Edukacja matematyczna Temat Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – zadania

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Zadania do wykonania na piątek 29 maja 2020 r.

Edukacja polonistyczna

Temat: To już wiem, to już potrafię – doskonalenie umiejętności językowych.

Cel: - wykonasz pisemnie ćwiczenia językowe

Dzisiaj wykonacie test z edukacji polonistycznej i bardzo Was proszę, abyście samodzielnie pracowali. Możecie poprosić rodzica o przeczytanie polecenia. Otwórzcie teraz ćwiczenia polonistyczne s.63-65. Życzę Wam miłej pracy, powodzenia!!!

Po wykonaniu zadań proszę zrobić zdjęcie i przesłać do oceny do dnia 1.06. (poniedziałek).

Edukacja matematyczna

Temat Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – zadania.

Cel: - wykonujesz obliczenia w zakresie 20

Na dzisiejszych zajęciach poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20.

Otwórz podręcznik do matematyki na stronie 30 i rozwiąż zadania razem z prowadzącą lekcje. Przygotuj też zeszyt do matematyki. https://www.youtube.com/watch?v=4-YYd- o_NFw

Dla chętnych

*Gry matematyczne

https://www.digipuzzle.net/minigames/shootinggallery/shootinggallery_additions.htm?

language=english&linkback=../../education/math-till-20/index.htm

https://www.digipuzzle.net/minigames/mathracer/mathracer_subtractions.htm?

language=english&linkback=../../education/math-till-20/index.htm Gratuluję wykonania zadań !!!

Pozdrawiam Was serdecznie!!!!

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :