• Nie Znaleziono Wyników

Gdzie szukać pomocy?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Gdzie szukać pomocy?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Gdzie szuka pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Słowackiego 1c

63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-51-52, 735-02-06 pon.-pt. 8-16

Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

pl. Kolegiacki 12a 61-841 Poznań tel. (0-61) 852-22-42 pon.-pt. 16-19

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Podolańska 45 60-626 Poznań

tel. (0-61) 843-01-01, 847-86-87

Pomarańczowa Lina

System pomocy rodzicom, których dzieci upijają się 0 801 14-00-68

www.prom.org.pl

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

(dawniej: Ogólnopolskie Pogotowie Makowe) 0 801 19-99-90

www.poradnia.narkomania.org.pl

Narkomania

Pomoc Rodzinie Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemami Uzależnień (dawniej: Ogólnopolskie Pogotowie Makowe)

0 801 10-96-96 www.idn.org.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołanego przez Burmistrza Gminy Wiskitki, wchodzą przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji w

dnia 25 stycznia 1996 r.; Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (Dz. z dnia 21 października 1952 r.); Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu

PRZYCHODNIE LEKARSKIE 56-100 WOŁÓW WROCŁAWSKA 3 PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ LECZENIE UZALEŻNIEŃ. rejestracja: (071)389 53 60 informacja: (071)389

Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie działań mających na celu z jednej strony podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w

poradnictwo oraz pomoc hostelową w ramach interwencji kryzysowej, programy profilaktyczne skierowane do wybranych grup (Rodzina w Centrum, Rodzina w Centrum 2),

1) By pomagać ofiarom przemocy, poza umiejętnościami dawania wsparcia psychologicznego, trzeba znać zasady pomocy socjalnej i przepisy prawa. Długotrwała przemoc sprawia, że

Harmonogram działa ń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie4. Ka ż da jednostka we własnym

Lp. Należy przypuszczać, że rzeczywista liczba osób i rodzin dotkniętych przemocą jest znacznie wyższa niż wskazują na to przywołane statystyki. Osoby doznające przemocy