Przypomnijcie sobie jak dowodziliśmy, że ciąg jest arytmetyczny

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

13.03.2020 r. oraz 16.03.2020 Klasa 3 tia

Lekcja 1: Temat: Ciąg geometryczny.

1. Przypomnijcie sobie jak dowodziliśmy, że ciąg jest arytmetyczny.

Należało wówczas wykazać, że różnica jest stała dla każdej dodatniej liczby n.

Podobnie jeśli udowodnimy, że iloraz między następnym a poprzednim wyrazem ciągu jest stały to ciąg jest geometryczny. Należy zatem zbadać iloraz an+1

an . Przeanalizuj przykład 2 na stronie 223.

Przypomnij wzory o działaniach na potęgach na str. 1:

(https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/MATURA_

2015_Wybrane_wzory_matematyczne.pdf)

A następnie wykonaj ćwiczenie 3/223 oraz zadanie 3 na stronie 224.

2. Zapoznaj się z własnością ciągu geometrycznego na wyraz środkowy.

Ciąg (a,b,c) jest ciągiem geometrycznym, wtedy i tylko wtedy b2=ac.

Dla ciągu geometrycznego (an)prawdziwy jest wzór (an)2=an-1 an+1. Wykonaj zadanie 4 na str. 149 zbioru zadań.

Lekcja 2,3: Temat: Ciąg geometryczny – rozwiązywanie zadań.

Wykonaj zadania: 1bc, 2, 4,5 / podręcznik str 224 oraz 5-9/149 ze zbioru zadań.

Figure

Updating...

References

Related subjects :