• Nie Znaleziono Wyników

seminarium doktoranckiesRymaszewska Anna dr hab. prof. US

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "seminarium doktoranckiesRymaszewska Anna dr hab. prof. US"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

seminarium doktoranckie s Rymaszewska Anna dr hab. prof. US Biol III 3 6 S pf4p0po

metody planowania i realizacji zajęć z

zakresu taksonomii organizmów w Więcław Helena dr hab. prof. US Biol III 3 6 S 6f5nubi

funkcjonalne podstawy rozwoju

organizmu zwierzęcego w Dziewulska Katarzyna dr hab. prof. US Biol III 3 6 S 8km3mig

seminarium doktoranckie s Skuza Lidia dr hab. prof. US Biol III 4 8 S mv2b8zn

Hausdorff measures (miary Hausdorffa-

wykład monograficzny IV) w Prus-Wiśniowski Franciszek dr hab. prof.

US Mat III 3 6 S r7cj46j

seminarium doktoranckie s Kuhlmann Franz-Viktor prof. dr hab. Mat III 3 6 S 3n1epzj

seminarium doktoranckie s Felshtyn Alexander dr hab. prof. US Mat III 4 8 S 6yqy6ia

seminarium doktoranckie s Kuhlmann Franz-Viktor prof. dr hab. Mat III 4 8 S 3n1epzj

seminarium doktoranckie s Witkowski Andrzej prof. dr hab. Geog III 3 6 S leytfol

seminarium doktoranckie s Kowalewska-Kalkowska Halina dr hab. prof. USGeog III 3 6 S avyw083

komunikacja interpersonalna ćw Świątek Małgorzata dr Geog III 3 6 S hx2w98

modelowanie przyrodniczych procesów

geograficznych L Walczakiewicz Szymon dr Geog III 3 6 S z9rcet2

Cytaty

Powiązane dokumenty

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-.

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-.

inżynieria ekologiczna wód płynacych w Krepski Tomasz dr OiIŚP II 2 3,4 S oqkf526. inżynieria ekologiczna wód płynacych ćw Krepski Tomasz dr OiIŚP II 2 3,4

inżynieria ekologiczna wód płynacych w Krepski Tomasz dr OiIŚP II 2 3,4 S oqkf526. inżynieria ekologiczna wód płynacych ćw Krepski Tomasz dr OiIŚP II 2 3,4

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-..

zajęć nr grupy PROWADZĄCY

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-.

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-nek poziom rok sem system specj KOD. podstawy fizyki w Ferrari Franco