Wpisz do zeszytu!!!!!!!!!

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

18.05.20

Temat: Pilecki i Inka – „żołnierze niezłomni”

Mapa przedstawia Europę po II wojnie światowej. Na mapie zaznaczona jest Polska (kolor – czerwony) i Związek Sowiecki (kolor zielony)

Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści czyli ludzie zależni od Związku Sowieckiego.

Żołnierze niezłomni ( używa się również określenia „żołnierze wyklęci) to żołnierze, którzy walczyli z władzą komunistyczną w Polsce.

Pamiętacie ?

W czasie II wojny światowej Polacy aby zmylić Niemców używali pseudonimów.

Wpisz do zeszytu!!!!!!!!!

1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1. Umiem wyjaśnić pojęcie: „żołnierz niezłomny”

2. Wiem kim byli: Witold Pilecki, Inka

3. Zapisz obok imienia i nazwiska postaci jej pseudonim (podr. str. 133):

a) Danuta Siedzikówna ………

4. Opowiedz krótko swoimi słowami historię Witolda Pileckiego (podr. str. 132)

Figure

Updating...

References

Related subjects :