• Nie Znaleziono Wyników

Zastanów się, jakie cechy środowiska tego kraju ,sprzyjają rozwojowi rolnictwa, przemysłu i turystyki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zastanów się, jakie cechy środowiska tego kraju ,sprzyjają rozwojowi rolnictwa, przemysłu i turystyki"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

geografia6b.26.05

Temat – Współczesne problemy Ukrainy.

Plan lekcji:

1. Przypomnij sobie położenie Ukrainy i cechy jej środowiska przyrodniczego.

2. Zastanów się, jakie cechy środowiska tego kraju ,sprzyjają rozwojowi rolnictwa, przemysłu i turystyki.

3. Dlaczego Ukraina ma dzisiaj wielkie problemy gospodarcze?

- niezadowolenie części społeczeństwa z przeprowadzanych reform gospodarczych, - bezrobocie i niskie zarobki

- wzrost liczby emigrantów,

- konflikt zbrojny z Rosją (walki o Krym i Donieck),

- spadek liczby ludności, wynikający z ujemnego przyrostu naturalnego,

Proszę przepisać plan lekcji, następnie przypomnijcie sobie cechy środowiska przyrodniczego tego kraju.

Przejdźcie do obejrzenia i wysłuchania lekcji poprowadzonej przez nauczyciela geografii na kanale https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTgom

Praca domowa – opracować pisemnie punkt 2 planu lekcji i prześlij na moją pocztę elzbieta.gucio@wp.pl w terminie do 2.05

Cytaty

Powiązane dokumenty

Praca domowa z Geometrii z algebr¡ liniow¡. dla kierunku Informatyka,

Uprzedzam, że mogły się tutaj znaleźć (niezamierzone) błędy – proszę je zgłaszać, to może wszystkim uprościć

W wylosowanej próbie 16 studentów średnia wynosiła 150 zł, zaś wariancja wyznaczona na podstawie tej próby wynosiła 1600 zł.. Przypuszczamy, że studenci I roku wydają

- dostęp do zaworu odcinającego dopływ gazu w wypadku awarii odbiornika -okresowe przeglądy instalacji gazowej przez wykwalifikowanego pracownika Zastanów się, odpowiedz,

Odpowiedz pisemnie na punkt 5 planu lekcji i swoją pracę prześlij na mój adres elzbieta.gucio@wp.pl w terminie do 3.06. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie

Mimo trudnych warunków i ograniczeń potrafisz spędzić aktywnie czas i nie zaniedbujesz swojego rozwoju fizycznego.. Przywiązujesz do tego takie samo znaczenie, jak do

Miłość jest gorzka i słodka, ale nikt nie potrafi powiedzieć, co w niej jest słodsze, gorycz czy słodycz Ezra Pound8. Miłość jest największym

Cele wynikające z podstawy programowej: uczeń doskonali ciche czytanie ze zrozumieniem, wyszukuje w tekście informacje, dokonuje selekcji, Doskonali różne formy zapisywania