Uwaga! przy każdym wzorze wpisz na czerwono swoje imię,

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Wstawianie równań (edytor równań)

Obejrzyj filmy jak tworzyć:

Ten sposób jest lepszy

https://www.youtube.com/watch?v=TJJTUtbQdGg

a tutaj gorszy, gdy nie masz funkcji równanie (jak podoba się poprzedni sposób na filmie to nie oglądaj tego niżej):

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5lVrQ6lLw

a teraz w oparciu o obejrzany film stwórz następujące wzory i prześlij do nauczyciela

Uwaga! przy każdym wzorze wpisz na czerwono swoje imię,

Uwaga!! liczby obowiązkowo każdy wypisuje inne – swoje, wielkość czcionki 14

2 3 4 ∙ 3 2

5 = [ ę]

2√6 + 3

ę

=

5 8 ∙ −2

3 = [ ę]

+ 2 =

− 6 = [ ę]

!"#

= (% + &) ∙ ℎ

2 [ ę]

Tyle ile równań poprawnie wpisanych taka ocena

Figure

Updating...

References

Related subjects :