mg/ml inj. dotkankowe,

zawiesina fiol. 1ml fiol 45

8 methylprednisolonum 0,5g fiolka + rozp fiol 140

9 methylprednisolonum 1g fiolka proszek + rozp. fiol 160

10 misoprostolum 200mcg x 42 tabl. op 23

11 tygecyclinum 50 mg proszek do sp. roztw.do inf. op. 10 fiol. op 20

GRUPA 26 - Nadroparyna ampułko - strzykawki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33621100-0 (Środki obniżające krzepliwość krwi)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 nadroparinum calcicum 3800j.m./0,4ml x 10 amp-strzyk op 3300 2 nadroparinum calcicum 5700 j.m/0,6ml x 10 amp-strzyk op 300

GRUPA 27 - Nadroparyna multi fiolki wielodawkowe

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33621100-0 (Środki obniżające krzepliwość krwi)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 nadroparinum calcicum 47 500 j.m./ 5 ml x 10 fiol. op 250

(28)

28

2 Mini spike V op 1 szt. szt 660

3 Strzykawki kalibrowane z igłami do podawania nadroparinum

calcicum op 100 szt. op 250

GRUPA 28 - Enoksaparyna

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33621100-0 (Środki obniżające krzepliwość krwi)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 enoxaparinum natricum 20mg/0,2ml x 10 amp-strzyk op 500 2 enoxaparinum natricum 40mg/0,4ml x 10 amp-strzyk op 4500 3 enoxaparinum natricum 60mg/0,6ml x 10 amp-strzyk op 300 4 enoxaparinum natricum 80mg/0,8ml x 10 amp-strzyk op 150 5 enoxaparinum natricum 100mg/ 1ml x 10 amp-strzyk op 3 6 enoxaparinum natricum 120mg/0,8ml x 10 amp-strzyk op 3 7 enoxaparinum natricum 150mg/ 1ml x 10 amp-strzyk op 1

GRUPA 29 - Leki różne

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33621100-0 (Środki obniżające krzepliwość krwi) 33615100-5 (Insulina)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 amiodaroni hydrochlor. 50mg/ml x 6 amp 3ml op 390

2 calcii polistyreni sulfonas proszek (sól wapniowa) dla pacjentów

dializowanych op. 300g op 2

3 dapsone 100 mg x 100 tabl. Dostawa do 3 tyg op 3

4 insulinum glargine 100j/ml x 5 wstrzyk. 3ml op 3

5 insulinum glargine 300j/ml x 10 wstrzyk. 1,5ml op 2

6 insulinum glulisinum 100j/ml x 5 wstrzyk. 3ml op 3

7 insulinum isophanum 100j/ml x 5 wstrzykiwaczy 3ml op 3

8 insulinum lizpro 100j/ml x 10 wstrzyk. 3ml op 2

9 insulinum neutralis + isophanum, mieszanka "25" 100j/ml x 5

wstrzykiwaczy 3ml op 2

10 insulinum neutralis rapid 100j/ml x 5 wstrzykiwaczy 3ml op 4 11 isosorbidi mononitras 10mg x 60 tabl powl (tabl) op 20 12 isosorbidi mononitras 20mg x 60 tabl powl (tabl) op 20

13 isosorbidi mononitras 40mg x 30 tabl powl op 2

14 milrinone 10mg/10ml x 10amp op 1

15 natrii valproas 288,2mg / 5ml syrop 150 ml op 25

16 natrii valproas 400mg/4ml fiol. Proszek + rozpuszczalnik fiol 980

(29)

29

17 natrii valproas 200mg + acidum valproicum 87mg x 30 tabl (lub tabl

powl) o przedł uwal op 110

18 natrii valproas 333mg + acidum valproicum 145mg x 30 tabl (lub tabl

powl) o przedł uwal op 130

19 phenobarbitalum 40mg/2ml fiol. Czas dostawy ustalany na bieżąco. fiol 20 20 sevelamer chlorowodorek 800mg x 180 tabl. powl. op 3

21 spiramycinum 3 mln x 10 tabl op 3

GRUPA 30 - Drotaweryna ampułki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 drotaverini h/chlor. 40mg/2ml op. 5 amp. op 1600

GRUPA 31 - Dinoprostum

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 dinoprostum 5mg/ml x 5 amp. op 8

GRUPA 32 - Acidum tranexamicum ampułki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 acidum tranexamicum 500mg/5ml x 5amp. Roztwór do wstrzykiwań op 1150

GRUPA 33 - Teikoplanina, adenozyna ampułki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne) Kody dodatkowe: 33661200-3 (Środki przeciwbólowe)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 adenosinum 3mg/ml x 6 fiolek a 2ml op 40

2 teicoplaninum 200mg fiolka fiol 10

3 teicoplaninum 400mg fiolka fiol 150

GRUPA 34 - Tabletki

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 perindoprilum 5mg x 90 tabl powl op 65

(30)

30

2 perindoprilum 10mg x 90 tabl powl op 22

3 trimetazidinum 35mg x 90 tabl o zmod uwaln op 40

4 tianeptinum 12,5mg x 108 tabl powl op 15

5 gliclazidum 60mg x 90 tabl o zmod uwaln op 55

6 indapamidum 1,5mg x 108 tabl powl o przedł uwaln op 50

7 ivabradine 7,5mg x 112 tabl powl op 1

8 ivabradine 5 mg x 112 tabl powl op 5

GRUPA 35 - Esomeprazol inj.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne) Kody dodatkowe: 33661200-3 (Środki przeciwbólowe)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 esomeprazole 40mg proszek do sporz roztworu do wstrzykiwań i

infuzji op. 10 fiol. op 450

GRUPA 36 - Pantoprazol

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33610000-9 (Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 pantoprazolum 40mg fiolka i.v. fiol 2600

2 pantoprazolum 20mg x 56 tabl. dojelit. op 1450

3 pantoprazolum 40mg x 56 tabl. dojelit. op 110

GRUPA 37 - Omeprazol

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne)

Kody dodatkowe: 33610000-9 (Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 omeprazolum 40mg fiol. i.v., do sporządzania roztworu do infuzji

(rozp. w soli fizjol. lub w 5% glukozie) fiol 5800

GRUPA 38 - Paracetamol inj.

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33600000-6 (Produkty farmaceutyczne) Kody dodatkowe: 33661200-3 (Środki przeciwbólowe)

L.p. Nazwa międzynarodowa j.m. Ilość

1 paracetamolum 1g / 100ml op. 10 fiol op 2600

2 paracetamolum 0,5 g / 50ml op. 10 fiol do stosowania u małych

dzieci i noworodków zapisane w ChPL op 20

Cytaty

Powiązane dokumenty

– Informacje dotyczące poprawnego stosowania produktu leczniczego oraz występowania niepożądanych działań - ostrzeżenie dla lekarzy i pacjentów oraz ich opiekunów.

ckiw-olesnica@ohp.pl. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie w/w adresu mailowego.. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie

Oferta musi być podpisana, a kserokopie potwierdzone z klauzulą „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputero- wego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie zgodnie

dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego

Realizacja zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Zakup i dostawa mobilnych urządzeń wspomagających i

EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU 2022..

Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że przed zawarciem Umowy poinformowali pisemnie każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści jako dane