• Nie Znaleziono Wyników

Nie należałam do Partii, ale robiłam to co chciałam - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nie należałam do Partii, ale robiłam to co chciałam - Marta Kliczka - fragment relacji świadka historii [TEKST]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

MARTA KLICZKA

ur. 1951; Hrubieszów

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL, współczesność

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, lata osiemdziesiąte, 1980, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ulica Bernardyńska, koncerty, harcerze, harcerstwo, lubelscy harcerze, Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie, Bolesław Pylak, biskup Pylak

Nie należałam do Partii, ale robiłam to co chciałam

Zawsze starał się robić to co uważałam za słuszne. Pracując w domu kultury miałam możliwość akcentowania ważnych dla Polaków rocznic zwianych z naszą historią, mimo, że wtedy od Kościoła miało być wszystko z daleka. Każdego roku przygotowywaliśmy koncerty kolęd podkreślając, jak ważną rolę pełniły w okresie rozbiorów. Zdarzyło się, że gość takiego koncertu mógł stworzyć problem, ale szczęśliwie w podsumowaniu usłyszeliśmy: „Dziękuję, przypomnieliście mi moją młodość”. Bardzo ważnymi koncertami były rocznice Konstytucji 3 Maja i uzyskania Niepodległości 11 listopada. Wówczas inne rocznice miały większą wagę, dlatego przeglądy kadry kierowniczej były dla mnie też łaskawe, bo korzystano z naszych koncertów. Zdarzały się rocznice, których nie dało się ująć tylko w okresie powojennym. Przy budynku szkoły Vetterów w 1980 roku wmurowano tablicę upamiętniającą siedemdziesiątą rocznicę powstania pierwszych drużyn skautowych w Lublinie. Wstrzymano ruch uliczny na czas uroczystości, a spotkanie byłych harcerzy odbyło się w domu kultury. Gościliśmy także ówczesnego biskupa Bolesława Pylaka, który poświęcał tablicę. Spotkanie byłych harcerzy było pełne wspomnień z ich młodości. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że nie mieliśmy wtedy nawet dobrej herbaty, żeby poczęstować gości. Problem rozwiązał biskup, zadzwonił i dostarczono nam kawę na spotkanie, jej zapach wspominaliśmy długo.

(2)

Data i miejsce nagrania 2014-02-03, Lublin

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Cytaty

Powiązane dokumenty

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, Lublin, PRL, współczesność, przełom w 1989 roku, bar "Piotruś Pan", biznes, drukarnia.. W 1989 roku liczyliśmy

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, Lublin, PRL, współczesność, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, przełom w 1989 roku, ulica Jezuicka.. W 1989 roku

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, 1990, 1991, przemiany ekonomiczne i

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, wolne wybory w 1989 roku, wybory czerwcowe w 1989 roku, Lublin, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, PRL, wybory czerwcowe 1989, kampania wyborcza 1989, wybory parlamentarne 1991, kampania wyborcza 1991, przełom 1989

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, lata osiemdziesiąte, codzienność PRL, życie codzienne w PRL, mentalność w PRL, kobieta w

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, powstanie samorządów, samorządowcy, Paweł Bryłowski, Tomasz Pietrasiewicz, Ośrodek

Słowa kluczowe projekt Polska transformacja 1989-1991, przełom w 1989 roku, PRL, Lublin, przemiany ekonomiczne i społeczne, zmiana nazw ulic, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w