• Nie Znaleziono Wyników

Temat : Pole powierzchni graniastosłupa 1.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat : Pole powierzchni graniastosłupa 1."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

piątek 5 czerwca 2020, poniedziałek 8 czerwca 2020

Temat : Pole powierzchni graniastosłupa

1. Obejrzyj film : https://www.youtube.com/watch?v=4X4U8xkgZx0

2. Zrób notatkę.

Pole graniastosłupa

𝑷𝒃 = 𝑷𝟏+ 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 - pole powierzchni bocznej 𝑷𝒄 = 𝟐𝑷𝒑 + 𝑷𝒃- pole powierzchni całkowitej

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa jest sumą pól podstaw i wszystkich jego ścian bocznych.

3.Wykonaj zadania:

- pierwszego dnia: zadania z zeszytu ćwiczeń 1 d), e), f) str. 91, 5 str. 93 - drugiego dnia: zadania z zeszytu ćwiczeń 6 str. 94, 9 str. 96

4. Do kontroli prześlij zadanie 6 str. 94.

wtorek 9 czerwca 2020, środa 10 czerwca 2020

Temat : Liczby ujemne

1.Obejrzyj film : https://pistacja.tv/film/mat00154-liczby-calkowite-wprowadzenie?playlist=432 https://pistacja.tv/film/mat00155-liczby-calkowite-na-osi-liczbowej?playlist=432

(2)

2. Zrób notatkę.

Z dwóch liczb ujemnych ta liczba jest mniejsza, która leży na osi liczbowej dalej od zera.

(Odwrotnie niż liczby dodatnie).

Liczby przeciwne

Liczbą przeciwną do liczby 4 jest liczba (–4).

Liczbą przeciwną do liczby (-3) jest liczba 3.

Liczbą przeciwną do liczby dodatniej jest liczba ujemna.

Liczbą przeciwną do liczby ujemnej jest liczba dodatnia.

Liczbą przeciwną do liczby a jest liczba (–a).

Liczbą przeciwną do zera jest zero.

Liczby całkowite

Liczby naturalne i liczby do nich przeciwne nazywamy liczbami całkowitymi.

Są to: …, –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, …

Liczba całkowita 0 nie jest ani dodatnia, ani ujemna.

3.Wykonaj zadania:

- pierwszego dnia: zadania z zeszytu ćwiczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 46-47 - drugiego dnia: zadania z zeszytu ćwiczeń 8,9,10,11,12,13 str. 49 4. Do kontroli prześlij zadanie 13 str. 49.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Krawędzi, które łączą wierzchołki należące do różnych kawałków, jest dokładnie n k − 1, a ponieważ poddrzewa połączone takimi krawędziami składają się z

Pole powierzchni całkowitej sześcianu obliczamy poprzez obliczenie pola jednej jego ściany (kwadratu), a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez 6 , czyli przez ilość

W dowolnym postępie arytmetycznym n-wyrazowym o wyrazach całkowitych, jeżeli suma wyrazów tego postępu jest podzielna przez 7, to co najmniej jeden jego wyraz jest podzielny

Dla podanych a, b, c podać takie d, aby istniał czworokąt wy- pukły o bokach długości (z zachowaniem kolejności) a, b, c, d, w który można wpisać okrąg.. Dla podanych a, b,

Przypominam! Oceniam Waszą pracę. Sprawdzajcie o 10 00 wiadomości ode mnie na e-dzienniku. Podaną liczbę zaokrąglij na trzy sposoby: do tysięcy, do setek oraz do dziesiątek:. a)

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Wskazani uczniowi, gdy wykonają zadania, muszą niezwłocznie przesłać wyniki przez komunikator na e-dzienniku, lub mailem na adres:!. matematyka2LOpm@gmail.com skan