Było sporo ludzi na cegielni - Maria Wręga - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

MARIA WRĘGA

ur. 1941; Lublin

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, cegielnia Czechówka Górna, praca w cegielni, projekt Lubelskie cegielnie. Materia miasta

Było sporo ludzi na cegielni

Było sporo ludzi do wywożenia. Tam, gdzie tatuś pracował, to może ich było pięciu.

W tych mokrych gliniankach to też może z czterech, bo do każdego wózka po dwóch.

Maszynista był jeden, ale dwóch, którzy pomagali. Ci, co już do formiarek wywozili, to ich było chyba ze czterech, a może i nie. Bo to sprytni byli panowie. Było dziesięć podwójnych placów, na których robiły formiarki. One miały swoje place, szopa była wspólna. Także ich było może ze dwadzieścia. Byli także panowie, którzy wywozili cegłę już wypaloną. W każdym razie, było trochę ludzi.

Data i miejsce nagrania 2018-09-19, Lublin

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :