X Krąg tematyczny: Podróże w przeszłość Temat: Święto Niepodległości.

Download (0)

Full text

(1)

X Krąg tematyczny: Podróże w przeszłość Temat: Święto Niepodległości.

Cele:

poznasz historię hymnu polskiego i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości

– wypowiesz się i napiszesz notatkę o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości

oraz o hymnie narodowym

– poćwiczysz pisanie wyrazów z h

– utworzysz liczbę pojedynczą i mnogą połączeń wyrazowych

– wykonasz działania na dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100 różnymi sposobami

PLAN ZAJĘĆ

1. Dodajemy liczby dwucyfrowe w zakresie 100 różnymi sposobami.

2. Pierwsze chwile niepodległej Polski – praca z tekstem informacyjnym.

3. Narodowe Święto Niepodległości – ćwiczenia wzbogacające słownictwo.

4. Pieśni patriotyczne podtrzymujące ducha narodu – ich znaczenie dla Polaków.

5. „Mazurek Dąbrowskiego” – zapoznanie z dziejami hymnu polskiego, pisanie notatki.

6. Honorowi harcerze – ćwiczenia w pisaniu wyrazów z h.

7. Podsumowanie zajęć – odpowiedzi na pytania dotyczące tematu dnia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Podręcznik z matematyki str. 36 zadanie 1 – przepisać do zeszytu i obliczyć według podanych przykładów liczenia Huberta, Moniki, Igora.

Zadanie 2 str. 36

(2)

Oblicz sposobem pisemnym w zeszycie.

Ćwiczenia z matematyki str. 53

Zad. 1 wykonaj w ćwiczeniu.

Zadanie 2 wykonaj w zeszycie

Zadanie 3 oblicz w ćwiczeniu i napisz odpowiedź.

Zadanie 4 zaznacz ołówkiem właściwą odpowiedź a) lub b) dla odpowiednich rysunków.

Edukacja polonistyczna

Podręcznik nr 2 str. 6- przeczytaj informację.

Zastanów się, co to znaczy, że ojczyzna zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

Ćwiczenie nr 2 str. 4.

Na podstawie przeczytanego tekstu z podręcznika wykonaj w ćwiczeniu polecenie 1,

Ćwiczenie 2 – połącz w pary ołówkiem wyrazy, które mają podobne znaczenie.

Wykonaj tylko polecenie z drugiej kropki zadania 2.

Ćwiczenie 3. Ułóż zdania z rozsypani wyrazowej i zapisze je w zeszycie.

W podręczniku na str. 7 przeczytaj ,,Mazurek Dąbrowskiego”- hymn Polski.

Napisz w zeszycie pełnym zdaniem odpowiedź na pytania:

1. Kto napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego”?

(3)

2. Od którego roku ,,Mazurek Dąbrowskiego” został hymnem narodowym?

W ćwiczeniu nr 2 na str. 5 wykonaj polecenie 4 i 5.

PRACA DOMOWA.

Naucz się czytać tekst z podręcznika na str. 7.

MUZYKA

Temat: Zapoznanie z melodią i słowami Mazurka Dąbrowskiego.

1. Posłuchaj piosenkę o miastach Polski:

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

2. Posłuchaj Mazurka Dąbrowskiego:

https://www.youtube.com/watch?v=DevmLQmIS7k

PRACA DOMOWA

Naucz się na pamięć 3 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” na poniedziałek 16.11.2020 r. (Można recytować lub śpiewać).

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „Mazurek Dąbrowskiego” Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

I. Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.

(4)

Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

II. Przejdziem Wisłę,

przejdziem Wartę, Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

III. Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Marszobieg po okolicy.

Wybierz się z rodzicem, starszym rodzeństwem na spacer, w

czasie którego pobiegaj, pobaw się w berka. Nazbieraj duże,

(5)

kolorowe liście klonu, lipy, kasztanowca, które będą

potrzebne na prace techniczne.

Figure

Updating...

References

Related subjects :